Kā vienkāršā ieraksta uzskaites žurnālā var atspoguļot ieņēmumus un izdevumus valūtā?

3
3
(0)

Jautājums. Kā vienkāršā ieraksta uzskaites žurnālā var atspoguļot ieņēmumus un izdevumus valūtā, ja ir konti latos un valūtā un arī kase latos un valūtā. Apjoms liels un vienā žurnāla lapā nav iekļaujams. Uz jautājumu atbild Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore. Vienkāršā ieraksta grāmatvedību kārto saskaņā ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”. Visus kasē un bankas norēķinu kontā veiktos darījumus reģistrē saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, tātad skaidras naudas uzskaitei atsevišķi kases grāmata…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties


Nav laika lasīt ziņas?

Vēlos saņemt atuālāko finanšu ziņu
apkopojumu savā e-pastā katru pirmdienu!