0,00 EUR

Grozā nav neviena produkta.

VSAOI paziņojums un IIN nomaksa par sezonas laukstrādnieku ienākumu

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam (darba devējam) ir pienākums 5 darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) darba devēja ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ienākumu un aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli pārskata mēnesī (likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 23. p. (12)).

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā budžetā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17 p. 5.2 p.).

The event is finished.

Datums

Dec 07 2020
Expired!

Laiks

All Day

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: