0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻINo 1. jūlija importa deklarācijas būs jāsniedz par visiem sūtījumiem no valstīm ārpus ES

No 1. jūlija importa deklarācijas būs jāsniedz par visiem sūtījumiem no valstīm ārpus ES

Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta, kurjerpasta vai eksprespasta sūtījumu piegādi Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), ir jāgatavojas izmaiņām muitas formalitāšu veikšanā, kā to paredz ES tiesību akti. No 2021.gada 1.jūlija Latvijā, tāpat kā pārējās ES dalībvalstīs, būs jāsāk piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīvu[1], kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nelielas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 EUR. Tas nozīmē, ka no 2021.gada 1.jūlija par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa deklarācija un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta, kurjerpasta vai eksprespasta sūtījumu piegādi Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), ir jāgatavojas izmaiņām muitas formalitāšu veikšanā, kā to paredz ES tiesību akti.

No 2021.gada 1.jūlija Latvijā, tāpat kā pārējās ES dalībvalstīs, būs jāsāk piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīvu[1], kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nelielas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 EUR.

Tas nozīmē, ka no 2021.gada 1.jūlija par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa deklarācija un par precēm jāmaksā PVN.

H7 deklarācija

Nelielas vērtības sūtījumu atvieglotai deklarēšanai no 2021.gada 1.jūlija tiks ieviests jauns muitas deklarācijas veids - importa deklarācija ar īpaši samazinātu datu kopu (H7 deklarācija) atbilstoši Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētajai regulai (ES) 2019/1143[2]. H7 deklarācija būs izmantojama juridisku un fizisku personu preču sūtījumu, kuriem piemēro atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulas Nr.1186/2009[3] 23.panta 1.punktu vai 25.panta 1.punktu, deklarēšanai laišanai brīvā apgrozībā.

H7 deklarāciju nevarēs izmantot:

  1. ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 EUR (bez piegādes izdevumiem);
  2. preču, kurām piemēro ierobežojumus un aizliegumus, deklarēšanai;
  3. ja komerciālos sūtījumos būs alkohola izstrādājumi, smaržas un tualetes ūdeņi, kā arī pārsniedzot Regulas Nr.1186/2009 27.pantā minētos preču daudzumus nekomerciālos sūtījumos.

Nelielas vērtības sūtījumu preču laišana brīvā apgrozībā jādeklarē muitas iestādē, kura atrodas tajā dalībvalstī, kurā beidzas preču nosūtīšana vai pārvadāšana[4], izņemot ja tiek piemērots PVN īpašais režīms (IOSS - Import One Stop Shop). Tas nozīmē, ka par precēm, kuru saņēmēji atrodas Latvijā, importa deklarācija laišanai brīvā apgrozībā (H7 deklarācija) būs jāiesniedz Latvijas muitas iestādē.

Gadījumā, ja trešo valstu preces jāpārvieto Savienības muitas teritorijā starp muitas iestādēm dažādās dalībvalstīs vai starp muitas iestādēm Latvijā, būs jāpiemēro ārējā tranzīta procedūra[5] (tranzīta deklarācija T1), kuru noslēdz, precēm piemērojot pagaidu uzglabāšanu. Tas nozīmē, ka, saņemot trešo valstu sūtījumus ar mērķi tiem piemērot laišanu brīvā apgrozībā, būs nepieciešama pagaidu uzglabāšanas vieta, turklāt vienlaikus ieteicams saņemt tranzīta procedūras vienkāršojumu – atzītā saņēmēja statusu, lai tranzīta deklarāciju varētu noslēgt, preces nogādājot pagaidu uzglabāšanas vietā.

IOSS shēma

Ar 2021.gada 1.jūliju Savienības muitas teritorijā importa PVN deklarēšanai būs iespējams piemērot IOSS shēmuIOSS režīma piemērošanai pārdevējam vai tā starpniekam ir jāreģistrējas ES identifikācijas dalībvalstī, saņemot IOSS PVN numuru. Ja tirdzniecības platforma izmantos IOSS shēmu, pircēji PVN summu samaksās pirkuma izdarīšanas brīdī. Tomēr jāatceras, ka arī uz IOSS shēmas sūtījumiem attieksies prasība iesniegt importa muitas deklarāciju. Deklarācijas datos būs jābūt norādītam derīgam IOSS identifikācijas numuram, kas kalpos par pierādījumu PVN deklarēšanai saskaņā ar IOSS shēmu. Ja IOSS identifikācijas numurs nebūs derīgs vai tā pārbaudi nebūs iespējams veikt tehnisku iemeslu dēļ, H7 deklarācija Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) netiks pieņemta.

Deklarācijas ar IOSS EMDAS būs jāiesniedz eksprespasta vai pasta pakalpojuma sniedzējiem, lai nodrošinātu elektronisko datu plūsmu, paātrinātu sūtījumu piegādes procesu un izvairītos no krāpnieciskiem gadījumiem.

Juridiskās personas H7 deklarāciju EMDAS varēs iesniegt, tikai izmantojot programmisko saskarni (system to system), t.i. nodrošinot elektronisku datu apmaiņu starp savu sistēmu un EMDAS.

Informācijas apkopojums par preču sūtījumu deklarēšanas nosacījumiem

Sūtījuma veids, procedūras kods

Kurš iesniedz H7 deklarāciju

Preču sūtījums ar vērtību līdz 150.00 EUR, PVN ir samaksāts pirkšanas brīdī, izmanto pārdevēja IOSS numuru (C07, F48) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē
Preču sūtījums ar vērtību līdz 150.00 EUR,  PVN nav samaksāts (C07 un/vai F49)   (deklarāciju iesniedz saņēmēja dalībvalstī – Latvijā!) 1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām vai 2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē
Preču sūtījums ar vērtību līdz 45.00 EUR, ko viena privātpersona sūta otrai privātpersonai  (“dāvana” C08, 59S ) 1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām vai 2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē
Preču sūtījums ar vērtību no 45.01 līdz 150.00 EUR, ko viena privātpersona sūta otrai privātpersonai  (“dāvana” C07) 1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām vai 2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Ņemot vērā minēto, VID aicina laikus izvērtēt trešo valstu sūtījumu muitošanas procesus, savlaicīgi plānojot informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistes ar EMDAS nodrošināšanai, lai kvalitatīvi sagatavotos jaunajām prasībām nelielas vērtības sūtījumu deklarēšanai no 2021.gada 1.jūlija.


[1] Padomes 2017.gada 5.decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā
[2] Komisijas 2019. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu
[3] Padomes 2009. gada 16. novembra Regula  (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula Nr. 1186/2009)
[4] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 221.panta 4.punkts

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 226. panta 1. punkts

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: