Kā ziņojumā VID uzrādīt nostrādātās stundas par valdes locekli?

8
(0)

Jautājums: Kā risināma situācija, ja atlīdzība par darbu tiek maksāta izpildinstitūcijas pārstāvim - valdes loceklim, bet darba līgums netiek slēgts. Kā praktiski to atspoguļot EDS, ja ir zināms, ka VSAOI uzrādamas "ziņojumā" (827. MK noteikumu 3. pielikums) un tajā jābūt uzrādītām "nostrādātām stundām". Savukārt pirms ziņojuma VID jāiesniedz "ziņas" (1. pielikums) par darba ņēmēju, kur jāuzrada profesijas kods. Kā šīs prasības īstenojamas saistībā ar valdes locekļa atalgojumu?   Atbildei sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests (VID). Saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (turpmāk - likums) 1.panta 2.punkta "c" apakšpunktu, darba ņēmējs ir komercsabiedrības valdes, padomes loceklis, prokūrists, kā arī cita persona,…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties