0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBATop apjomīgi grozījumi likumā par PVN

Top apjomīgi grozījumi likumā par PVN

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tika skatīti šonedēļ, 9. novembrī. Kā plz.lv paskaidroja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, darbu pie šī likumprojekta nolemts turpināt un likumprojektu plānots skatīt 17. novembrī plenārsēdē. Konkrēta datuma, kad grozījumiem būtu jāstājas spēkā, pagaidām nav. Lasot Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojekta anotāciju, var secināt, ka topošie grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” ienesīs izmaiņas daudzās jomās. Reversā PVN piemērošanas kārtība būvniecības  un metāllūžņu biznesam - Plānots likumu papildināt ar jaunu 13.5 un 13.6  pantu, kas nosaka "reverso" (apgriezto) PVN piemērošanas kārtību būvniecības pakalpojumiem, kā arī metāllūžņu piegādēm…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tika skatīti šonedēļ, 9. novembrī. Kā plz.lv paskaidroja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, darbu pie šī likumprojekta nolemts turpināt un likumprojektu plānots skatīt 17. novembrī plenārsēdē. Konkrēta datuma, kad grozījumiem būtu jāstājas spēkā, pagaidām nav. Lasot Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojekta anotāciju, var secināt, ka topošie grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” ienesīs izmaiņas daudzās jomās. Reversā PVN piemērošanas kārtība būvniecības  un metāllūžņu biznesam - Plānots likumu papildināt ar jaunu 13.5 un 13.6  pantu, kas nosaka "reverso" (apgriezto) PVN piemērošanas kārtību būvniecības pakalpojumiem, kā arī metāllūžņu piegādēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem. Tādējādi par iekšzemē sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem PVN aprēķinās un maksās valsts budžetā būvniecības pakalpojumu saņēmējs. Savukārt par iekšzemē veiktajiem darījumiem ar metāllūžņiem PVN aprēķinās un maksās valsts budžetā metāllūžņu saņēmējs (pircējs) vai ar metāllūžņu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs. Pieredze "reversās" (apgrieztās) PVN maksāšanas kārtības piemērošanā kokmateriālu piegādēm un ar to saistītiem pakalpojumiem, kas ieviesta kokrūpniecības nozarē  jau no 1999.gada 1.jūlija, liecina, ka šīs kārtības piemērošana samazina iespējas izkrāpt PVN no valsts budžeta. Lai gan kokrūpniecības nozarē joprojām tiek atklāta tādu uzņēmumu darbība, kuriem VID ir piešķīris pazīmi "fiktīvs", pieļaujam, ka bez "reversās" (apgrieztās) PVN maksāšanas kārtības ieviešanas šādu uzņēmumu skaits būtu ievērojami lielāks. Tāpēc paredzams, ka līdz ar "reversās" (apgrieztās) PVN maksāšanas kārtības ieviešanu iespēja izkrāpt PVN no valsts budžeta samazināsies arī būvniecības nozarē un darījumos ar metāllūžņiem. -Likumprojektā paredzēts, ka likuma 13.5  pantā noteiktā PVN piemērošanas kārtība attieksies uz jaunu ēku būvniecību vai esošo ēku  renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju, konservāciju vai nojaukšanu. "Reverso" (apgriezto)  PVN maksāšanas kārtību paredzēts piemērot arī tādu būvobjektu būvniecībai, kur viena būvprojekta ietvaros tiek veikta ēkas un ar to funkcionāli saistītā inženierbūves būvniecība. - Tāpat plānots noteikt, ka "reverso" (apgriezto)  PVN maksāšanas kārtību piemēro visi būvniecības procesā ("ķēdē") iesaistītie būvniecības pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji (pasūtītājs, galvenais būvuzņēmējs,  būvuzņēmēji un darbuzņēmēji) atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Ja būvniecības pakalpojuma gala saņēmējs (pasūtītājs) neatbilst nevienam no likuma 13.5  panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, "reverso" (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību piemēro galvenais būvuzņēmējs, kā arī visi būvniecības procesā iesaistītie būvuzņēmēji un darbuzņēmēji, taču galvenais būvuzņēmējs, sniedzot būvniecības pakalpojumu pasūtītājam, šo kārtību nepiemēro. Šajā gadījumā galvenais būvuzņēmējs  piemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību: izraksta pasūtītājam PVN rēķinu, norādot sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību, PVN likmi un aprēķināto PVN summu, un maksā PVN valsts budžetā. Plānots, ka  13.5 un 13.6 pants skanēs šādi: "13.5 pants. Nodokļa piemērošana būvniecības pakalpojumiem (1) Nodokli par šā panta otrajā daļā minētajiem būvniecības pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti saskaņā ar būvnormatīviem, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 1)  būvniecības pakalpojumi tiek sniegti, lai veiktu jaunas ēkas būvniecību vai esošās ēkas renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju, konservāciju vai tās nojaukšanu, vai tāda būvobjekta būvniecību, kur viena būvprojekta ietvaros tiek veikta ēkas un ar to funkcionāli saistītās inženierbūves būvniecība; 2) būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir apliekamās personas; 3) būvniecības pakalpojumu saņēmējs atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: a) pats sniedz būvniecības pakalpojumus, b) pārdod uzbūvēto jauno ēku vai renovēto, rekonstruēto, restaurēto ēku, vai ēku, kurai veikta konservācija, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, c) ir valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kas ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā saskaņā ar šā likuma 3.panta trīspadsmito daļu un saņem būvniecības pakalpojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu. (2) Šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību piemēro šādiem būvniecības pakalpojumiem: 1) būvdarbu sagatavošana; 2) būvdarbu veikšana; 3) ar ēku vai tās daļu funkcionāli saistīto inženierbūvju,  inženiertīklu un inženierkomunikāciju būvniecība; 4) ēkas vai tās daļas konservācija; 5) ēkas vai tās daļas nojaukšana; 6) būvobjekta sakopšana pēc būvniecības pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā (izņemot apzaļumošanu). (3) Šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību piemēro visas būvniecības  procesā iesaistītās apliekamās personas (pasūtītājs, galvenais būvuzņēmējs, būvuzņēmēji un darbuzņēmēji), kas sniedz un saņem būvniecības pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. (4) Būvniecības pakalpojuma sniedzējs izraksta būvniecības pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez nodokļa. (5) Būvniecības pakalpojuma saņēmējs samaksā būvniecības pakalpojuma sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto būvniecības pakalpojuma vērtību. (6) Būvniecības pakalpojuma saņēmējs par saņemto pakalpojumu maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. (7) Šā panta normas neattiecas uz būvamatniecības pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar likumu "Par amatniecību". 13.6  pants. Nodokļa piemērošana metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (1) Nodokli par šā panta trešajā daļā minēto metāllūžņu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā metāllūžņu saņēmējs, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 1) metāllūžņu piegādātājs un metāllūžņu saņēmējs ir apliekamās personas; 2) metāllūžņu saņēmējam ir licence metālu atgriezumu un metālu lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā. (2) Nodokli par šā panta ceturtajā daļā minētajiem ar metāllūžņu piegādi saistītajiem pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 1) pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir apliekamās personas; 2) pakalpojumu saņēmējam ir licence metālu atgriezumu un metāllūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā. (3) Šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību piemēro šādu metāllūžņu piegādei: 1) melno un krāsaino metālu un to sakausējumu atgriezumi un lūžņi, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā vai citās jomās, kā arī sadzīvē; 2)  metāla izstrādājumi vai to daļas, kas nav izmantojamas paredzētajam mērķim lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ; 3) dažādu veidu nolietoti un atkārtoti neizmantojami transportlīdzekļi vai to daļas, tai skaitā automašīnu vraki; 4) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, svina akumulatori. (4) Šā panta otrajā daļā noteikto kārtību piemēro šādu ar metāllūžņu piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanai: 1) melno un krāsaino metālu un to sakausējumu atkritumu atšķirošana no rūpniecisko un sadzīves atkritumu plūsmām; 2) melno un krāsaino metālu un to sakausējumu atgriezumu un lūžņu šķirošana, sadalīšana, griešana, saspiešana, presēšana, liešana lietņos; 3) nolietotu melno vai krāsaino metālu un to sakausējumu izstrādājumu un citu atkārtoti neizmantojamu materiālu salaušana, sadalīšana, griešana, saspiešana, presēšana; 4) atkārtoti neizmantojamu ēku, inženierbūvju vai citu infrastruktūras objektu vai to daļu metāla konstrukciju salaušana, sadalīšana un šķirošana. (5) Metāllūžņu piegādātājs izraksta metāllūžņu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda piegādāto metāllūžņu vērtību bez nodokļa. (6) Metāllūžņu saņēmējs samaksā metāllūžņu piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto metāllūžņu vērtību. (7) Ar metāllūžņu piegādi saistīto pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegto pakalpojumu vērtību bez nodokļa. (8) Ar metāllūžņu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs samaksā pakalpojuma sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību." PVN “reversajā” kārtībā maksās arī valsts iestādes Plānots noteikt,  ka valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kura ir noslēgusi līgumu ar būvniecības pakalpojumu sniedzēju par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris ir iesaistīta publiskās un privātās partnerības projektā saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu un iekšzemē saņem būvniecības pakalpojumus saskaņā ar likuma 13.5 pantu, pirms šo pakalpojumu saņemšanas reģistrējas apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz līguma darbības beigām. Šajā gadījumā būvniecības pakalpojumu saņēmējs (valsts vai pašvaldības iestāde, vai pašvaldība) maksā PVN "reversajā" (apgrieztajā) kārtībā tikai par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem. Ja būvniecības pakalpojumu saņēmējs veic arī citus apliekamus darījumus, tas piemēro PVN likumā noteiktajā vispārējā kārtībā. Pārejas noteikumos plānots noteikt, ka  likuma 13.5 panta normas attiecībā uz būvniecības pakalpojumiem, ko saņem apliekamā persona, kas pati sniedz būvniecības pakalpojumus, vai arī pārdod uzbūvēto jauno ēku vai renovēto, rekonstruēto, restaurēto ēku, vai ēku, kurai veikta konservācija, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piemērojamas līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2011.gada 1.jūliju. Arī attiecībā uz būvniecības pakalpojumiem, ko saņem valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība saskaņā ar Publisko iepirkuma likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu, paredzēts, ka 13.5 pantā noteiktā "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība piemērojama līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2012.gada 1.jūliju. Kādiem kokmateriālu piegādes pakalpojumiem piemērojams “reversais” PVN Jau esošajā "reversā" (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtība kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem izteikta jaunā redakcijā un plānots, ka tā būs šāda. "13.2 pants. Nodokļa piemērošana kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (1)    Nodokli par šā panta trešajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir apliekamās personas. (2)    Nodokli par šā panta ceturtajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti darījumos, kas saistīti ar šā panta trešajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir apliekamās personas. (3)    Šā panta pirmajā daļā minēto kārtību piemēro šādu kokmateriālu piegādei: 1) nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs nav mazāks par trim centimetriem; 2) jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem. (4)     Šā panta otrajā daļā minēto kārtību piemēro šādiem pakalpojumiem: 1) ar kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi (tajā skaitā ciršanas tiesību piešķiršana, platību stigošana meža zemēs un cirsmu parauglaukuma ierīkošana, augoša koka un apaļkoka uzmērīšana, vērtēšana, nozāģēšana, atzarošana un krautņu veidošana); 2)  kokmateriālu apstrādes un pārstrādes pakalpojumi (tajā skaitā zāģēšana, garināšana, mizošana, frēzēšana, ēvelēšana, virpošana, slīpēšana, žāvēšana, līmēšana, lakošana un šķeldošana); 3) kokmateriālu marķēšana, brāķēšana, šķirošana, pakošana; 4) kokmateriālu ķīmiskās apstrādes pakalpojumi (tajā skaitā kokmateriālu antiseptēšana); 5) kokmateriālu transportēšana, iekraušana, izkraušana, pārkraušana un glabāšana; 6) ar kokmateriālu piegādi saistītie tirgus izpētes (mārketinga) un starpniecības pakalpojumi. (5) Kokmateriālu piegādātājs izraksta kokmateriālu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda piegādāto kokmateriālu vērtību bez nodokļa. (6) Kokmateriālu saņēmējs samaksā kokmateriālu piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto kokmateriālu vērtību. (7) Ar kokmateriālu piegādi saistīto pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegto pakalpojumu vērtību bez nodokļa. (8) Ar kokmateriālu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs samaksā pakalpojuma sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību. (9) Kokmateriālu saņēmējs vai ar kokmateriālu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs par iegādātajiem kokmateriāliem vai saņemtajiem pakalpojumiem maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, izņemot šādus gadījumus: 1) ja kokmateriālu vai ar kokmateriālu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs ir fiziskā persona, kura nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, un tā iemaksā naudu kokmateriālu piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes kontā; 2) ja vienai fiziskajai personai sniegto pakalpojumu vērtība nepārsniedz 20 latu. (10) Šā panta normas neattiecas uz kokmateriālu piegādēm (iegādēm) mazumtirdzniecībā." “Reverso” PVN atmaksās 30 dienās Likumprojektā plānots noteikt, ka VID 30 dienu laikā atmaksā apliekamajai personai, kura piemēro  "reverso" (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību, pārmaksāto PVN summu, kas taksācijas periodā izveidojusies par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem likuma 13.2 , 13.5 un 13.6 pantā minēto darījumu nodrošināšanai. No PVN piemērošanas atbrīvos pasta pakalpojumus Plānots  noteikt atbrīvojumu no PVN piemērošanas valsts pasta dienesta sniegto universālo pasta pakalpojumu minimumam (vēstuļu korespondences sūtījumiem līdz diviem kilogramiem un pasta paku sūtījumiem līdz 10 kilogramiem). Zvejniecības uzņēmumiem – “kases princips” Likumprojektā ietverts regulējums, kas nodrošina, ka zvejniecības uzņēmumi par svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm maksā PVN valsts budžetā un atskaita priekšnodokli saskaņā ar likuma 13.4 pantā noteikto īpašo PVN maksāšanas kārtību – pēc samaksas saņemšanas par piegādāto produkciju (tā sauktais "kases princips"). Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 73.punktu, nosakot termiņu, līdz kuram zvejniecības uzņēmumiem, kas vēlas 2011.gadā piemērot likuma 13.4 panta otro daļu, par to jāinformē VID. Par apliekamās personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra Attiecībā uz apliekamās personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra likumprojektā ir paredzēti  šādi grozījumi. -    Plānots noteikt,  ka VID ir tiesības izslēgt personu no apliekamo personu reģistra, ja saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" ir apturēta apliekamās personas saimnieciskā darbība. -    Plānots noteikt, ka  persona, kura ir izslēgta no apliekamo personu reģistra, nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par taksācijas periodu, kurā persona ir izslēgta no apliekamo personu reģistra,  iesniedz 20 dienu laikā pēc izslēgšanas. -    Lai īstenotu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto apliekamo personu pienākumu ievērošanu attiecībā uz PVN deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā, likumprojektā paredzēts izslēgt likuma 11.panta otro daļu un papildināt likuma pārejas noteikumus ar 77.punktu, nosakot, ka grozījums attiecībā uz šā likuma 11.panta otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 99.punktā noteiktajā termiņā. -     Plānots likuma 13.4 pantu “Īpašā nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība” papildināt ar desmito daļu, nosakot, ka apliekamā persona, kura ir piemērojusi šajā pantā noteikto nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību un ir izslēgta no apliekamo personu reģistra, iepriekšējos taksācijas periodos veiktos darījumus, kas netika uzrādīti nodokļa deklarācijās, izmantojot šajā pantā noteikto kārtību, uzrāda nodokļa deklarācijā un iemaksā valsts budžetā nodokli 20 dienu laikā pēc izslēgšanas no apliekamo personu reģistra. Vienlaikus šajā nodokļa deklarācijā uzrāda atskaitāmo priekšnodokli par iepriekšējos taksācijas periodos saņemtajos nodokļa rēķinos norādītajām nesamaksātajām nodokļa summām. Kad rēķinā PVN likme  nebūs jānorāda Plānots likuma 8.pantu “Pievienotās vērtības nodokļa rēķins” papildināt ar 5.4 daļu, nosakot, ka nodokļa rēķinā par darījumiem, kuros piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, nenorāda PVN likmi un aprēķināto PVN summu. Kādas summas varēs atskaitīt kā priekšnodokli Plānots  likuma 10.panta “Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana “ pirmo daļu  papildināt ar 9.punktu, nosakot, ka darījumos, kuriem piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, apliekamai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli nodokļa summas, kas aprēķinātas par iegādātajām precēm, kas paredzētas apliekamo darījumu nodrošināšanai. Priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības par saņemtajiem pakalpojumiem darījumos, kuriem piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, jau ir noteiktas šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktā. Kad PVN jāmaksā valsts budžetā Plānots noteikt, ka PVN par precēm, kas iegādātas , un pakalpojumiem, kas saņemti saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 un 13.6 pantu, maksā valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad ir saņemtas preces vai pakalpojums un saņemts nodokļa rēķins vai samaksa veikta avansā saskaņā ar rēķinu. Ar visiem topošajiem apjomīgajiem grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” Jūs varat iepazīties Saeimas mājas lapā: http://titania.saeima.lv/LIVS10/SaeimaLIVS10.nsf/0/0764CED636AA2AE8C2257892004B5AFD?OpenDocument

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: