Kā veicama kapitalizācija uzkrātiem procentiem par kredītu?

0
5
(0)

Jautājums. Kā veicama kapitalizācija uzkrātiem procentiem par kredītu  (10 gadus) saskaņā ar līgumu ( procenti jāmaksā līdz 2022.gadam). Kā jānotiek grāmatvedības uzskaitei? Atbildi sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 4.panta trešo daļu gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. Grāmatvedības principi, kas jāņem vērā, novērtējot gada pārskata posteņus, ir noteikti Gada pārskatu likuma 25.panta pirmajā daļā. Atbilstoši šīs daļas 4. un 8.punktam, peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma.…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties