IEPIRKUMU PARAUGNOLIKUMI

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi un publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem. Paraugnolikumu mērķis ir:

  • atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
  • veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos.

Paraugnolikumi ir izstrādāti Eiropas Komisijas finansētā projekta Integritātes Pakts – ES fondu uzraudzība” ietvaros.

Trīs dažādus paraugnolikumus institūcijas var izmantot atklātu procedūru organizēšanai prečupakalpojumu un būvdarbu iepirkumiem. Dokumentos ir arī autoru norādes par konkrētu sadaļu saturu.