0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals GRĀMATAS STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI: STANDARTU APKOPOJUMS UN PIELIETOJUMA PIEMĒRI

STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI: STANDARTU APKOPOJUMS UN PIELIETOJUMA PIEMĒRI

16.80

Autors: Justīne Sofija Jaunzeme

Lai nodrošinātu investorus, kreditorus un citus starptautisko finanšu tirgu dalībniekus ar kvalitatīvāku finanšu informāciju, Starptautisko grāmatvedības standartu valde izstrādā standartus (SFPS).
Publisko akciju sabiedrību konsolidētie finanšu pārskati obligāti jāsagatavo atbilstoši SFPS. Pārējo komercsabiedrību konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā vadība var izvēlēties starp SFPS un Latvijas likumdošanu.
Bez tam SFPS sniedz priekšrakstus grāmatvežiem pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu, atliktā nodokļa aktīvu un saistību uzskaitē, aktīvu vērtības samazinājuma pārbaudes veikšanā un citos grāmatvedības jautājumos, kuru skaidrojums Latvijas likumdošanā ir nepietiekams.
Šajā grāmatā plašās un kompleksās SFPS prasības ir sistematizētas un izklāstītas vienkāršā, lasītājam saprotamākā veidā. SFPS piemērošana ir skaidrota ar daudzveidīgiem praktiskiem piemēriem.
Šī grāmata būs noderīga uzņēmumu vadībai, grāmatvežiem, auditoriem un finanšu pārskatu lietotājiem, kā arī izmantošanai augstskolu pasniedzējiem un studentiem finanšu grāmatvedības apguves procesā.

GRĀMATAS STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI: STANDARTU APKOPOJUMS UN PIELIETOJUMA PIEMĒRI SATURS:

 1. Nacionālās finanšu grāmatvedības sistēmas.
 2. Starptautisko grāmatvedības standartu izstrādātājas organizācijas attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra.
 3. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti un to interpretācijas.
 4. Starptautisko finanšu pārskatu standartu izstrādes process.
 5. Starptautisko finanšu pārskatu standartu ieviešana pasaulē.
 6. Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana Latvijas un citu ES dalībvalstu publiskajās uzņēmējsabiedrībās.
 7. Latvijas nacionālo grāmatvedības standartu izstrāde uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu bāzes.
 8. Citas organizācijas, kas nodarbojas ar finanšu grāmatvedības standartizāciju.
 9. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes.
 10. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipi.
 11. Finanšu pārskata saturs.
 12. Ilgtermiņa ieguldījumi.
 13. Apgrozāmie līdzekļi.
 14. Uzkrājumi, varbūtējās saistības un varbūtējie aktīvi.
 15. Finanšu instrumenti: finanšu aktīvi un saistības.
 16. Ieņēmumi un ar to gūšanu saistītās izmaksas.
 17. Darbinieku īstermiņa pabalsti.
 18. Aizņēmumu izmaksas.
 19. Aktīvu zaudējumi no vērtības samazināšanās.
 20. Ienākuma nodokļi.
 21. Noma.
 22. Ārvalstu valūtas darījumu uzskaite.
 23. Valsts dotācijas un citu veidu valsts atbalsts uzņēmējdarbībai.
 24. Darījumi ar saistītām pusēm un to atklāšana finanšu pārskatā.
 25. Peļņa uz akciju.
 26. Uzņēmējdarbības segmenti.
 27. Uzņēmējdarbības apvienošanas darījumu uzskaite un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošana.
 28. Starpperiodu finanšu pārskati.
 29. Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas.
 30. Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja ieviešana.
 31. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti maziem un vidējiem uzņēmumiem.
  Starptautisko finanšu pārskatu standartu jēdzienu skaidrojums.
  Starptautisko finanšu pārskatu standartu terminoloģijas latviešu valodas – angļu valodas vārdnīca.
  Grāmatā minēto organizāciju saraksts.
  Pielikumi.

PAR AUTORI:
Justīne Sofija Jaunzeme, aizstāvot maģistra darbu par Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, 2001. gadā ieguva maģistra grādu starptautiskajā biznesā Norvēģijas Ekonomikas un biznesa vadības augstskolā. Kopš 2002. gada J.S. Jaunzeme pasniedz grāmatvedību, arī Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, Ventspils Augstskolā. Strādājot auditorfirmā, viņa ir ieguvusi praktisku pieredzi Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanā.


GRĀMATAS STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI DETAĻAS:
Formāts: 145 mm x 215 mm, 256 lpp.
ISBN: 978-9984-896-11-3
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2016

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI: STANDARTU APKOPOJUMS UN PIELIETOJUMA PIEMĒRI”