0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals GRĀMATAS NO IDEJAS LĪDZ PANĀKUMIEM
Izpārdošana!

NO IDEJAS LĪDZ PANĀKUMIEM

Original price was: €12.97.Current price is: €5.00.

Autors: Daiga Auziņa-Melalksne, Jānis Dubrovskis, Juris Grišins, Mikus Janvars, Mārtiņš Krūtainis, Jānis Skutelis, Ģirts Tihomirovs, Aiva Vīksna

Alternatīvie finansējuma avoti

Biznesā ar ideju vien ir par maz – to vajag arī realizēt. Kur meklēt investoru? Kādu finansējuma veidu izvēlēties? Kā izvērtēt investoru piedāvājumu?
Atbildes uz jautājumiem, kuri ir svarīgi katram uzņēmējam – gan pieredzējušam, gan iesācējam, gan lielā, gan mazā uzņēmumā –, sniedz labākie Latvijas finanšu investori, savas jomas speciālisti, kas palīdzējuši realizēt ne vienu vien veiksmīgu ideju uzņēmējiem, kuru uzņēmumus Latvijā tagad pazīst visi.

PAR GRĀMATU:
“Kā liecina pieredze, finansējums ir viena no būtiskākajām problēmām, ar ko uzņēmējs sastopas uzņēmējdarbības sākumā. Alternatīvu finansējuma avotu izmantošana īpaši jau krīzes laikā ir viens no veidiem, kā saglabāt aizsākto biznesu vai uzsākt jaunu ideju īstenošanu, kas apgriezienus uzņems pēc pāris gadiem, kad grūtības būs pārvarētas.
No idejas līdz panākumiem šābrīža situācijā ir  aktuāla ne tikai kā “atslēga no dzīvokļa, kur nauda glabājas”, bet arī kā praktisks padomdevējs investoru piedāvājumu izvērtēšanai.
Aiva Vīksna, Latvijas Privāto investoru asociācijas valdes priekšsēdētāja, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests izpilddirektore, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) viceprezidente

“Ļoti saprotami izskaidro investora būtību un idejas autoru ieguvumus, piesaistot privātos biznesa eņģeļus un izmantojot ne tikai bankas piedāvātos finanšu instrumentus, bet arī alternatīvus finanšu avotus. Šī grāmata sniedz ieskatu gan biznesa, gan investora personīgajā motivācijā un parāda iespējamos ceļus, kā kļūt par nākamajiem jaunajiem talantiem, attīstot uzņēmējdarbību – Latvijas izaugsmei un labklājībai!”
Vitālijs Gavrilovs, AS Grindeks akcionārs, privātais investors, LDDK prezidents

“Ne viens vien nejaušs lasītājs, kurš nekad nav pat domājis kļūt par uzņēmēju, palasot šo grāmatu, ar izbrīnu konstatēs, ka sākt un attīstīt savu biznesu nemaz nav tik sarežģīti, un varbūt ķersies pie uzņēmuma dibināšanas. Arī pieredzējuši uzņēmēji – gan mazi, gan lieli – šajā grāmatā atradīs jaunas ierosmes, kā nostiprināt savu konkurētspēju mainīgajā, negaidītiem pavērsieniem pārpilnajā tirgū.”
Uldis Osis, ekonomikas doktors, profesors

“Mazais bizness veido Latvijas ekonomikas pamatu. Iespējams, ka šo mazo biznesa uzņēmumu būtu vēl vairāk, ja labas idejas neapstātos pie finansējuma trūkuma. Par alternatīviem finansējumu veidiem literatūras līdz šim ir pietrūcis. Atzinīgi vērtēju autoru teorētisko nostādņu pamatojumu ar praktiskiem piemēriem – grāmata ir izmantojama kā studentiem, tā esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem.”
Anna Ābeltiņa, Dr.oec., Biznesa augstskolas Turība asociētā profesore

No idejas līdz panākumiem
ir praktisks ceļvedis ikvienam uzņēmējam – vai tas būtu tikai topošs, jauns uzņēmējs ar savu sen izloloto biznesa ideju vai arī maza, vidēja vai liela uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šī ir grāmata, kas domāta visiem, kam ir komerciālās idejas, visiem, kas meklē līdzekļus to realizācijai.
Grāmatā aplūkoti tādi kapitāla piesaistes avoti kā:
– privātie investori,
– privātā kapitāla fondi,
– publiskais akciju piedāvājums un
– obligāciju emisija.
Tā palīdzēs jums atrast piemērotāko veidu finansējuma piesaistei, parādīs katra finansējuma veida priekšrocības, prasības, kas jāņem vērā, piesaistot to vai citu investoru. Izdevumā uzzināsiet, no kā vajadzētu izvairīties, un atradīsiet ieteikumus, kas tikai palīdzēs ceļā uz pasaules tirgus apgūšanu.

GRĀMATAS SATURS:
Priekšvārds
1.nodaļa: Finansējuma veidi
Daiga Auziņa- Melalksne
Ievads
Ar ko sākt?
Personīgie resursi
Pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls
Stratēģija finansējuma piesaistei
Literatūras saraksts
2. nodaļa: Privātie investori – nozīmīgākais uzņēmējdarbības sākuma finansējuma avots
Aiva Vīksna
Ievads
Privātā investora jeb biznesa eņģeļa definīcija
Citas privāto investoru definīcijas
Piemērs: interneta lielveikals XNET piesaista investoru tehnoloģijām
Privāto investoru dažādā motivācija
Privāto investoru atšķirība no riska kapitālistiem
Inovācijas un nelineārs vērtības pieaugums. Bet ne tikai
Piemērs: SIA KONTU BIRŽA- investori- partneri, kurus vieno vērtības
Privāto investoru motivācija pētījumos
Piemērs: SIA I-WORK- LATVIA  piesaista investoru kapitāla daļu atpirkšanai
Privāto investoru veidi
Privāto investoru priekšrocības
Privāto investoru trūkumi
Kā privātais jinvestors atrod un atsijā projektus, kuros investēt?
Tipiskākās kļūdas, kas izraisa investora noraidījumu
Rīcības algoritms
Jautājumi, ko vērts sev uzdot, jo tos uzdos privātais investors
Līgums ar privāto investoru
Kāds ir labs biznesa plāns?
Padziļinātā izpēte (Due Diligence)
Sadarbības periods
Privātais investors bankā
Ko darīt, ja saņemts privātā investora atteikums?
Kopsavilkums
Literatūras saraksts
3. nodaļa: Privātā kapitāla fondi
Juris Grišins, Mikus Janvars, Jānis Skutelis, Ģirts Tihomirovs
Ievads
Privātā kapitāla nozares attīstība Latvijā un pasaulē
Riska kapitāls
Izpirkšanas darījumu un izaugsmes kapitāla fondi
Pakārtotie kredīti (Mezzanine)
Fonda izveide
Privātā kapitāla veidu apskats
Riska kapitāls
Piemērs: Riska kapitāla investīcija
Izaugsmes kapitāls
Piemērs: Agrīnas izaugsmes stadijas investīcija
Piemērs: Vēlīnas izaugsmes stadijas investīcija
Izpirkšanas darījumi
Piemērs: vadības veikta izpirkšana
Piemērs: kreditēts izpirkšanas darījums
Pakārtoti kredīti
Piemērs: kreditēts izpirkšanas darījums, izmantojot pakārtotā kredīta finansējumu
Privātā kapitāla fonda piesaiste
Kādas ir privātā kapitāla priekšrocības
Svarīgākie kritēriji
Būtiskākie aspekti investīciju darījumos
Papildu aspekti riska kapitāla darījumos
Papildu aspekti izpirkšanas darījumos
Potenciālie privātā kapitāla mīnusi: mīti un stereotipi
Darījuma procesa apraksts
Notikumi pēc darījuma
Iziešana no uzņēmuma
Process un nosacījumi
Pircēji
Piemērs: Riska kapitāla investīcija SIA LIVONIA PRINT
Piemērs: Izpirkšan  sdarījums DUAL un TRODEKS (SIA DT MOBILE)
Kopsavilkums
Biežāk pieļautās kļūdas
Ieteikumi
Literatūras saraksts
4. nodaļa: akciju kapitāla piesaiste ar publiskā tirgus starpniecību
Mārtiņs Krūtainis
Ievads
Publiskās emisijas priekšrocības un trūkumi
Piemērs: AS SAF TEHNIKA
Sākotnējais publiskais piedāvājums un otrreizējais publiskais piedāvājums
Priekšdarbi
Sagatavošanās
Izpilde
Otrreizējais tirgus
Piemērs: ARCO VARA
Kopsavilkums
Literatūras saraksts
5.nodaļa: Obligācijas
Jānis Dubrovskis
Ievads
Obligāciju emisija kā alternatīva bankas aizņēmumam
Piemērs: AS  TELEKOM  BALTIJA
Obligāciju emisijas organizētāja loma
Piemērs: STROYRENT- naudu ir iespējams piesaistīt pat tad, ja uzņēmējdarbība notiek ārvalstīs
Depozitārijs un fondu birža
Piemērs: AS ELKO GRUPA- Liela uzņēmuma skatījums
Uzņēmumu juridiskā struktūra
Korporatīvā vadība jeb attieksme pret kreditoriem
Grāmatvedība un revīzija
Aizņēmuma nosacījumi un ierobežojumi
Obligāciju struktūra un riska pakāpes
Obligacionāru pārstāvība
Piemērs: AS SMS LAEN – arī jaunu nozaru uzņēmumi ir interesanti
Investoriem
Nepieciešamais laiks obligāciju emisijai
Uzņēmumu pārņemšanas darījumu finansēšana
Piemērs: AS OBER-HAUS MANAGEMENT BUYOUT finansēšana
Kopsavilkums
Praktisks obligāciju emisijas rīcības plāns
Literatūras saraksts
Pēcvārds
Par autoriem
Par atbalstītājiem
Vārdnīca

PAR AUTORIEM:
Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja
1998.gadā Daiga Auziņa-Melalksne sāka strādāt Rīgas Fondu biržā kā emitentu attiecību speciāliste, pēc 2 gadiem kļūstot par šī departamenta vadītāju. Daigas atbildība bija emitentu informācijas atklāšanas prasību uzraudzība, emitentu izglītošana investoru attiecību jomā. Kopš 2002.gada Daiga pildīja Rīgas Fondu biržas valdes locekles pienākumus un no 2003.gada vadīja Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā Depozitārija uzņēmumu grupas Attīstības un pakalpojumu departamentu. 2004.gada Daiga Auziņa-Melalksne tika ievēlēta par biržas viceprezidenti un 2005.gadā kļuva par biržas valdes priekšsēdētāju.
Daigai Auziņai-Melalksnei ir nozīmīga starptautiskā pieredze, kas iegūta strādājot NASDAQ OMX grupā vadot darba grupu par vienotu kotēšanas un informācijas atklāšanas prasību izstrādi un ieviešanu visās Baltijas biržās. Kopš 2003.gada Daiga darbojas NASDAQ OMX Baltijas biržu vadības grupas sastāvā, kuras pārziņā ir Baltijas vērtspapīru tirgus attīstības stratēģijas izstrāde un realizācija.
D. Auziņai-Melalksne Rīgas Biznesa skolā, Executive MBA programmā ir ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Viņai ir arī Latvijas Universitātes bakalaura grāds ekonomikā un maģistra grāds biznesa vadībā MBA
Jānis Dubrovskis, Parex bankas Parāda kapitāla piesaistes nodaļas vadītājs
Jānis Dubrovskis strādā AS Parex banka kopš 2003. gada un ieņem Parāda kapitāla piesaistes nodaļas vadītāja amatu. Viņa darba pienākumos ietilpst piedāvājumu sagatavošana potenciālajiem obligāciju emitentiem, to analīze, darījumu struktūras un nosacījumu izstrāde, prezentāciju rīkošana vietējiem un starptautiskiem investoriem. Pēdējo gadu laikā viņš ir organizējis parāda vērtspapīru emisijas tādiem uzņēmumiem, kā AS Telekom Baltija, AS Elko Grupa, OU SMS Laen, EOOD Stroyrent, AS Ober-Haus Real Estate Advisors un vairākām Latvijas un Azerbaidžānas komercbankām.
Jānis Dubrovskis ir ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē programmā “Finanses un kredīts”. Daļu no studijām tika veiktas Denveras Universitāte, ASV. Pašlaik viņš turpina izglītību CFA Institute organizētajos finanšu analītiķa (chartered financial analyst) tālmācības kursos.
Brīvo laiku Jānis pavada kopā ar ģimeni, lasa grāmatas, ceļo un nodarbojas ar zemūdens niršanu.
Juris Grišins, Otrā Eko Fonda vadītājs
Juris Grišins ir Eko Investors fondu vadītājs. Juris ir ieguvis bakalaura diplomu Rīgas Ekonomikas Augstskolā un MBA diplomu Varvikas Biznesa Augstskolā (Lielbritānija). Jurim ir plaša pieredze investīciju sektorā, kuru viņš ir guvis, strādājot vadošās finanšu konsultāciju firmās Baltijas valstīs, kā arī Rietumeiropā. Juris ir atbildīgs par finansējuma piesaisti Otrajā Eko Fondā, kā arī pārrauga ieguldījumu veikšanu fondā.
Mikus Janvars, Evli Securities IBS Latvijas biroja izpilddirektors
Mikus Janvars ieņem Evli Securities IBS Latvijas biroja izpilddirektora un korporatīvo finanšu vadītāja amatus kopš 2007.gada oktobra. Līdz tam Mikus ir strādājis OMX Rīgas Fondu biržā, kā arī auditorkompānijā PriceWaterhouseCoopers.
Evli Securities IBS Mikus ir piedalījies virknē korporatīvo finanšu darījumu, tostarp uzziņu dienesta Interinfo pārdošanas procesā kā arī Lietuvas elektrouzņēmumu apvienošanas darījumā, kura rezultāta tika radīts nacionālais investors LEO LT.
OMX Rīgas Fondu biržā Mikus bija atbildīgs par stratēģisko projektu realizāciju, cita starpā atbildot par alternatīvā vērtspapīru tirgus First North ieviešanu, korporatīvās pārvaldības izvērtēšanas projekta Baltic Market Awards realizāciju kā arī AS Ventspils nafta un AS Latvijas Krājbanka privatizācijas izsoļu organizēšanu Rīgas Fondu biržā.
Mikus ir absolvējis Rīgas Ekonomikas augstskolas Uzņēmējdarbības vadības programmu, kā arī ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē Starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.
Mārtiņš Krūtainis, SEB Enskilda valdes loceklis
Mārtiņš Krūtainis jau vairāk nekā sešus gadus strādā korporatīvo finanšu konsultāciju jomā. Kopš 2006. gada novembra Mārtiņš ir valdes loceklis SEB Enskilda Rīgas birojā. Pirms pievienošanās SEB Enskilda Mārtiņš Krūtainis strādāja par Suprema (tagad Evli) Rīgas biroja vadītāju. Mārtiņš ir arī ieņēmis valdes priekšsēdētāja pozīciju Iepirkumu grupā un strādājis Rīgas Jūras Līnijas valdē. Šajos uzņēmumos ir uzkrāta pieredze gan uzņēmumu pirkšanas, gan pārdošanas darījumu veiksmīgā realizācijā, gan kapitāla piesaistē veicot slēgtu emisiju vai arī izmantojot publisko tirgu. Starp realizētajiem darījumiem var atzīmēt Mobil Plus ADV iegādi un kapitāla piesaisti Silvano Fashion Group (daļa no PTA), kā arī sākotnējā publiskā piedāvājuma organizēšana SAF Tehnika, Arco Vara un Trigon Agri.
Dita Kļaviņa-Lauberte, Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate projektu direktore
Dita Kļaviņa-Lauberte sabiedrisko attiecību jomā strādā jau desmit gadus. Bijusi Rīgas domes Satiksmes departamenta preses sekretāre, ilgus gadus pārstāvējusi medijos Valsts ieņēmumu dienestu, vadījusi šīs iestādes Komunikācijas nodaļu. Dita ir piedalījusies pasaulē pazīstamās finanšu kompānijas American Express kredītkaršu ieviešanas kampaņā Latvijā.
Dita sniedz konsultācijas sabiedrisko attiecību jautājumos un komunikācijas veidošanā valsts amatpersonām un ir projektu direktore sabiedrisko attiecību kompānijā KA/Edelaman.
Dita ir ieguvusi mākslas bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures  un zinātnes fakultātē, ir organizējusi mākslas izstādes, kā arī bijusi dzejas autore mākslas un dzejas albumam Atspulgi.
Sadarbībā ar Dziesmu svētku biroju un ar Linstow Center Management atbalstu  2008. gadā izdota grāmata HELPer for visitors to the Song and Dance celebration, kas ir pirmais izdevums angļu valodā par Dziesmu un deju svētkiem Latvijā.
Jānis Skutelis, Baltacap investīcijas projektu vadītājs
Jānis Skutelis ir strādājis riska kapitāla nozarē kopš 2004. gada, kad pievienojās BaltCap komandai. Jānis ir piedalījies tādu uzņēmumu iegādes un vēlāk to pārdošanas darījumos kā Amigo (mobilo telefonu priekšapmaksas karšu tirdzniecība), JLM Grupa (maizes ražošana),  DT Mobile (Dual un Trodeks mobilo telefonu veikalu ķēde) iegādājoties Teleparks telefonu un IT produktu veikalu ķēdi, un Hanzas Elektronikai iegādājoties top-5 Zviedrijas elektronikas kontraktu ražotāju Elektromekan. Jāņa izglītība ir Maģistra grāds Stokholmas Ekonomikas augstskolā, kas iekļāva praksi vienā no vadošajām pasaules investīciju bankām, JP Morgan (Londona) uzņēmumu pārņemšanas un apvienošanas nodaļā. Pirms tam Jānis ir strādājis vienā no Latvijas vadošajiem IT uzņēmumiem, IT Alise, par finanšu direktoru.
Ģirts Tihomirovs, Eko Investors finanšu analītiķis
Ģirts Tihomirovs ir Eko Investors finanšu analītiķis. Ģirts ir ieguvis bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas Augstskolā, un pašlaik apgūst MBA studijas Rīgas Biznesa Skolā. Ģirts ir nolicis Chartered Financial Analyst (CFA) 1. līmeņa eksāmenu. Iepriekš strādājis kā auditors starptautiskajā kompānijā Ernst&Young. Eko Investorā Ģirts ir atbildīgs par investīciju projektu izvērtēšanu un portfeļa uzņēmumu finansu konsultāciju sniegšanu.
Aiva Vīksna, Latvijas Privāto investoru asociācijas valdes priekšsēdētāja
Aiva Vīksna vairāk kā 17 gadus ir aktīva uzņēmēja, investore, izdevniecības «Lietišķās informācijas dienests» izpilddirektore. Aiva Vīksna darbojusies dažādās uzņēmējdarbības jomās – arī tirdzniecībā, modes biznesā un rūpniecībā. Pazīstama ar to, ka īstenojusi metālapstrādes uzņēmuma «Baltmetāls» projektu, kas tika pārdots lietuviešu uzņēmējiem.
Aiva Vīksna blakus biznesam veic intensīvu sabiedrisko darbību. Dibinājusi Latvijas biznesa, profesionālo sieviešu biedrību «Līdere» un Latvijas Privāto investoru asociāciju, ir Latvijas valdību konsultējošās Tautsaimniecības padomes locekle, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, ANO Globālā līguma Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un darbojas Latvijas Nacionālā Konventa ekonomiskās vadības darba grupā.
Aiva Vīksna ir sarakstījusi grāmatu «Savs bizness», ir daudzu biznesa, ekonomisko un sociālpolitisko publikāciju autore.
Aivas Vīksnas vadītā biedrība «Līdere» veicina Latvijas sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, īstenojot mentoringa programmu, dodot vērtīgas konsultācijas simtiem Latvijas uzņēmēju, savukārt Latvijas Privāto investoru asociācija ir pazīstama kā «biznesa eņģeļu» organizācija, kas apvieno pieredzējušus biznesa cilvēkus, kuri meklē jaunus projektus, kuru vadītājiem parasti trūkst pietiekoša finansējuma un pieredzes, taču kuri, sekmīgi piesaistot privāto investoru, var izrādīties ļoti perspektīvi.

PRODUKTA DETAĻAS:
Formāts:
150×215 mm, mīkstie vāki, 192 lpp.
ISBN: 978-9984-826-33-2
Izdošanas gads: 2009
Izdevējs: Izdevniecība Lietisķās informācijas dienests

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “NO IDEJAS LĪDZ PANĀKUMIEM”