JURIDISKIE PADOMI

Līdz 30. novembrim var izmantot bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas

Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un biedrību “Skalbes” organizē attālinātas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem. Līdz 30. novembrim darba dienās plkst. 12.00 –...

Bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas būs pieejamas arī turpmāk

Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām attālinātām juridiskām konsultācijām, kas norisinājās šā gada maijā un jūnijā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem...

Kas jāņem vērā, pārdodot parādsaistības

Uzņēmumiem nereti nākas saskarties ar situācijām, kad klients kavē vai ilgstoši nemaksā rēķinus. Var, protams, pacietīgi gaidīt vai regulāri atgādināt par parādu, taču tas...

Komercstrīdi prasa iedziļināšanos niansēs

Pārliecība par iespēju varbūtēja biznesa strīda gadījumā panākt taisnīgu un izsvērtu spriedumu tiesā ir drošas, plaukstošas uzņēmējdarbības vides garantija. Par aktuālāko komercstrīdos un šo...

Vienkāršais vekselis kā parādsaistību piespiedu izpildes instruments

Vekseļu likums regulē darbības ar vienkāršo vekseli – vērtspapīru, kas dod vekseļa turētājam (kreditoram) tiesības prasīt no vekseļa devēja (parādnieka) samaksāt noteiktu naudas summu...

Izpētīts, kā uzlabojama valsts apmaksātā juridiskā palīdzība

Valsts apmaksātā juridiskās palīdzības sistēma ir pilnveidojama, izdalot no tās sākotnējo valsts apmaksāto juridisko palīdzību un iekļaujot tajā mediācijas pakalpojumu - tā secināts pētījumā...

Kas jāzina par videonovērošanas kameras uzstādīšanu kāpņutelpā

Lai uzstādītu videonovērošanas kameru kāpņu telpā, tam jābūt juridiskam pamatojumam un ir jārīkojas saskaņā ar likumiem un Eiropas regulām. Detalizētu atbildi pēc Rīgas domes...

Vai jaunais apsaimniekotājs drīkst slēgt līgumu ar atpakaļejošu datumu?

Vai drīkst slēgt līgumu ar atpakaļejošu datumu? Ir mainījušies apsaimniekotāji un šobrīd vēlas slēgt līgumu ar atpakaļejošu datumu un citiem nosacījumiem, kādi bija iepriekš....

Administratīvos naudas sodus jānomaksā laikus

No 1. jūlija spēkā stājies jauns Administratīvās atbildības likums, kas ieviesis pārmaiņas administratīvo sodu noformēšanas kārtībā. Lai nodrošinātu vienotu administratīvo pārkāpumu procesu uzskaiti visās...

Vebinārā skaidros, kā uzņēmējam reaģēt uz izmaiņām starptautiskajā biznesā

Rīgas šķīrējtiesa 18. jūnijā plkst. 16:00 aicina uzņēmējus tiešsaistes bezmaksas vebinārā uzzināt, kā uzņēmējam juridiski kompetenti reaģēt uz aktuālām izmaiņām starptautiskajā biznesā. Gandrīz katru...

Izmantojiet iespēju saņemt bezmaksas attālinātu jurista konsultāciju jūnijā

No 8. jūnija līdz 12. jūnijam un no 15. jūnija līdz 19. jūnijam laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00 ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iegūt...

Līdz 29. maijam iespējams saņemt bezmaksas attālinātu juridisko konsultāciju

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: