0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Paziņojums VID par sezonas laukstrādnieku ienākumu

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam (darba devējam) ir pienākums 5 darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) darba devēja ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ienākumu un aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli pārskata mēnesī.

Persona var būt nodarbināta sezonas darbos no 1. aprīļa līdz 30. novembrim  ne vairāk kā 90 kalendāra dienas sezonā, gūstot ienākumu, kas nepārsniedz 3000 eiro.

Sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošanas kārtību nosaka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 pants un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumi Nr. 166 “Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai.

Darba devējs – lauksaimnieks reģistrē darba ņēmējus Lauku atbalsta dienesta sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmā Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) katru dienu, norādot aprēķināto algu (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē).

Darba devējs – lauksaimnieks ziņojumu apstiprina un iesniedz VID, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai:   – Dokumenti – No veidlapas – Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti – Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums), Ministru kabineta 2010. gada 15. septembra noteikumu Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.1 pielikumu un samaksā aprēķināto nodokli līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā budžetā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis ir 15% no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro.

 • 00

  dienas

 • 00

  stundas

 • 00

  minūtes

 • 00

  Sekundes

Datums

Mai 06 2024

Laiks

All Day