0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSFINANSESUzņēmējiem būs pieejama jauna programma Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai

Uzņēmējiem būs pieejama jauna programma Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai

Ekonomikas ministrija

Foto: pexels.com

Ministru kabineta š.g. 14. jūnija sēdē apstiprināta jauna Ekonomikas ministrijas izstrādātā atbalsta programma uzņēmējiem “Aizdevumu programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi”. Vienlaikus valdība precizēja eksporta kredītu garantiju saņemšanas nosacījumus un pagarināja garantiju sniegšanas termiņu līdz 2022.gada beigām, lai turpinātu atbalstu eksportējošiem uzņēmējiem.

Aizdevumu programmas ietvaros uz atbalstu varēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un  ierobežojums turpmākām investīcijām. Atbalsta programmu ieviesīs finanšu institūcija “Altum”. Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 39 miljoni eiro, kuru ietvaros varēs izsniegt aptuveni 500 aizdevumus. Atbalsts komersantiem tiks sniegts līdz šā gada 31. decembrim.

Aizdevumi būs pieejami visām saimnieciskās darbības veicēju kategorijām (sīkie, mazie, vidējie, lielie saimnieciskās darbības veicēji), kā arī attieksies uz lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem. Vienlaikus MK noteikumos minētas arī vairākas neatbalstāmās nozares, piemēram, tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, finanšu un apdrošināšanas darbība u.c.

Komersantiem pieejamā maksimālā aizdevuma summa būs līdz 3 miljoniem eiro. Maksimālā aizdevuma summa tiks noteikta, ievērojot vienu no šiem rādītājiem:

  • 15 % no saimnieciskās darbības veicēja iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma vai
  • 50% no saimnieciskās darbības veicēja kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas.

Aizdevumu komersantam piešķirs, ja tam nepieciešams mazināt negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību un ja tas ir ekonomiski dzīvotspējīgs. Vienlaikus noteikts, ka šo aizdevumu nedrīkstēs apvienot ar Covid-19 seku mazināšanas atbalstu, kuru sniedz sabiedrība “Altum”. Vienlaikus saimnieciskās darbības veicējs varēs gūt atbalstu no vairākiem subsidētiem aizdevumiem šo noteikumu ietvaros, kā arī saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus varēs gūt atbalstu no citām atbalsta programmām, ievērojot šīs programmas nosacījumus un finansējuma robežvērtības šo noteikumu ietvaros.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš varēs būt līdz 3 gadiem, savukārt investīciju aizdevumam – līdz 6 gadiem.

Vienlaikus, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”, valdība precizēja eksporta kredītu garantiju saņemšanas nosacījumus un pagarināja garantiju sniegšanas termiņu.

Īstermiņa eksporta kredītu garantiju atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams līdz 2022. gada beigām eksporta kredīta darījumiem, kuru debitors ir reģistrēts (neatkarīgi no debitoru valsts). Tāpat vadība lēma turpmāk neierobežot garantiju sniegšanas iespējas, izņemot garantijas netiks sniegtas darījumiem ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu.

Kā zināms, Latvijā atbalstu no valsts puses eksporta darījumiem finanšu instrumentu veidā sniedz finanšu institūcija Altum, nodrošinot eksportējošiem saimnieciskās darbības veicējiem iespēju saņemt eksporta kredītu garantijas, tādējādi nodrošinoties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu termiņu, kurš nav garāks par 730 dienām, izņemot lauksaimniecības produktu eksporta darījumus, kuriem atlikto maksājumu termiņš nav garāks par 547 dienām.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām” var iepazīties Tiesību aktu projektu portālā.

Gan jaunā aizdevumu atbalsta programma, gan grozījumi eksporta kredītu garantiju noteikumos vēl jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju – attiecīgi abi MK Noteikumu projekti stāsies spēkā ar Eiropas Komisijas lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Kā zināms, lai sniegtu valsts atbalstu uzņēmumiem, kuri cietuši no Krievijas militārās agresijas Ukrainā sekām, Saeima š.g. 2.jūnija sēdē pieņēma jaunu likumu “Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums”, kurā noteikts, ka atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts vairāku finanšu instrumentu veidā – aizdevumi  apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām, garantijas, eksporta kredīta garantijas, un pašu kapitāla fonda vēl neizlietotais finansējums investīcijām uzņēmumos to biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai, jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, kā arī produktu izstrādei Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu krīzes apstākļos, piesaistot privātos finansētājus, tādējādi veicinot finansējuma pieejamību tirgū.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: pexels.com

Ministru kabineta š.g. 14. jūnija sēdē apstiprināta jauna Ekonomikas ministrijas izstrādātā atbalsta programma uzņēmējiem “Aizdevumu programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi”. Vienlaikus valdība precizēja eksporta kredītu garantiju saņemšanas nosacījumus un pagarināja garantiju sniegšanas termiņu līdz 2022.gada beigām, lai turpinātu atbalstu eksportējošiem uzņēmējiem.

Aizdevumu programmas ietvaros uz atbalstu varēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un  ierobežojums turpmākām investīcijām. Atbalsta programmu ieviesīs finanšu institūcija "Altum". Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 39 miljoni eiro, kuru ietvaros varēs izsniegt aptuveni 500 aizdevumus. Atbalsts komersantiem tiks sniegts līdz šā gada 31. decembrim.

Aizdevumi būs pieejami visām saimnieciskās darbības veicēju kategorijām (sīkie, mazie, vidējie, lielie saimnieciskās darbības veicēji), kā arī attieksies uz lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem. Vienlaikus MK noteikumos minētas arī vairākas neatbalstāmās nozares, piemēram, tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, finanšu un apdrošināšanas darbība u.c.

Komersantiem pieejamā maksimālā aizdevuma summa būs līdz 3 miljoniem eiro. Maksimālā aizdevuma summa tiks noteikta, ievērojot vienu no šiem rādītājiem:

  • 15 % no saimnieciskās darbības veicēja iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma vai
  • 50% no saimnieciskās darbības veicēja kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas.

Aizdevumu komersantam piešķirs, ja tam nepieciešams mazināt negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību un ja tas ir ekonomiski dzīvotspējīgs. Vienlaikus noteikts, ka šo aizdevumu nedrīkstēs apvienot ar Covid-19 seku mazināšanas atbalstu, kuru sniedz sabiedrība "Altum". Vienlaikus saimnieciskās darbības veicējs varēs gūt atbalstu no vairākiem subsidētiem aizdevumiem šo noteikumu ietvaros, kā arī saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus varēs gūt atbalstu no citām atbalsta programmām, ievērojot šīs programmas nosacījumus un finansējuma robežvērtības šo noteikumu ietvaros.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš varēs būt līdz 3 gadiem, savukārt investīciju aizdevumam – līdz 6 gadiem.

Vienlaikus, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām", valdība precizēja eksporta kredītu garantiju saņemšanas nosacījumus un pagarināja garantiju sniegšanas termiņu.

Īstermiņa eksporta kredītu garantiju atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams līdz 2022. gada beigām eksporta kredīta darījumiem, kuru debitors ir reģistrēts (neatkarīgi no debitoru valsts). Tāpat vadība lēma turpmāk neierobežot garantiju sniegšanas iespējas, izņemot garantijas netiks sniegtas darījumiem ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu.

Kā zināms, Latvijā atbalstu no valsts puses eksporta darījumiem finanšu instrumentu veidā sniedz finanšu institūcija Altum, nodrošinot eksportējošiem saimnieciskās darbības veicējiem iespēju saņemt eksporta kredītu garantijas, tādējādi nodrošinoties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu termiņu, kurš nav garāks par 730 dienām, izņemot lauksaimniecības produktu eksporta darījumus, kuriem atlikto maksājumu termiņš nav garāks par 547 dienām.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" var iepazīties Tiesību aktu projektu portālā.

Gan jaunā aizdevumu atbalsta programma, gan grozījumi eksporta kredītu garantiju noteikumos vēl jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju – attiecīgi abi MK Noteikumu projekti stāsies spēkā ar Eiropas Komisijas lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Kā zināms, lai sniegtu valsts atbalstu uzņēmumiem, kuri cietuši no Krievijas militārās agresijas Ukrainā sekām, Saeima š.g. 2.jūnija sēdē pieņēma jaunu likumu “Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums”, kurā noteikts, ka atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts vairāku finanšu instrumentu veidā - aizdevumi  apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām, garantijas, eksporta kredīta garantijas, un pašu kapitāla fonda vēl neizlietotais finansējums investīcijām uzņēmumos to biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai, jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, kā arī produktu izstrādei Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu krīzes apstākļos, piesaistot privātos finansētājus, tādējādi veicinot finansējuma pieejamību tirgū.