0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSEkonomikas ministrija izstrādājusi likumprojektus valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldības reformai

Ekonomikas ministrija izstrādājusi likumprojektus valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldības reformai

Ekonomikas ministrija (EM) pagājušajā nedēļā iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta komitejā (MKK) Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu, kā arī grozījumus vēl piecos saistītajos likumos, lai visos valsts un pašvaldību uzņēmumos ieviestu labai pārvaldībai atbilstošus principus un uzlabotu to darbības rādītājus. Reformas īstenošanai nepieciešamie likumprojekti izstrādāti, pamatojoties uz Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā piedāvātajiem un Ministru kabineta (MK) 2012.gada 15.maijā atbalstītajiem risinājumu variantiem. Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojekts ir publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas pamatlikums. Likumprojekta mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitāla daļu labu pārvaldību, ievērojot…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ekonomikas ministrija (EM) pagājušajā nedēļā iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta komitejā (MKK) Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu, kā arī grozījumus vēl piecos saistītajos likumos, lai visos valsts un pašvaldību uzņēmumos ieviestu labai pārvaldībai atbilstošus principus un uzlabotu to darbības rādītājus. Reformas īstenošanai nepieciešamie likumprojekti izstrādāti, pamatojoties uz Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā piedāvātajiem un Ministru kabineta (MK) 2012.gada 15.maijā atbalstītajiem risinājumu variantiem. Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojekts ir publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas pamatlikums. Likumprojekta mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitāla daļu labu pārvaldību, ievērojot starptautiski atzītus labas korporatīvās pārvaldības principus, kā arī veicināt publisko personu komercdarbības nosacījumu ievērošanu. Saskaņā ar koncepcijās atbalstīto risinājumu un Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu Latvijā tiks veidots daļēji centralizēts valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modelis, līdz 2014.gada sākumam izveidojot Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju (turpmāk - Birojs), kuram pakāpeniski pārvaldībā tiks nodotas valsts uzņēmumu kapitāla daļas un tas būs atbildīgs par valsts kapitālsabiedrību pārraudzību, informācijas pieejamību par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās un to pārvaldīšanas rezultātiem, kā arī korporatīvo pārvaldīšanas nosacījumu ieviešanu. Likumprojektā noteikta publisko personu kapitālsabiedrību dibināšanas, darbības un likvidācijas kārtība; publisko personu kapitāla daļu pārvaldības kārtība; centralizētās pārvaldības institūcijas izveidošanas kārtība, darbības principi, statuss, funkcijas, padotība un finansēšanas modelis, kā arī biroja vadības iecelšanas kārtība un kritēriji. Tāpat likumprojektā ietverts publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībās nepieciešamības regulārs izvērtējums, tajā skaitā kapitālsabiedrību atbilstības publisko personu komercdarbības principiem izvērtēšana. Likumprojekts arī nosaka pienākumus publiskās personām piederošo kapitālsabiedrību darbu plānošanu un regulāru uzraudzību no institūciju puses; definē sadarbības mehānismu un lēmumu pieņemšanas kārtību starp kapitāla daļu pārvaldībā iesaistītajām pusēm; dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību, iesaistīto institūciju kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību; kritērijus padomes izveidei kapitālsabiedrībās, padomes locekļu maksimālo skaitu un izvirzīšanas kārtību; kārtību, kādā publiskas personas kapitālsabiedrību pārveido par valsts pārvaldes iestādi vai publisko aģentūru; kā arī kapitāla daļu atsavināšanu. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts skaidro: „Latvijas valsts un pašvaldības ir daļu īpašnieki vairāk nekā 700 uzņēmumos, kuru kopējā vērtība mērāma miljardos latu. Labāka un profesionālāka šo uzņēmumu pārvaldība var dot daudz lielāku pienesumu visai ekonomikai, tāpēc reformas virzība un likumprojektu pieņemšana MK un Saeimā parādīs, cik lielā mērā valdība un visas koalīcijas partijas ir gatavas pildīt sabiedrībai valdības deklarācijā doto solījumu – labāk pārvaldīt valsts un pašvaldību uzņēmumus. Likumprojektu pieņemšana nodrošinātu kvalitatīvāku un pārskatāmāku uzņēmumiem noteikto mērķu izpildi, lielākus ienākumus no dividendēm, visiem pieejamu informāciju par sasniegtajiem darba rezultātiem, profesionālāku vadības izraudzīšanās procedūru un mazinātu šo uzņēmumu politizāciju. Reformas īstenošana ir svarīga, raugoties arī no Latvijas mērķa pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD), kurā apvienojušās attīstītākās pasaules valstis. Latvijai ir jāizveido profesionāla un atbildīga valsts kapitāla daļu pārvaldības sistēmas izveide, kas atbilstu OECD vadlīnijām un labas pārvaldības standartiem.” Finanšu ministrija izstrādājusi arī grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”. Kopskaitā par likumprojektiem tika saņemti un izskatīti ap 450 dažādi priekšlikumi un iebildumi. Pamatā institūciju sniegtie iebildumi esot bijuši pretēji iepriekš MK apstiprinātajiem konceptuālajiem risinājumiem (Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā minētajam).    

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: