0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana, ja summa pārsniedz 1500 EUR

Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 eiro. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30. pants.

Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Šā panta normas neattiecas uz:

  • 1) kredītiestāžu pakalpojumiem;
  • 2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu dalībnieku kontos.

Skaidrās naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums attiecas arī uz fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidras naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros. Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).

Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (pielikums) darījuma dalībnieki iesniedz VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

The event is finished.

Datums

Mai 15 2024
Expired!

Laiks

All Day