Eiropas Komisija skaidro, kā kompensējami vai pārceļami pasažieru pārvadājumi COVID-19 pandēmijas laikā

Sagatavots pēc Eiropas Komisijas paziņojumiem

142
(0)

Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ekonomisko ietekmi, Eiropas Komisija 18. martā publicējusi vadlīnijas, kas palīdzēs nodrošināt Eiropas Savienības (ES) pasažieru tiesību saskaņotu piemērošanu visā ES.

Šajā bezprecedenta situācijā, kad valstu valdības ir noteikušas būtiskus pasažieru ceļošanas ierobežojumus, kas tālāk ietekmējuši pārvadājumu pakalpojumus visā ES, jaunie norādījumi būs noderīgi kā pasažieriem, tā nozarei un valstu varas iestādēm. Vadlīnijas viesīs vajadzīgo skaidrību, kas, domājams, arī palīdzēs samazināt izmaksas transporta nozarē, ko slimības uzliesmojums ir smagi skāris.

Vadlīnijas aptver aviotransporta, dzelzceļa, autobusu un kuģu pasažieru tiesības, kā arī attiecīgos pārvadātāju pienākumus.

 

Kā norādīts vadlīnijās, ja pasažieri saskaras, piemēram, ar brauciena atcelšanu, viņi var izvēlēties vai nu saņemt biļetes cenas atlīdzinājumu, vai mainīt maršrutu un galamērķi sasniegt vēlāk. Tajā pat laikā vadlīnijās uzsvērts, ka pašreizējie apstākļi ir ārkārtēji, kas nozīmē, ka dažas tiesības nav piemērojamas. Tādas ir, piemēram, tiesības uz kompensāciju, kura pienākas, ja lidojuma atcelšana izziņota mazāk nekā divas nedēļas pirms izlidošanas dienas. Kompensāciju izmaksa var neattiekties arī uz reisu atcelšanām, ja atcelšanu ir izraisījuši “ārkārtēji apstākļi”, no kuriem nevarētu izvairīties.

Pārvadātāja pienākums atlīdzināt

ES ir pasaulē vienīgā teritorija, kurā iedzīvotājus aizsargā plaša mēroga pasažieru tiesības – kā aviotransportā, tā dzelzceļa, kuģu un autobusu pārvadājumos. Ja pārvadājuma pakalpojums ir atcelts, pārvadātājam ir pienākums pasažieriem piedāvāt atlīdzinājumu (biļešu atmaksu) vai maršruta maiņu. Pārvadātājiem attiecīgā gadījumā jāpiedāvā arī maltītes un izmitināšana. Noteikumi par kompensāciju dažādiem transporta veidiem atšķiras.

Tā, piemēram, vadlīnijās skaidrots, ka ES pasažieru tiesību noteikumi nerisina situācijas, kad pasažieri nevar ceļot vai vēlas atcelt braucienu pēc savas iniciatīvas. Tas, vai šādos gadījumos pasažierim tiek atlīdzināta atlīdzība, ir atkarīgs no biļetes veida un tā, kas norādīts pārvadātāja noteikumos.

Nereti dažādi pārvadātāji piedāvā kuponus pasažieriem, kuri vairs nevēlas (vai viņiem nav atļauts) ceļot Covid-19 uzliesmojuma dēļ. Pasažieri šos kuponus var izmantot citam braucienam ar to pašu pārvadātāju pārvadātāja noteiktajā termiņā.

Šī situācija jānošķir no situācijas, kad pārvadātājs atceļ braucienu un piedāvā tikai kuponu, nevis izvēli starp atlīdzināšanu un maršruta maiņu. Ja pārvadātājs piedāvā kuponu, šis piedāvājums nevar ietekmēt pasažiera tiesības izvēlēties kompensāciju.

Ja aviokompānijas atceļ lidojumu (neatkarīgi no tā cēloņa), apkalpojošajam gaisa pārvadātājam ir pienākums piedāvāt pasažieriem izvēli starp:

  • a) biļešu cenas atmaksa (atmaksa);
  • b) maršruta maiņa pēc iespējas ātrāk, vai
  • c) maršruta maiņa vēlāk.

Attiecībā uz atlīdzināšanu gadījumos, kad pasažieris  izejošo un atgriešanās lidojumu rezervē atsevišķi, un izejošais lidojums tiek atcelts, pasažierim ir tiesības saņemt atlīdzību tikai par atcelto lidojumu, t.i., par izejošo lidojumu.

Tomēr, ja izejošais un atgriešanās lidojums ir vienas un tās pašas rezervācijas daļa, pat ja to veic dažādi gaisa pārvadātāji, pasažieriem jāpiedāvā divas iespējas, ja izejošais lidojums tiek atcelts: atlīdzība par visu biļeti (par abiem reisiem) vai jāmaina uz citu lidojumu izejošajam lidojumam (Skaidrojošās vadlīnijas, 4.2. punkts).

Aviopārvadātājiem pasažieri jāinformē par kavējumiem un/ vai neskaidrībām, kas saistītas ar tiem, izvēloties maršruta maiņu, nevis atlīdzību. Ja pasažieris tomēr izvēlas maršruta maiņu pēc iespējas ātrāk, būtu jāuzskata, ka pārvadātājs ir izpildījis savu pienākumu sniegt informāciju, ja tas pēc savas iniciatīvas paziņoja pēc iespējas ātrāk un savlaicīgi par pieejamo lidojumu.

Pienākums uz pasažieru aprūpi

Attiecībā uz pasažieru aprūpi, apkalpojošajam gaisa pārvadātājam bez maksas jāpiedāvā ēdienreizes un atspirdzinājumi  tiem pasažieriem, kurus skar lidojuma atcelšana. Atkarībā no gaidīšanas laikā – arī izmitināšanu viesnīcā, un, ja nepieciešams, transportu uz izmitināšanas vietu. Turklāt lidostām jāsniedz palīdzība pasažieriem invalīdiem un pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Ja pasažieris izvēlas, ka viņam tiek atlīdzinātas visas biļetes izmaksas, tiesības uz aprūpi beidzas. Tas pats notiek, ja pasažieris izvēlas maršruta maiņu vēlāk. Tiesības uz aprūpi pastāv tikai tik ilgi, kamēr pasažieriem pēc iespējas ātrāk gaida maršruta maiņu. Jāņem vērā, ka gaisa pārvadātājam ir pienākums izpildīt aprūpes pienākumu pat tad, ja lidojuma atcelšanu izraisa ārkārtas apstākļi.

Ja aviosabiedrība nolemj atcelt lidojumu un pierāda, ka šis lēmums bija pamatots ar apkalpes veselības aizsardzības apsvērumiem, šāda atcelšana arī jāuzskata par “ārkārtas apstākļu izraisītu”.

Skaidrojošas vadlīnijas par ES pasažieru tiesību regulējumu saistībā ar Covid-19 izraisīto mainīgo situāciju (angļu val.)

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)