Izpētīts, kā uzlabojama valsts apmaksātā juridiskā palīdzība

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas

(0)
Foto: Visualhunt.com

Valsts apmaksātā juridiskās palīdzības sistēma ir pilnveidojama, izdalot no tās sākotnējo valsts apmaksāto juridisko palīdzību un iekļaujot tajā mediācijas pakalpojumu – tā secināts pētījumā “Pieeja tiesiskumam Latvijā”, ko Tieslietu ministrija uzticēja veikt zvērinātu advokātu birojam “O.Cers un J.Jurkāns”. Pētījuma mērķis bija analizēt nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt šo tiesību ievērošanu, risinot juridiska rakstura jautājumus. Pētījumā konstatēts, ka šīs iespējas šobrīd nav konsekventas un sistemātiskas.

Kā norāda pētījuma autori, veiktās aptaujas un padziļinātās intervijas rāda, ka mērķa grupa diezgan bieži sastopas ar nepieciešamību risināt juridiska rakstura jautājumus, lai gan pārsvarā gadījumu finansiāli nevar atļauties apmaksāt jurista un mediatora pakalpojumus.

Rezultātā virkne juridisko jautājumu netiek risināti vispār vai tiek risināti nepienācīgā veidā, kas var samazināt mērķa grupas tiesību aizsardzības līmeni un pieeju tiesiskumam.

Pētījuma ietvaros tiek piedāvāts no pastāvošās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas izdalīt iespēju saņemt sākotnējo valsts apmaksāto juridisko palīdzību vienas jurista konsultācijas veidā telefoniski, elektroniski vai klātienē. Nepieciešamības gadījumā šīs konsultācijas ietvaros iespējama arī atsevišķu juridisku dokumentu sagatavošana vai atkārtota konsultācija, ja personai radušās vairākas juridiskas problēmas.

Sākotnējo valsts apmaksāto juridisko palīdzību tiek piedāvāts sniegt visām personām, kuras to vēlas, jo ienākumu vērtēšanai patērētie līdzekļi pētījuma veicēju ieskatā ir līdzvērtīgi palīdzības sniegšanas izmaksām.

Ienākumu līmeni, no kura personām sniedzama padziļināta valsts apmaksātā juridiskā palīdzība, pētījuma veicēji piedāvā noteikt robežās no 7000 – 1000 EUR mēnesī, piemērojot papildus koeficientu par apgādājamām personām.

Lai attīstītu mediācijas pakalpojumu un veicinātu tā izmantošanu, pētījuma veicēji piedāvā atsevišķās lietu kategorijās noteikt obligātu mediāciju, bet citās mediācijas obligātumu atstāt pēc tiesas ieskatiem.

Pētījums piedāvā arī daļēju līdzmaksājuma sistēmu valsts apmaksātajai juridiskajai palīdzībai un mediācijai.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ES fondu nākamā perioda (2021-2027) tematiskā ieguldījumu priekšnosacījuma “Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā” izpildei – plānošanas dokumenta sagatavošanai tiesu sistēmas politikas jomā, kas tai skaitā fokusētos uz indivīdu un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo un ekonomisko labklājību, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupu atbalsta mehānismiem un pieeju tiesiskumam.

Pētījum gala ziņojums pieejams šeit

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)