Kā grāmatvedībā uzrādāma zemnieku saimniecības nesadalītā peļņa?

0
2
(0)

Jautājums.  Vai zemnieku saimniecības nesadalītā peļņa, kas ir uzņēmuma bilancē uz 2012.gada 1.janvāri, var tikt uzrādīta pašu kapitāla posteņos, vai tā ir jāpārceļ uz kreditoru sadaļu – iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes, jo pēc būtības zemnieku saimniecībai dividendes nevar būt, jo nav kapitāla daļu vai akciju, bet uzņēmums pieder kopumā. Atbildi uzziņā sniedz Valsts ieņēmumu dienests. Gada pārskatu likuma 20.pantā noteikts, ka postenī „Pārskata gada nesadalītā peļņa” parāda summu, kas atbilst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” norādītajai summai. Sabiedrības peļņas sadali vai zaudējumu segšanu parāda nākamā gada pārskatā, attiecīgi samazinot postenī „Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa” pārskata…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties