Jautājums par finanšu nomas procentu maksājumiem un ar nodokli apliekamo ienākumu

10
(0)

Jautājums. Atbilstoši kuiem likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” pantiem jākoriģē ar nodokli apliekamais ienākums par finanšu nomas (līzinga) procentu maksājumiem, kurus maksā finanšu iestādei, kas ir Latvijas rezidents?  Uz jautājumu atbild Elīna Putniņa, Rödl & Partner Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja. Likuma 6.4 panta pirmā un otrā daļa nosaka kārtību, kādā apliekamo ienākumu palielina par procentu maksājumiem. Saskaņā ar MK 04.07.2006. noteikumu Nr.556 „Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 72.punktu Likuma 6.4 panta pirmā un otrā daļa piemērojama visu veidu procentu maksājumiem par parādu saistībām, tai skaitā arī procentu maksājumiem, kurus maksā par finanšu nomu (līzingu). Ja apliekamais ienākums…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties