0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā jādeklarē un jāmaksā nodokļi par precēm, kas pasūtītas internetā no valstīm ārpus ES?

Kā jādeklarē un jāmaksā nodokļi par precēm, kas pasūtītas internetā no valstīm ārpus ES?

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

(0)

Foto: jesse1dog on Visual Hunt / CC BY-NC-SA

Cilvēkam, kurš pasūta preces internetā un sūtījumu saņem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, jārēķinās ar to, ka ir jākārto muitas formalitātes un jāmaksā nodokļi, ja preču vērtība pārsniedz Eiropas Savienības* un nacionālajos normatīvajos aktos** noteiktos ierobežojumus, skaidro Valsts ieņēmumu dienests.

Nodokļu nomaksa

Pašlaik nelielas vērtības preču sūtījumiem (komerciāliem sūtījumiem) atbrīvojumu no muitas nodokļa piemēro vērtībā līdz 150 EUR, savukārt no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) – vērtībā līdz 22 EUR. Atbrīvojumi no nodokļiem neattiecas uz sūtījumā esošiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.

Tas nozīmē, ka gadījumos, kad nelielas vērtības preču sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 EUR, tas ir atbrīvots no muitas nodokļa un PVN. Ja sūtījuma vērtība pārsniedz 22 EUR, bet nepārsniedz 150 EUR, ir jāmaksā PVN no preču muitas vērtības, kuru veido preces vērtība un piegādes izmaksas. Savukārt, ja preču vērtība pārsniedz 150 EUR, jāmaksā gan muitas nodoklis, kura likmi nosaka atbilstoši preces tarifa klasifikācijai, gan PVN, kas tiek aprēķināts no sūtījumā esošo preču muitas vērtības un aprēķinātā ievedmuitas nodokļa kopsummas. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, par to būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

Nosakot to, vai nelielas vērtības sūtījumam ir piemērojams atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa un PVN, vērā ņem tikai paša sūtījuma vērtību, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta pavadzīmē vai citos dokumentos).

Deklarāciju iesniegšana

Preču deklarēšana (t.i. muitas deklarācijas iesniegšana) ir klienta pienākums. Saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa (SMK) SMK 158.panta 1.punktu visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētajai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā. Lai preces varētu brīvi izmantot ES, tai skaitā, Latvijas, teritorijā, jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, ko sarunvalodā mēdz dēvēt par importu. Šī muitas procedūra paredz likumdošanā noteikto maksājumu iekasēšanu un tirdzniecības politikas pasākumu, kā arī aizliegumu un ierobežojumu piemērošanu.

Sūtījumu, kam piemērojami maksājumi (tas ir, preču, kuru vērtība pārsniedz 22 EUR), deklarēšanu var veikt tikai elektroniski, jo ES muitas likumdošana šajā gadījumā neparedz citus deklarēšanas veidus.

Informāciju par to, ka cilvēkam ir jāveic sūtījuma preču atmuitošana – jānoformē un jāiesniedz deklarācija muitā, viņš saņem no attiecīgā pasta pakalpojumu sniedzēja – “Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta.

Lai iesniegtu muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, fiziskai personai, kas saņem sūtījumu, ir šādas iespējas:

  1. par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 EUR, bet nepārsniedz 1000 EUR, un kurām netiek piemēroti aizliegumi un ierobežojumi, pašai sagatavot un iesniegt vienkāršotu importa muitas deklarāciju fiziskai personai, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. VID Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) ir izstrādājis deklarācijas vienkāršotu variantu – Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, kas ļauj jebkurai personai, kurai ir minimālās zināšanas par muitas formalitāšu kārtošanu, ātri aizpildīt un iesniegt muitas deklarāciju un samaksāt muitas maksājumus. Process ir pilnībā automatizēts, tādēļ gadījumā, ja netiek konstatēti riski, ļauj klientam atmuitot pasta sūtījumu dažu minūšu laikā. Plašāka informācija un pamācība šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/sutijumu-sanemsana-kurjerpasts. Ja preču vērtība pārsniedz 1000 EUR vai uz precēm attiecas normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, ir jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija;
  2. pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojumu sniedzēju – “Latvijas Pastu”, kurjerpastu vai eksprespastu – veikt preces atmuitošanu (maksas pakalpojums);
  3. pilnvarot citu pārstāvi muitā (piemēra, muitas brokeri), kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus maksas pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes.

Nākamgad plānotās izmaiņas

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā, tāpat kā pārējās ES dalībvalstīs, būs jāsāk piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīva***, kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no PVN nelielas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 EUR, līdz ar to PVN kļūst maksājams no pirmā centa.

Tas nozīmē, ka par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa muitas deklarācija un par precēm jāmaksā PVN. Tātad, ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 EUR, būs jāmaksā tikai PVN; ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 EUR, būs jāmaksā PVN un muitas nodoklis.  Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

Piemēram: sūtījuma dokumentos būs norādīta preces vērtība 10 EUR un piegādes izmaksas 2 EUR. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00 EUR (10+2)= 2,52 EUR.

Lai nodrošinātu ES normatīvo aktu prasību ieviešanu, EMDAS papildus esošajām importa muitas deklarācijām (standarta Importa muitas deklarācija, vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem) tiks ieviests jauns importa muitas deklarācijas veids – Importa muitas deklarācija pirkumiem līdz 150 EUR, kas būs vēl vienkāršāka par pašlaik izmantojamo vienkāršoto deklarāciju pasta sūtījumiem.

Jaunā veida deklarāciju nevarēs iesniegt par akcīzes precēm; tādā gadījumā būs jānoformē pašlaik izmantotā vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem.

Atsauces

* Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (23.pants)

** “Pievienotās vērtības nodokļa likums” (53.panta ceturtā daļa)

*** Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: jesse1dog on Visual Hunt / CC BY-NC-SA

Cilvēkam, kurš pasūta preces internetā un sūtījumu saņem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, jārēķinās ar to, ka ir jākārto muitas formalitātes un jāmaksā nodokļi, ja preču vērtība pārsniedz Eiropas Savienības* un nacionālajos normatīvajos aktos** noteiktos ierobežojumus, skaidro Valsts ieņēmumu dienests.

Nodokļu nomaksa

Pašlaik nelielas vērtības preču sūtījumiem (komerciāliem sūtījumiem) atbrīvojumu no muitas nodokļa piemēro vērtībā līdz 150 EUR, savukārt no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) – vērtībā līdz 22 EUR. Atbrīvojumi no nodokļiem neattiecas uz sūtījumā esošiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.

Tas nozīmē, ka gadījumos, kad nelielas vērtības preču sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 EUR, tas ir atbrīvots no muitas nodokļa un PVN. Ja sūtījuma vērtība pārsniedz 22 EUR, bet nepārsniedz 150 EUR, ir jāmaksā PVN no preču muitas vērtības, kuru veido preces vērtība un piegādes izmaksas. Savukārt, ja preču vērtība pārsniedz 150 EUR, jāmaksā gan muitas nodoklis, kura likmi nosaka atbilstoši preces tarifa klasifikācijai, gan PVN, kas tiek aprēķināts no sūtījumā esošo preču muitas vērtības un aprēķinātā ievedmuitas nodokļa kopsummas. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, par to būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

Nosakot to, vai nelielas vērtības sūtījumam ir piemērojams atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa un PVN, vērā ņem tikai paša sūtījuma vērtību, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta pavadzīmē vai citos dokumentos).

Deklarāciju iesniegšana

Preču deklarēšana (t.i. muitas deklarācijas iesniegšana) ir klienta pienākums. Saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa (SMK) SMK 158.panta 1.punktu visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētajai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā. Lai preces varētu brīvi izmantot ES, tai skaitā, Latvijas, teritorijā, jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, ko sarunvalodā mēdz dēvēt par importu. Šī muitas procedūra paredz likumdošanā noteikto maksājumu iekasēšanu un tirdzniecības politikas pasākumu, kā arī aizliegumu un ierobežojumu piemērošanu.

Sūtījumu, kam piemērojami maksājumi (tas ir, preču, kuru vērtība pārsniedz 22 EUR), deklarēšanu var veikt tikai elektroniski, jo ES muitas likumdošana šajā gadījumā neparedz citus deklarēšanas veidus.

Informāciju par to, ka cilvēkam ir jāveic sūtījuma preču atmuitošana – jānoformē un jāiesniedz deklarācija muitā, viņš saņem no attiecīgā pasta pakalpojumu sniedzēja – “Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta.

Lai iesniegtu muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, fiziskai personai, kas saņem sūtījumu, ir šādas iespējas:

  1. par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 EUR, bet nepārsniedz 1000 EUR, un kurām netiek piemēroti aizliegumi un ierobežojumi, pašai sagatavot un iesniegt vienkāršotu importa muitas deklarāciju fiziskai personai, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. VID Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) ir izstrādājis deklarācijas vienkāršotu variantu – Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, kas ļauj jebkurai personai, kurai ir minimālās zināšanas par muitas formalitāšu kārtošanu, ātri aizpildīt un iesniegt muitas deklarāciju un samaksāt muitas maksājumus. Process ir pilnībā automatizēts, tādēļ gadījumā, ja netiek konstatēti riski, ļauj klientam atmuitot pasta sūtījumu dažu minūšu laikā. Plašāka informācija un pamācība šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/sutijumu-sanemsana-kurjerpasts. Ja preču vērtība pārsniedz 1000 EUR vai uz precēm attiecas normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, ir jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija;
  2. pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojumu sniedzēju – “Latvijas Pastu”, kurjerpastu vai eksprespastu – veikt preces atmuitošanu (maksas pakalpojums);
  3. pilnvarot citu pārstāvi muitā (piemēra, muitas brokeri), kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus maksas pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes.

Nākamgad plānotās izmaiņas

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā, tāpat kā pārējās ES dalībvalstīs, būs jāsāk piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīva***, kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no PVN nelielas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 EUR, līdz ar to PVN kļūst maksājams no pirmā centa.

Tas nozīmē, ka par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa muitas deklarācija un par precēm jāmaksā PVN. Tātad, ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 EUR, būs jāmaksā tikai PVN; ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 EUR, būs jāmaksā PVN un muitas nodoklis.  Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

Piemēram: sūtījuma dokumentos būs norādīta preces vērtība 10 EUR un piegādes izmaksas 2 EUR. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00 EUR (10+2)= 2,52 EUR.

Lai nodrošinātu ES normatīvo aktu prasību ieviešanu, EMDAS papildus esošajām importa muitas deklarācijām (standarta Importa muitas deklarācija, vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem) tiks ieviests jauns importa muitas deklarācijas veids – Importa muitas deklarācija pirkumiem līdz 150 EUR, kas būs vēl vienkāršāka par pašlaik izmantojamo vienkāršoto deklarāciju pasta sūtījumiem.

Jaunā veida deklarāciju nevarēs iesniegt par akcīzes precēm; tādā gadījumā būs jānoformē pašlaik izmantotā vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem.

Atsauces

* Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (23.pants)

** “Pievienotās vērtības nodokļa likums” (53.panta ceturtā daļa)

*** Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: