0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā piemērojams neapliekamais minimums un atvieglojumi Ukrainas civiliedzīvotāju ienākumiem

Kā piemērojams neapliekamais minimums un atvieglojumi Ukrainas civiliedzīvotāju ienākumiem

Valsts ieņēmumu dienests

Darbinieki — nerezidenti un patvēruma meklētāji no Ukrainas
Ilustrācija: © zenzen — stock.adobe.com

Nodokļu un pabalstu piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotāju ienākumiem nosaka 2022. gada 12. maijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”, kā arī 2022. gada 18. maijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā” un šā gada 22. septembrī Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”. Grozījumi cita starpā nosaka nodokļu piemērošanas kārtību Ukrainas civiliedzīvotāja pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstam un fiziskās personas ienākumiem no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas (par samaksu) Ukrainas civiliedzīvotājiem, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi

Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu ienākumiem Latvijā ir tiesības piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 250 euro mēnesī un atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, kas uzturas Latvijā, 250 euro mēnesī.

Atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu piemēros vienam no nepilngadīgā bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnim.

Neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu piemēro tikai vienā darba vietā.

Tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošo nepilngadīgu bērnu ir arī tad, ja bērns:

  • saņem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, kuru kopējais apmērs nepārsniedz atvieglojuma apmēru (2022.gadā – 250 euro mēnesī);
  • saņem sezonas laukstrādnieka ienākumus;
  • vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) saņem ar algas nodokli apliekamus ienākumus.

Atvieglojumu piemērošana

Neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu piemēro darba devējs.

Darba devējs Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir tiesīgs pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam izziņu ar informāciju, vai attiecīgajam darbiniekam pie šī darba devēja ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu.

Nepilngadīgam bērnam no Ukrainas, kura darba devējam ir Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā izziņa (kas pielīdzinātā algas nodokļa grāmatiņai), strādājot vasaras brīvlaikā, arī ir tiesības uz neapliekamā minimuma piemērošanu 250 euro mēnesī.

Iesniegumu izziņas saņemšanai iesniedz brīvā formā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā norāda darbinieku, kura algai darba devējs piemēros neapliekamo minimumu un atvieglojumu par bērnu, vārdu, uzvārdu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirto personas kodu.

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā izziņa par attiecīgā darba devēja tiesībām piemērot Ukrainas civiliedzīvotājam – nerezidentam neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu, pielīdzināma algas nodokļa grāmatiņai.

Nodokļa aprēķināšana un ieturēšana

Darba devējs, kuram Valsts ieņēmumu dienesta izziņā dotas tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu, algota darba ienākumam, ienākuma izmaksas vietā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli:

  • 20 % — mēneša ienākumiem līdz 1667 euro;
  • 23 % — mēneša ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667

Pirms nodokļa aprēķināšanas no ienākuma atskaita nerezidentam piemērojamos attaisnotos izdevumus (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu).

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs – nerezidents Latvijā saņem tikai algota darba ienākumus, tad darba devēja ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galīgs un Ukrainas civiliedzīvotājam nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Darba devēji neapliekamo minimumu un atvieglojumus sāk piemērot ar 2022. gada 27. maiju un pārrēķinu par iepriekšējo periodu par visu 2022. gadu neveic.

Ja ir saņemti gan algota darba ienākumi, gan no reģistrētas saimnieciskās darbības Latvijā, primāri neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu piemēro darba devējs, ja ir saņemta izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta.

Gada ienākumu deklarācijā neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu aprēķina un piemēro tikai par saimnieciskās darbības reģistrācijas periodu vai periodu, par kuru saņemts cits ar progresīvo nodokļa likmi apliekams ienākums. 

Darba devēja pārskati

Darba devējs par izmaksātajiem ienākumiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā un paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām izmanto ienākumu veidu kodu – 1066 “Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga”.

Ukrainas civiliedzīvotāju pabalsti

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš pēc 2022. gada 24. februāra ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātā persona, ir tiesības uz vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Minētais pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un no tā netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem. Valsts un pašvaldību izmaksātos sociālā nodrošinājuma pabalstus neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ienākuma izmaksātājam – iestādei paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestā nav jāiesniedz, izmaksājot pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu un summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos.

Atlīdzība (kompensācija) par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

Fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus (turpmāk – izmitinātājs), ir tiesīga no pašvaldības saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas.

Atlīdzība izmitinātājam ir pielīdzināma kompensācijai un netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Minētā atlīdzība netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli arī tad, ja  tā izmaksāta fiziskai personai (izmitinātājam), kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību (sava vai nomāta nekustamā  īpašuma  izīrēšana  un  pārvaldīšana)  vai  ir  paziņojusi  Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu saistībā ar ienākumu gūšanu no nekustamā īpašuma (veic paziņoto saimniecisko darbību).

Izmaksātājam (pašvaldībai) par personai (izmitinātājam) izmaksāto atlīdzību nav pienākums nosūtīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestam.

Īpašie noteikumi IIN piemērošanai, izīrējot sev piederošu nekustamo īpašumu Ukrainas civiliedzīvotājam

Fiziskā persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmitajai daļai, nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no saņemtās īres.

Atbrīvojums no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir spēkā, kamēr ir spēkā ar Ukrainas civiliedzīvotāju noslēgtais īres līgums, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31.decembrim.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Darbinieki — nerezidenti un patvēruma meklētāji no Ukrainas
Ilustrācija: © zenzen — stock.adobe.com

Nodokļu un pabalstu piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotāju ienākumiem nosaka 2022. gada 12. maijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”, kā arī 2022. gada 18. maijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā” un šā gada 22. septembrī Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”. Grozījumi cita starpā nosaka nodokļu piemērošanas kārtību Ukrainas civiliedzīvotāja pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstam un fiziskās personas ienākumiem no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas (par samaksu) Ukrainas civiliedzīvotājiem, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi

Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu ienākumiem Latvijā ir tiesības piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 250 euro mēnesī un atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, kas uzturas Latvijā, 250 euro mēnesī.

Atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu piemēros vienam no nepilngadīgā bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnim.

Neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu piemēro tikai vienā darba vietā.

Tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošo nepilngadīgu bērnu ir arī tad, ja bērns:

  • saņem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, kuru kopējais apmērs nepārsniedz atvieglojuma apmēru (2022.gadā - 250 euro mēnesī);
  • saņem sezonas laukstrādnieka ienākumus;
  • vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) saņem ar algas nodokli apliekamus ienākumus.

Atvieglojumu piemērošana

Neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu piemēro darba devējs.

Darba devējs Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir tiesīgs pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam izziņu ar informāciju, vai attiecīgajam darbiniekam pie šī darba devēja ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu.

Nepilngadīgam bērnam no Ukrainas, kura darba devējam ir Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā izziņa (kas pielīdzinātā algas nodokļa grāmatiņai), strādājot vasaras brīvlaikā, arī ir tiesības uz neapliekamā minimuma piemērošanu 250 euro mēnesī.

Iesniegumu izziņas saņemšanai iesniedz brīvā formā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā norāda darbinieku, kura algai darba devējs piemēros neapliekamo minimumu un atvieglojumu par bērnu, vārdu, uzvārdu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirto personas kodu.

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā izziņa par attiecīgā darba devēja tiesībām piemērot Ukrainas civiliedzīvotājam – nerezidentam neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu, pielīdzināma algas nodokļa grāmatiņai.

Nodokļa aprēķināšana un ieturēšana

Darba devējs, kuram Valsts ieņēmumu dienesta izziņā dotas tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu, algota darba ienākumam, ienākuma izmaksas vietā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli:

  • 20 % — mēneša ienākumiem līdz 1667 euro;
  • 23 % — mēneša ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667

Pirms nodokļa aprēķināšanas no ienākuma atskaita nerezidentam piemērojamos attaisnotos izdevumus (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu).

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs – nerezidents Latvijā saņem tikai algota darba ienākumus, tad darba devēja ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galīgs un Ukrainas civiliedzīvotājam nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Darba devēji neapliekamo minimumu un atvieglojumus sāk piemērot ar 2022. gada 27. maiju un pārrēķinu par iepriekšējo periodu par visu 2022. gadu neveic.

Ja ir saņemti gan algota darba ienākumi, gan no reģistrētas saimnieciskās darbības Latvijā, primāri neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu piemēro darba devējs, ja ir saņemta izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta.

Gada ienākumu deklarācijā neapliekamo minimumu un atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu aprēķina un piemēro tikai par saimnieciskās darbības reģistrācijas periodu vai periodu, par kuru saņemts cits ar progresīvo nodokļa likmi apliekams ienākums. 

Darba devēja pārskati

Darba devējs par izmaksātajiem ienākumiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā un paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām izmanto ienākumu veidu kodu – 1066 “Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga”.

Ukrainas civiliedzīvotāju pabalsti

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš pēc 2022. gada 24. februāra ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātā persona, ir tiesības uz vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Minētais pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un no tā netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem. Valsts un pašvaldību izmaksātos sociālā nodrošinājuma pabalstus neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ienākuma izmaksātājam – iestādei paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestā nav jāiesniedz, izmaksājot pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu un summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos.

Atlīdzība (kompensācija) par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

Fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus (turpmāk - izmitinātājs), ir tiesīga no pašvaldības saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas.

Atlīdzība izmitinātājam ir pielīdzināma kompensācijai un netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Minētā atlīdzība netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli arī tad, ja  tā izmaksāta fiziskai personai (izmitinātājam), kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību (sava vai nomāta nekustamā  īpašuma  izīrēšana  un  pārvaldīšana)  vai  ir  paziņojusi  Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu saistībā ar ienākumu gūšanu no nekustamā īpašuma (veic paziņoto saimniecisko darbību).

Izmaksātājam (pašvaldībai) par personai (izmitinātājam) izmaksāto atlīdzību nav pienākums nosūtīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestam.

Īpašie noteikumi IIN piemērošanai, izīrējot sev piederošu nekustamo īpašumu Ukrainas civiliedzīvotājam

Fiziskā persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmitajai daļai, nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no saņemtās īres.

Atbrīvojums no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir spēkā, kamēr ir spēkā ar Ukrainas civiliedzīvotāju noslēgtais īres līgums, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31.decembrim.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: