0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSJa radušās grūtības veikt kredīta maksājumus

Ja radušās grūtības veikt kredīta maksājumus

Avots: PTAC

Finanšu pratības nedēļas ietvaros Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedz noderīgus padomus veiksmīgai finanšu pārvaldīšanai situācijās, kad ir lēna saistību dzēšana un grūtības veikt kredīta maksājumus. Iespējams, ar šiem padomiem vērts iepazīstināt uzņēmumu darbiniekus.

Ja šķiet, ka jau ilgāku laiku tiek maksāts par kredītu, taču pamatsumma dzēšas pavisam maz un rodas priekšstats, ka kaut kas nav pareizi, ņem vērā, ka lēna saistību dzēšana var notikt vairāku iemeslu dēļ:

 • garš atmaksas termiņš – jo garāks termiņš, jo vairāk pārmaksāsi (anuitātes maksājumu grafikā pamatsumma sākumā dzēšas minimāli);
 • maksājumu kavējumi (papildus jāmaksā soda sankcijas);
 • katru mēnesi atmaksā tikai minimālo maksājumu kredītlīnijas gadījumā un ne vairāk;
 • tiek palielināta aizdevuma summa.

Uzņemoties kredītsaistības, ikviens parasti plāno aizdevumus atmaksāt laikā, taču dažkārt notiek dažādas ārkārtējas situācijas. Finansiālo situāciju var ietekmēt dažādi negaidīti notikumi, piemēram, ekonomiskā krīze, cenu pieaugums, ģimenes pieaugums, darba zaudējums, negadījumi un citi neplānoti pēkšņi izdevumi. Situāciju var sarežģīt arī komunālo maksājumu pieaugums ziemas periodā.

Pirmkārt, ja zini, ka nespēsi laikā samaksāt kredīta maksājumu, par radušos situāciju nekavējoties informē kredīta devēju. Aizdevējs sapratīs, ka esi atbildīgs, un abas puses var vienoties par piemērotāko problēmas risinājumu. Otrkārt, pilnīgi noteikti nevajag ņemt vēl kādu citu kredītu, lai samaksātu esošo aizdevumu, ja vien neapvieno visus kredītus vienā ar sev atbilstošāko termiņu un atmaksas nosacījumiem. Nonākot finansiālās grūtībās, nevajag krist izmisumā. Svarīgākais ir saprast, ka jebkuru situāciju ir iespējams atrisināt.

Situācijās, kad ir grūtības veikt kredīta maksājumus, apsver:

 • Budžeta plānošanu. Rūpīgi izvērtējot prioritātes un savu ienākumu un izdevumu plūsmu, izvērtē, vai ir kādi izdevumi, no kuriem vari atteikties (vismaz uz laiku), un vai ir kādas iespējas nopelnīt papildus.
 • Vairāku kredītu apvienošanu vienā. Tas nozīmē visus kredītus apvienot vienā aizdevumā. Šādā gadījumā paliek tikai viens ikmēneša maksājums, jo ir viens lielāks kredīts.
 • Kredītmaksājumu brīvdienas. Uz konkrētu laika posmu, par kuru vienojas kredīta devējs un aizņēmējs, tiek atlikti ikmēneša maksājumi. Lielākoties aizdevējs piešķir nepilnās kredīta brīvdienas, kuru laikā aizņēmējam  ir jāmaksā tikai kredīta procenti. Ja tiek piešķirtas pilnās kredīta brīvdienas, tad nav jāveic arī ikmēneša procentu maksājumi.  Pēc kredīta brīvdienu beigām, ir jāatsāk ikmēneša maksājumi, kuriem tiek pievienoti arī kredīta brīvdienu laikā nesamaksātie maksājumi. Parasti tie tiek vienmērīgi izdalīti uz visu atmaksas termiņu vai par attiecīgo kredītmaksājumu brīvdienu laiku pagarināts kredīta termiņš.
 • Maksājuma datuma maiņu. Tas noderēs, ja saņem algu jau pēc tam, kad ir noteikts kredīta mēneša maksājums.
 • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu. Lai gan vēršam uzmanību, ka, samazinot maksājuma lielumu, kopējā atmaksājamā summa visticamāk būs lielāka.
 • Maksājuma grafika izveidi vai citu vienošanos.

Aizņemoties arī jārēķinās, ka kredīts jāatmaksā atbilstoši kreditēšanas līgumā noteiktajai kārtībai.

Kavējumiem un saistību nenokārtošanai vienmēr ir sekas.

Jāpiebilst, ka kreditors ir ne tikai kredīta devējs, bet arī dažādu pakalpojumu sniedzējs, kurš izraksta rēķinus, tādēļ kavētu maksājumu sekas attiecas arī uz saņemtiem pakalpojumiem, piemēram, par elektroenerģijas, ūdensapgādes, siltumenerģijas, telekomunikāciju  u.c. pakalpojumiem. Iespējamās sekas nemaksāšanas gadījumā: 

 • kreditors par kavējumu aprēķinās nokavējuma procentus un/vai līgumsodu; 
 • kreditors var pieprasīt segt izdevumu par parāda atgūšanu (par atgādinājumu, vēstuļu sūtīšanu u.tml.); 
 • kreditors ziņas par kavējumu nodod kredītinformācijas birojiem; 
 • informācija par kavējumu tiek iekļauta parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju datubāzēs (ja kavējums pārsniedz 60 dienas un ir iestājies parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā noteiktais 21 diena iebildumu izteikšanas termiņš); 
 • parāds var tik nodots atgūšanai vai cedēts (pārdots) parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem vai arī kredīta devējs vērsīsies tiesā; 
 • parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji pieprasīs segt izdevumus par parāda atgūšanu; 
 • ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums, to vari zaudēt; 
 • tiesas izdevumu segšana; 
 • pēc tiesas lēmuma neatmaksātu parādu var nodot piedzīšanai tiesu izpildītājam, kas pieprasīs segt savus izdevumus par parāda atgūšanu; 
 • nākotnē būtiski mazināsies iespējas aizņemties. 

Populārākais parādu atgūšanas veids ir ārpustiesas atgūšana. Ja netiek panākta nekāda veida vienošanās ar aizdevēju, un aizņēmējs neveic maksājumus par kredītu vai pakalpojumu, tad kredīta devējs vai pakalpojuma sniedzējs parādsaistību lietu var nodot parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniedzējam vai vērsties tiesā. 

Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji (parādu piedzinēji) ir komersanti, kas kredītu devēju, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju uzdevumā atgūst nesamaksātos parādus, kā arī nopērk (cesijas ceļā) šos parādus. Jāpiemin, ka  parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs drīkst no parādnieka pieprasīt kompensēt izdevumus, kas saistīti ar parāda atgūšanu, kopumā ne vairāk par  17 EUR 

Ja esi saņēmis paziņojumu par parādu: 

 • pārliecinies, vai esi savlaicīgi veicis visus savus maksājumus un neesi palicis kādam parādā; 
 • ja esi piemirsis veikt kādu maksājumu – NEKAVĒJIES, bet veic to pēc iespējas ātrāk; 
 • ja esi visus maksājumus veicis godprātīgi un noteiktajā termiņā, sazinies ar paziņojuma nosūtītāju un informē par to; 
 • ja uzskati, ka parāds ir nepamatots –  tev ir tiesības 21 dienas laikā no pirmreizējā paziņojuma saņemšanas izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu; 
 • tavs pienākums ir sadarboties ar parāda atguvēju. 

Ņem vērā! Nevēlēšanās vai radušās grūtības segt parādsaistības nav uzskatāms par pamatotu iebildumu pret parādu.

Pēc nelabvēlīga tiesas sprieduma tiesu izpildītajam ir tiesības: 

 • piemērot liegumu tavai automašīnai – nevarēsi to pārdot, iziet tehnisko apskati; 
 • apķīlāt tavus naudas līdzekļus bankā un izmantot tos parāda segšanai; 
 • ieturēt daļu no tavas algas; 
 • vērst piedziņu uz tavu kustamo un nekustamo īpašumu, piemēram, pārdot tavu mājokli. 
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Avots: PTAC

Finanšu pratības nedēļas ietvaros Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedz noderīgus padomus veiksmīgai finanšu pārvaldīšanai situācijās, kad ir lēna saistību dzēšana un grūtības veikt kredīta maksājumus. Iespējams, ar šiem padomiem vērts iepazīstināt uzņēmumu darbiniekus.

Ja šķiet, ka jau ilgāku laiku tiek maksāts par kredītu, taču pamatsumma dzēšas pavisam maz un rodas priekšstats, ka kaut kas nav pareizi, ņem vērā, ka lēna saistību dzēšana var notikt vairāku iemeslu dēļ:

 • garš atmaksas termiņš – jo garāks termiņš, jo vairāk pārmaksāsi (anuitātes maksājumu grafikā pamatsumma sākumā dzēšas minimāli);
 • maksājumu kavējumi (papildus jāmaksā soda sankcijas);
 • katru mēnesi atmaksā tikai minimālo maksājumu kredītlīnijas gadījumā un ne vairāk;
 • tiek palielināta aizdevuma summa.

Uzņemoties kredītsaistības, ikviens parasti plāno aizdevumus atmaksāt laikā, taču dažkārt notiek dažādas ārkārtējas situācijas. Finansiālo situāciju var ietekmēt dažādi negaidīti notikumi, piemēram, ekonomiskā krīze, cenu pieaugums, ģimenes pieaugums, darba zaudējums, negadījumi un citi neplānoti pēkšņi izdevumi. Situāciju var sarežģīt arī komunālo maksājumu pieaugums ziemas periodā.

Pirmkārt, ja zini, ka nespēsi laikā samaksāt kredīta maksājumu, par radušos situāciju nekavējoties informē kredīta devēju. Aizdevējs sapratīs, ka esi atbildīgs, un abas puses var vienoties par piemērotāko problēmas risinājumu. Otrkārt, pilnīgi noteikti nevajag ņemt vēl kādu citu kredītu, lai samaksātu esošo aizdevumu, ja vien neapvieno visus kredītus vienā ar sev atbilstošāko termiņu un atmaksas nosacījumiem. Nonākot finansiālās grūtībās, nevajag krist izmisumā. Svarīgākais ir saprast, ka jebkuru situāciju ir iespējams atrisināt.

Situācijās, kad ir grūtības veikt kredīta maksājumus, apsver:

 • Budžeta plānošanu. Rūpīgi izvērtējot prioritātes un savu ienākumu un izdevumu plūsmu, izvērtē, vai ir kādi izdevumi, no kuriem vari atteikties (vismaz uz laiku), un vai ir kādas iespējas nopelnīt papildus.
 • Vairāku kredītu apvienošanu vienā. Tas nozīmē visus kredītus apvienot vienā aizdevumā. Šādā gadījumā paliek tikai viens ikmēneša maksājums, jo ir viens lielāks kredīts.
 • Kredītmaksājumu brīvdienas. Uz konkrētu laika posmu, par kuru vienojas kredīta devējs un aizņēmējs, tiek atlikti ikmēneša maksājumi. Lielākoties aizdevējs piešķir nepilnās kredīta brīvdienas, kuru laikā aizņēmējam  ir jāmaksā tikai kredīta procenti. Ja tiek piešķirtas pilnās kredīta brīvdienas, tad nav jāveic arī ikmēneša procentu maksājumi.  Pēc kredīta brīvdienu beigām, ir jāatsāk ikmēneša maksājumi, kuriem tiek pievienoti arī kredīta brīvdienu laikā nesamaksātie maksājumi. Parasti tie tiek vienmērīgi izdalīti uz visu atmaksas termiņu vai par attiecīgo kredītmaksājumu brīvdienu laiku pagarināts kredīta termiņš.
 • Maksājuma datuma maiņu. Tas noderēs, ja saņem algu jau pēc tam, kad ir noteikts kredīta mēneša maksājums.
 • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu. Lai gan vēršam uzmanību, ka, samazinot maksājuma lielumu, kopējā atmaksājamā summa visticamāk būs lielāka.
 • Maksājuma grafika izveidi vai citu vienošanos.

Aizņemoties arī jārēķinās, ka kredīts jāatmaksā atbilstoši kreditēšanas līgumā noteiktajai kārtībai.

Kavējumiem un saistību nenokārtošanai vienmēr ir sekas.

Jāpiebilst, ka kreditors ir ne tikai kredīta devējs, bet arī dažādu pakalpojumu sniedzējs, kurš izraksta rēķinus, tādēļ kavētu maksājumu sekas attiecas arī uz saņemtiem pakalpojumiem, piemēram, par elektroenerģijas, ūdensapgādes, siltumenerģijas, telekomunikāciju  u.c. pakalpojumiem. Iespējamās sekas nemaksāšanas gadījumā: 

 • kreditors par kavējumu aprēķinās nokavējuma procentus un/vai līgumsodu; 
 • kreditors var pieprasīt segt izdevumu par parāda atgūšanu (par atgādinājumu, vēstuļu sūtīšanu u.tml.); 
 • kreditors ziņas par kavējumu nodod kredītinformācijas birojiem; 
 • informācija par kavējumu tiek iekļauta parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju datubāzēs (ja kavējums pārsniedz 60 dienas un ir iestājies parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā noteiktais 21 diena iebildumu izteikšanas termiņš); 
 • parāds var tik nodots atgūšanai vai cedēts (pārdots) parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem vai arī kredīta devējs vērsīsies tiesā; 
 • parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji pieprasīs segt izdevumus par parāda atgūšanu; 
 • ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums, to vari zaudēt; 
 • tiesas izdevumu segšana; 
 • pēc tiesas lēmuma neatmaksātu parādu var nodot piedzīšanai tiesu izpildītājam, kas pieprasīs segt savus izdevumus par parāda atgūšanu; 
 • nākotnē būtiski mazināsies iespējas aizņemties. 

Populārākais parādu atgūšanas veids ir ārpustiesas atgūšana. Ja netiek panākta nekāda veida vienošanās ar aizdevēju, un aizņēmējs neveic maksājumus par kredītu vai pakalpojumu, tad kredīta devējs vai pakalpojuma sniedzējs parādsaistību lietu var nodot parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniedzējam vai vērsties tiesā. 

Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji (parādu piedzinēji) ir komersanti, kas kredītu devēju, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju uzdevumā atgūst nesamaksātos parādus, kā arī nopērk (cesijas ceļā) šos parādus. Jāpiemin, ka  parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs drīkst no parādnieka pieprasīt kompensēt izdevumus, kas saistīti ar parāda atgūšanu, kopumā ne vairāk par  17 EUR 

Ja esi saņēmis paziņojumu par parādu: 

 • pārliecinies, vai esi savlaicīgi veicis visus savus maksājumus un neesi palicis kādam parādā; 
 • ja esi piemirsis veikt kādu maksājumu – NEKAVĒJIES, bet veic to pēc iespējas ātrāk; 
 • ja esi visus maksājumus veicis godprātīgi un noteiktajā termiņā, sazinies ar paziņojuma nosūtītāju un informē par to; 
 • ja uzskati, ka parāds ir nepamatots -  tev ir tiesības 21 dienas laikā no pirmreizējā paziņojuma saņemšanas izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu; 
 • tavs pienākums ir sadarboties ar parāda atguvēju. 

Ņem vērā! Nevēlēšanās vai radušās grūtības segt parādsaistības nav uzskatāms par pamatotu iebildumu pret parādu.

Pēc nelabvēlīga tiesas sprieduma tiesu izpildītajam ir tiesības: 

 • piemērot liegumu tavai automašīnai – nevarēsi to pārdot, iziet tehnisko apskati; 
 • apķīlāt tavus naudas līdzekļus bankā un izmantot tos parāda segšanai; 
 • ieturēt daļu no tavas algas; 
 • vērst piedziņu uz tavu kustamo un nekustamo īpašumu, piemēram, pārdot tavu mājokli.