0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PVN deklarācijas iesniegšana

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju un tās pielikumus un citu deklarācijai pievienojamo informāciju par taksācijas periodu 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Nodokļa deklarācija iesniedzama VID arī tajā gadījumā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas periodā nav veicis ar nodokli apliekamus darījumus.

VID var pieprasīt, lai reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi taksācijas periodā. Vienlaikus ar nodokļa deklarāciju reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pārskatu par priekšnodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz VID līdz nākamā gada 1. maijam. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 117. panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokļa gada deklarāciju iesniedz arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir darbojies nepilnu gadu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātājam citā dalībvalstī, sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. panta pirmo daļu, iesniedz VID pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par katru kalendāra mēnesi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā termiņā.

Persona, kura ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz VID nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

Gadījumos, kad paziņojumu par nodokļa samaksu iesniedz tiesu izpildītājs par valsts budžetā iemaksājamo nodokli no mantas pārdošanas tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja vai maksātnespējas administratora sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, – pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu.

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN) ir noteikta MK 15.01.2013. noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”  1. pielikumā.

Skatiet arī VID informatīvos materiālus:

 • 00

  dienas

 • 00

  stundas

 • 00

  minūtes

 • 00

  Sekundes

Datums

Mai 20 2024

Laiks

All Day