JURIDISKIE PADOMI

Līdz 29. maijam iespējams saņemt bezmaksas attālinātu juridisko konsultāciju

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo...

Komercsabiedrību dalībnieku un akcionāru sapulces ārkārtas apstākļos

2020. gada 20. martā Komerclikumā (turpmāk – KCL) spēkā stājās grozījumi, kuri paredz iespēju sabiedrību dalībniekiem, tajā skaitā akcionāriem, piedalīties un balsot dalībnieku (akcionāru)...

Tiesības saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību administratīvajā procesā iestādē vai tiesā

Satversme paredz ikviena cilvēka tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības, informē Tiesībsargs. Sniedzot atbildes...

No 1. jūlija būs jauns administratīvo sodu regulējums par informācijas nesniegšanu un valsts valodas lietošanas pārkāpumiem

Saeima 7. maijā galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kura mērķis ir atturēt...

Vai uzņēmums pārkāpj datu regulu, ja vēlas izsekot darbinieku ierīces lietojumu?

Lai attālināti izsekotu darbinieku darbam veltīto laiku, uzņēmumiem var rasties kārdinājums izmantot risinājumu – programmatūru, kas izseko, kā darbinieki izmanto darba ierīci. Šo pašu...

Pandēmijas laikā jāvērtē, vai līgumi ir izpildāmi

Ārkārtējās situācijas ievieš izmaiņas līgumtiesisko attiecību pasaulē. Koronvīrusa un ar to saistītās Covid-19 saslimšanas izraisītā pandēmijas un globālā mēroga krīze praksē varētu aktivizēt nepārvaramās...

Piedāvā veikt bezmaksas komerclīguma korekcijas 

Veikt bezmaksas komerclīguma korekciju uzņēmējiem visu aprīli piedāvā Rīgas šķīrējtiesa, tā atzīmējot savu dibināšanas dienu, kas ir 1.aprīlis.  Tas nozīmē, ka katram ieinteresētam Latvijas...

Vai ārkārtas situācija automātiski nozīmē nepārvaramas varas apstākļus?

Finanšu nozares asociācija sagatavojusi juridisku skaidrojumu "Kā pildām saistības nepārvaramas varas apstākļos?" ar apsvērumiem par to, kā mūsu saistības ietekmē nepārvarama vara. COVID –...

Kad personai maksātnespējas procesā nav jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem?

Jautājums: Vai fiziskās personas maksātnespējas procesā jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem? Vai ir kaut kas mainījies? Atbildi sniedz Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Baiba Banga. No...

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Latvijā

Gandrīz ikkatrs no mums var tikt iesaistīts kādā juridiska rakstura strīdā, kura risināšanai ir nepieciešamas vismaz minimālas juridiskās zināšanas vai izpratne. Mēs varam negaidīti...

Kopīpašuma dalīšana tiesas ceļā

Civillikuma 1067. pantā ir noteikts, ka īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās...

Uzņēmēji tiek aicināti uz bezmaksas juridisko biznesa semināru

Rīgas šķīrējtiesa 20. februārī rīko izglītojošu bezmaksas juridisko semināru biznesa īpašniekiem un pārstāvjiem par tēmu "Šķīrējtiesas loma mūsdienu biznesā”. Seminārs ir domāts tiem, kas...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: