0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā piemērot PVN sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem?

Kā piemērot PVN sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta materiāliem

Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Piemērojot pievienotās vērtības nodokli, pakalpojuma vietas sniegšanas noteikšanā ir svarīgi izvērtēt, vai persona, kurai tiek sniegts pakalpojums, veic vai neveic saimniecisko darbību, atgādina Valsts ieņēmumu dienests.

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem

Pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincips

Ja pakalpojumu sniedz personai, kas veic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir:

 • pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;
 • pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojumu sniedz pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
 • deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

Ja pakalpojumu sniedz personai, kas neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir:

 • pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;
 • pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojumu sniedz no pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
 • deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma sniedzējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

Tātad pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai būtiski ir izvērtēt pakalpojuma saņēmēja statusu, t.i., vai pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību.

Sniedzot pakalpojumus citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu personām, nepieciešams arī pārliecināties (piemēram, PVN informācijas apmaiņas sistēmā (VIES)), vai darījuma partnerim ir piešķirts attiecīgās dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs.

Derīgs citas dalībvalsts PVN maksātāja numurs ir izmantojams kā primārais pierādījums tam, ka pakalpojuma saņēmējs veic saimniecisko darbību PVN regulējošo normatīvo aktu izpratnē.

Ja šāds numurs ir piešķirts vienīgi nodokļa samaksas nolūkiem (t.i., šajā dalībvalstī pakalpojuma saņēmējs neveic pastāvīgu saimniecisko darbību) vai gadījumos, kad pakalpojuma saņēmējs šo pakalpojumu neplāno izmantot savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ar to var nepietikt un nepieciešami citi pierādījumi.

Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā

 • Ja persona veic saimniecisko darbību, bet nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā un vēlas sniegt pakalpojumus (kuru sniegšanas vietu nosaka pēc pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincipa) jebkurai citas dalībvalsts personai, kas veic saimniecisko darbību, vai PVN maksāšanas nolūkā identificētai citas dalībvalsts juridiskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, tā pirms šo pakalpojumu sniegšanas reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.
 • Ja persona veic saimniecisko darbību, bet nav reģistrējusies VID PVN maksātāju reģistrā un vēlas saņemt pakalpojumus(kuru sniegšanas vietu nosaka pēc pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincipa) no citas dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, tā pirms šo pakalpojumu saņemšanas reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

PVN piemērošana sniegtajiem pakalpojumiem

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību Latvijā, pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta ir citas dalībvalsts, trešās valsts vai trešā teritorijā, PVN nepiemēro, izņemot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – likums) 136.pantā noteikto gadījumu, kad pakalpojumiem piemēro PVN 0 % likmi.

 1. piemērs

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz Zviedrijas nodokļa maksātājam, kas veic saimniecisko darbību, konsultācijas pakalpojumu. Tā kā pakalpojuma saņēmējs ir Zviedrijas nodokļa maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs, pakalpojuma sniegšanas vieta ir Zviedrija. 

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs minētajam pakalpojumam PVN nepiemēro, bet šo pakalpojumu uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un PVN deklarācijas pielikumā PVN 2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (pielikums PVN 2).

2.piemērs

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz personāla nodrošināšanas pakalpojumu Krievijas personai, kura veic saimniecisko darbību. Tā kā pakalpojuma saņēmēja ir Krievijas persona, kura veic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir Krievija.

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs PVN minētajam pakalpojumam nepiemēro, bet šo pakalpojumu uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 daļā “Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem” (pielikuma PVN 1 III daļa).

3.piemērs

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz ekspertīzes pakalpojumu saistībā ar preču eksportu trešās valsts personai, kura neveic saimniecisko darbību. Pakalpojuma saņēmēja ir trešās valsts persona, kura neveic saimniecisko darbību, tādējādi pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija.

Taču, ņemot vērā, ka šis pakalpojums ir saistīts ar preču eksportu, tam piemēro PVN 0 % likmi saskaņā ar likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktu.

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs uzrāda šo pakalpojumu PVN deklarācijas 43. un 48.rindā.

4.piemērs

Latvijas tūrisma operators organizē braucienu uz Ēģipti. Grupai līdzi brauc tūrisma operatora darbinieks – niršanas apmācības instruktors. Niršanas apmācības pakalpojumi tūristiem tiek sniegti atsevišķi par papildu maksu, t.i., tie nav iekļauti ceļazīmes vērtībā.

Tā kā niršanas apmācības pakalpojumu faktiski sniedz ārpus ES teritorijas, t.i., Ēģiptē, minētajam pakalpojumam ir piemērojama PVN 0 % likme saskaņā ar likuma 136.panta septīto daļu, uzrādot darījumu PVN deklarācijas 43.rindā.

Latvijas Republikas teritorijā (iekšzemē) sniegtajiem pakalpojumiem piemēro PVN likmi atbilstoši likuma 41.pantam.

PVN piemērošana saņemtajiem pakalpojumiem

Par pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar pamatprincipu un kuri saņemti no citas dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, PVN aprēķina un valsts budžetā maksā:

 • pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts nodokļa maksātājs un šos pakalpojumus saņem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 • juridiska persona, kura neveic saimniecisko darbību, bet kura ir reģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā.

Tādējādi nodokļa maksātājam, kurš vēl nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā un veic saimniecisko darbību, pirms saņem minēto pakalpojumu no citas dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un jāaprēķina PVN, iemaksājot to valsts budžetā.

5.piemērs

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs savu apliekamo darījumu nodrošināšanai saņem reklāmas pakalpojumu no Lietuvas nodokļa maksātāja, kas veic saimniecisko darbību. Tā kā Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību, tas par saņemto reklāmas pakalpojumu no Lietuvas nodokļa maksātāja aprēķina PVN.

Pakalpojuma vērtību Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs norāda PVN deklarācijas 50.rindā, aprēķināto PVN – 55.rindā. Tā kā saņemto reklāmas pakalpojumu Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs izmanto savu apliekamo darījumu nodrošināšanai, aprēķināto PVN tas atskaita kā priekšnodokli, norādot PVN deklarācijas 64.rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 II daļā “Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm” (PVN 1 II daļa).

6.piemērs

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs savu apliekamo darījumu nodrošināšanai saņem konsultāciju pakalpojumu no Norvēģijas personas (t.i., no trešās valsts personas), kas veic saimniecisko darbību.

Tā kā Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību, tas aprēķina un maksā PVN par saņemto konsultāciju pakalpojumu no Norvēģijas personas.

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķināto PVN norāda PVN deklarācijas 54.rindā. Tā kā saņemto konsultāciju pakalpojumu Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs izmanto savu apliekamo darījumu nodrošināšanai, aprēķināto PVN tas atskaita kā priekšnodokli, norādot PVN deklarācijas 63.rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 I daļā “Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” (pielikuma PVN 1 I daļa).

Pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nenosaka pēc pakalpojumu sniegšanas vietas pamatprincipa

Iepriekš skaidrota PVN piemērošana tādiem pakalpojumiem, kuriem darījuma vietas noteikšanai piemēro pamatprincipu. Savukārt ir vairāki pakalpojumu veidi, kuriem darījuma vietu nosaka pēc atšķirīgiem noteikumiem.

Šie atšķirīgie noteikumi pamatā (ar dažiem izņēmumiem) ir piemērojami situācijās, kad pakalpojuma saņēmējs ir persona, kas neveic saimniecisko darbību un pakalpojumam piemēro nevis tās valsts PVN, kas ir pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta, bet gan tās valsts PVN, kur šo pakalpojumu izmanto. Attiecīgi šādā gadījumā PVN ir piemērojams saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā šo pakalpojumu izmanto.

Ja saskaņā ar šiem atšķirīgajiem darījuma vietas noteikumiem darījuma vieta ir cita ES dalībvalsts, pakalpojuma sniedzējam būtu jāreģistrējas katras attiecīgās ES dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā, PVN deklarēšanai un samaksai.

Ar 2021.gada 1.jūliju ir ieviesti vairāki vienkāršošanas pasākumi, tostarp PVN par pakalpojumiem, kuru darījuma vieta ir cita ES dalībvalsts un kuri sniegti personām, kas nav nodokļa maksātāji, pakalpojumu sniedzējam (iekšzemes nodokļa maksātājam vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājam, kam ir pārstāvniecība Latvijā) ir izvēles iespēja:

 • reģistrēties PVN vajadzībām katrā ES dalībvalstī, kur tiek sniegti šādi pakalpojumi;
 • reģistrēties Latvijā likuma 140.3pantā minētā savienības režīma izmantošanai un aprēķināto citu ES dalībvalstu PVN deklarēt un samaksāt, izmantojot savienības režīma deklarāciju (turpmāk – OSS deklarācija).

7.piemērs

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz elektroniski sniegtus pakalpojumus Lietuvas fiziskai personai, kas neveic saimniecisko darbību. Šo sniegto pakalpojumu kopējā vērtība bez PVN iepriekšējā vai kārtējā kalendāra gadā pārsniedz 10 000 euro. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Lietuva, jo pakalpojuma saņēmējs ir Lietuvas fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību. Tādējādi Latvijas reģistrētam nodokļa maksātājam ir izvēles iespēja: vai nu reģistrēties kā PVN maksātājam Lietuvā, vai arī reģistrēties Latvijā savienības režīma izmantošanai un darījumam piemērot Lietuvas PVN likmi juridiskajiem pakalpojumiem, norādot šo darījumu OSS deklarācijā.

Vairāk par PVN piemērošanu pakalpojumiem iespējams lasīt VID metodiskajā materiālā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ
Piemērojot pievienotās vērtības nodokli, pakalpojuma vietas sniegšanas noteikšanā ir svarīgi izvērtēt, vai persona, kurai tiek sniegts pakalpojums, veic vai neveic saimniecisko darbību, atgādina Valsts ieņēmumu dienests.

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem

Pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincips

Ja pakalpojumu sniedz personai, kas veic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir:
 • pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;
 • pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojumu sniedz pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
 • deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.
Ja pakalpojumu sniedz personai, kas neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir:
 • pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;
 • pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojumu sniedz no pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
 • deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma sniedzējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.
Tātad pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai būtiski ir izvērtēt pakalpojuma saņēmēja statusu, t.i., vai pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību. Sniedzot pakalpojumus citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu personām, nepieciešams arī pārliecināties (piemēram, PVN informācijas apmaiņas sistēmā (VIES)), vai darījuma partnerim ir piešķirts attiecīgās dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs.
Derīgs citas dalībvalsts PVN maksātāja numurs ir izmantojams kā primārais pierādījums tam, ka pakalpojuma saņēmējs veic saimniecisko darbību PVN regulējošo normatīvo aktu izpratnē.
Ja šāds numurs ir piešķirts vienīgi nodokļa samaksas nolūkiem (t.i., šajā dalībvalstī pakalpojuma saņēmējs neveic pastāvīgu saimniecisko darbību) vai gadījumos, kad pakalpojuma saņēmējs šo pakalpojumu neplāno izmantot savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ar to var nepietikt un nepieciešami citi pierādījumi.

Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā

 • Ja persona veic saimniecisko darbību, bet nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā un vēlas sniegt pakalpojumus (kuru sniegšanas vietu nosaka pēc pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincipa) jebkurai citas dalībvalsts personai, kas veic saimniecisko darbību, vai PVN maksāšanas nolūkā identificētai citas dalībvalsts juridiskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, tā pirms šo pakalpojumu sniegšanas reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.
 • Ja persona veic saimniecisko darbību, bet nav reģistrējusies VID PVN maksātāju reģistrā un vēlas saņemt pakalpojumus(kuru sniegšanas vietu nosaka pēc pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincipa) no citas dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, tā pirms šo pakalpojumu saņemšanas reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

PVN piemērošana sniegtajiem pakalpojumiem

Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību Latvijā, pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta ir citas dalībvalsts, trešās valsts vai trešā teritorijā, PVN nepiemēro, izņemot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – likums) 136.pantā noteikto gadījumu, kad pakalpojumiem piemēro PVN 0 % likmi.
 1. piemērs
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz Zviedrijas nodokļa maksātājam, kas veic saimniecisko darbību, konsultācijas pakalpojumu. Tā kā pakalpojuma saņēmējs ir Zviedrijas nodokļa maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs, pakalpojuma sniegšanas vieta ir Zviedrija.  Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs minētajam pakalpojumam PVN nepiemēro, bet šo pakalpojumu uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un PVN deklarācijas pielikumā PVN 2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (pielikums PVN 2). 2.piemērs Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz personāla nodrošināšanas pakalpojumu Krievijas personai, kura veic saimniecisko darbību. Tā kā pakalpojuma saņēmēja ir Krievijas persona, kura veic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir Krievija. Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs PVN minētajam pakalpojumam nepiemēro, bet šo pakalpojumu uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 daļā “Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem” (pielikuma PVN 1 III daļa). 3.piemērs Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz ekspertīzes pakalpojumu saistībā ar preču eksportu trešās valsts personai, kura neveic saimniecisko darbību. Pakalpojuma saņēmēja ir trešās valsts persona, kura neveic saimniecisko darbību, tādējādi pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija. Taču, ņemot vērā, ka šis pakalpojums ir saistīts ar preču eksportu, tam piemēro PVN 0 % likmi saskaņā ar likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktu. Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs uzrāda šo pakalpojumu PVN deklarācijas 43. un 48.rindā. 4.piemērs Latvijas tūrisma operators organizē braucienu uz Ēģipti. Grupai līdzi brauc tūrisma operatora darbinieks – niršanas apmācības instruktors. Niršanas apmācības pakalpojumi tūristiem tiek sniegti atsevišķi par papildu maksu, t.i., tie nav iekļauti ceļazīmes vērtībā. Tā kā niršanas apmācības pakalpojumu faktiski sniedz ārpus ES teritorijas, t.i., Ēģiptē, minētajam pakalpojumam ir piemērojama PVN 0 % likme saskaņā ar likuma 136.panta septīto daļu, uzrādot darījumu PVN deklarācijas 43.rindā. Latvijas Republikas teritorijā (iekšzemē) sniegtajiem pakalpojumiem piemēro PVN likmi atbilstoši likuma 41.pantam.

PVN piemērošana saņemtajiem pakalpojumiem

Par pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar pamatprincipu un kuri saņemti no citas dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, PVN aprēķina un valsts budžetā maksā:
 • pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts nodokļa maksātājs un šos pakalpojumus saņem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 • juridiska persona, kura neveic saimniecisko darbību, bet kura ir reģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā.
Tādējādi nodokļa maksātājam, kurš vēl nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā un veic saimniecisko darbību, pirms saņem minēto pakalpojumu no citas dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un jāaprēķina PVN, iemaksājot to valsts budžetā. 5.piemērs Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs savu apliekamo darījumu nodrošināšanai saņem reklāmas pakalpojumu no Lietuvas nodokļa maksātāja, kas veic saimniecisko darbību. Tā kā Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību, tas par saņemto reklāmas pakalpojumu no Lietuvas nodokļa maksātāja aprēķina PVN. Pakalpojuma vērtību Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs norāda PVN deklarācijas 50.rindā, aprēķināto PVN – 55.rindā. Tā kā saņemto reklāmas pakalpojumu Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs izmanto savu apliekamo darījumu nodrošināšanai, aprēķināto PVN tas atskaita kā priekšnodokli, norādot PVN deklarācijas 64.rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 II daļā “Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm” (PVN 1 II daļa). 6.piemērs Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs savu apliekamo darījumu nodrošināšanai saņem konsultāciju pakalpojumu no Norvēģijas personas (t.i., no trešās valsts personas), kas veic saimniecisko darbību. Tā kā Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību, tas aprēķina un maksā PVN par saņemto konsultāciju pakalpojumu no Norvēģijas personas. Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķināto PVN norāda PVN deklarācijas 54.rindā. Tā kā saņemto konsultāciju pakalpojumu Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs izmanto savu apliekamo darījumu nodrošināšanai, aprēķināto PVN tas atskaita kā priekšnodokli, norādot PVN deklarācijas 63.rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 I daļā “Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” (pielikuma PVN 1 I daļa).

Pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nenosaka pēc pakalpojumu sniegšanas vietas pamatprincipa

Iepriekš skaidrota PVN piemērošana tādiem pakalpojumiem, kuriem darījuma vietas noteikšanai piemēro pamatprincipu. Savukārt ir vairāki pakalpojumu veidi, kuriem darījuma vietu nosaka pēc atšķirīgiem noteikumiem. Šie atšķirīgie noteikumi pamatā (ar dažiem izņēmumiem) ir piemērojami situācijās, kad pakalpojuma saņēmējs ir persona, kas neveic saimniecisko darbību un pakalpojumam piemēro nevis tās valsts PVN, kas ir pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta, bet gan tās valsts PVN, kur šo pakalpojumu izmanto. Attiecīgi šādā gadījumā PVN ir piemērojams saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā šo pakalpojumu izmanto. Ja saskaņā ar šiem atšķirīgajiem darījuma vietas noteikumiem darījuma vieta ir cita ES dalībvalsts, pakalpojuma sniedzējam būtu jāreģistrējas katras attiecīgās ES dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā, PVN deklarēšanai un samaksai. Ar 2021.gada 1.jūliju ir ieviesti vairāki vienkāršošanas pasākumi, tostarp PVN par pakalpojumiem, kuru darījuma vieta ir cita ES dalībvalsts un kuri sniegti personām, kas nav nodokļa maksātāji, pakalpojumu sniedzējam (iekšzemes nodokļa maksātājam vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājam, kam ir pārstāvniecība Latvijā) ir izvēles iespēja:
 • reģistrēties PVN vajadzībām katrā ES dalībvalstī, kur tiek sniegti šādi pakalpojumi;
 • reģistrēties Latvijā likuma 140.3pantā minētā savienības režīma izmantošanai un aprēķināto citu ES dalībvalstu PVN deklarēt un samaksāt, izmantojot savienības režīma deklarāciju (turpmāk – OSS deklarācija).
7.piemērs Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz elektroniski sniegtus pakalpojumus Lietuvas fiziskai personai, kas neveic saimniecisko darbību. Šo sniegto pakalpojumu kopējā vērtība bez PVN iepriekšējā vai kārtējā kalendāra gadā pārsniedz 10 000 euro. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Lietuva, jo pakalpojuma saņēmējs ir Lietuvas fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību. Tādējādi Latvijas reģistrētam nodokļa maksātājam ir izvēles iespēja: vai nu reģistrēties kā PVN maksātājam Lietuvā, vai arī reģistrēties Latvijā savienības režīma izmantošanai un darījumam piemērot Lietuvas PVN likmi juridiskajiem pakalpojumiem, norādot šo darījumu OSS deklarācijā. Vairāk par PVN piemērošanu pakalpojumiem iespējams lasīt VID metodiskajā materiālā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: