SEMINĀRI

 • 26.01.2022. E-seminārs: “Krājumi. Raksturīgākās kļūdas krājumu uzskaitē un to ietekme uz finanšu pārskatiem”

  83.49
  Izvēlieties
 • 28.01.2022. E-seminārs: “NILLTPFN: definīcijas, starptautiskie standarti un organizācijas, ES regulējums, LR normatīvais regulējums”

  83.49
  Izvēlieties
 • 28.01.2022. E-semināru cikls: “NILLTPFN . Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, aktualizācija un sagatavošana licencēšanai – soli pa solim”

  333.96
  Izvēlieties
 • 04.02.2022. E-seminārs: “Riska novērtējums. Uz risku balstīta pieeja (risk – based approach). Iekšējās kontroles sistēma – IKS”

  83.49
  Izvēlieties
 • 11.02.2022. E-seminārs: “Klienta izpēte un riska novērtējums.”

  83.49
  Izvēlieties
 • 15.02.2022. E-seminārs: “Grāmatvežiem noderīga informācija darbam 2022. gadā”

  83.49
  Izvēlieties
 • 16.02.2022. E-seminārs: “Grāmatvedības un nodokļu jautājumi lauksaimniecības uzņēmumiem”

  83.49
  Izvēlieties
 • 18.02.2022. E-seminārs: “Klienta padziļināta izpēte un darījumu uzraudzība. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem.”

  83.49
  Izvēlieties
 • 22.02.2022. E-seminārs: “2021. gada pārskata sagatavošanas process”

  83.49
  Izvēlieties
 • 23.02.2022. E-seminārs: “Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs, tā uzskaite”

  83.49
  Izvēlieties
 • 25.02.2022. E-seminārs: “Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana licencēšanai”

  83.49
  Izvēlieties