0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKOMERCTIESĪBASKādas izmaiņas normatīvajos aktos būtiskas lauksaimniecībā un zivsaimniecībā 2024. gadā?

Kādas izmaiņas normatīvajos aktos būtiskas lauksaimniecībā un zivsaimniecībā 2024. gadā?

Zemkopības ministrijas informācija

Zemkopības ministrija apkopojusi būtiskākās  normatīvo aktu izmaiņas, kas 2024. gadā stājas spēkā un var ietekmēt lauksaimniecībā un Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieki varēs pieteikties ES atbalstam Ministru kabineta 2023. gada 12. decembra noteikumi Nr. 746 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Pārtikas kvalitātes shēmas" paredz, ka atbalsta summa primāro produktu ražotājiem bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā ir no 340 līdz 590 eiro, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 250 līdz 400 eiro. Atbalsta summa pārtikas apritē iesaistītiem pārstrādes produktu ražotājiem: bioloģiskajā pārtikas kvalitātes,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: VisualHunt.com

Zemkopības ministrija apkopojusi būtiskākās  normatīvo aktu izmaiņas, kas 2024. gadā stājas spēkā un var ietekmēt lauksaimniecībā un

Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieki varēs pieteikties ES atbalstam

Ministru kabineta 2023. gada 12. decembra noteikumi Nr. 746 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Pārtikas kvalitātes shēmas" paredz, ka atbalsta summa primāro produktu ražotājiem bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā ir no 340 līdz 590 eiro, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 250 līdz 400 eiro. Atbalsta summa pārtikas apritē iesaistītiem pārstrādes produktu ražotājiem: bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā – no 430 līdz 7150 eiro, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 420 līdz 5400 eiro. Atbalsta maksājums tiks piešķirts atkarībā no saražoto produktu skaita un segs papildu izmaksas par dalību kvalitātes shēmā. Atbalsta ilgums ir pieci gadi. Iesniegumus Lauku atbalsta dienests sāks pieņemt 2024. gada 1. ceturksnī. 

Varēs bez policijas kontrolēt traktortehnikas un tās piekabes tehnisko stāvokli  

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas pieņemti 2023. gada 22. jūnijā, paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) inspektori tehnisko kontroli uz ceļiem veiks patstāvīgi bez Valsts policijas darbinieku klātbūtnes. Līdz šim, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 29.  marta noteikumiem Nr. 203 “Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”, traktortehnikas un tās piekabju tehnisko kontroli uz ceļiem VTUA amatpersonas veica tikai kopīgi ar Valsts policijas darbiniekiem, ievērojot VTUA un Valsts policijas starpresoru vienošanos. Valsts policijas darbiniekus iesaistīt traktortehnikas un tās piekabju tehniskajā kontrolē uz ceļiem bija nepieciešams tāpēc, ka ārējos normatīvajos aktos VTUA inspektoriem nebija noteiktas tiesības dot norādījumu, lai uz ceļiem apturētu traktortehniku. Ar veiktajiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā tas turpmāk būs atļauts.  

Katru gadu būs jāsaņem lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas traktortehnikai

No 2024. gada 1. janvāra ir jāsaņem lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas traktortehnikai. Atļaujas maksimālais termiņš ir 12 mēneši, līdz ar to vairs nebūs spēkā līdz šim izsniegtās beztermiņa atļaujas.  

Atļauju administrēs Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi”. Ja traktortehnikai būs spēkā esoša valsts tehniskā apskate, sistēma atļauju ģenerēs automātiski. Bezmaksas atļauju varēs saņemt par traktortehniku (izņemot celšanas un citas speciālās pašgājējmašīnas), kas ir vai nav aprīkota ar maināmu tehnoloģisko agregātu vai maināmu velkamo iekārtu un nav paredzēta kravas pārvadāšanai un kuras kopējie parametri nepārsniedz: 

 • faktisko masu 48 t, 
 • augstumu 4,5 m, 
 • platumu 5 m, 
 • garumu 24 m, 
 • ass slodzi 12 t, 
 • traktortehnikas sastāvu, ja piekabes platums nepārsniedz 3 metrus. 

Šādus nosacījumus nosaka:

Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 296 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"";

Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnijā noteikumi Nr. 297  "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem"" 

Grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā 

Ņemot vērā, ka 2023. gada  7. septembrī Eiropas Komisija (EK) apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (KLP SP) 2023.-2027. gadam grozījumus, ar 2024. gada 1. janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos, kā to paredz Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīlī noteikumi Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem": 

 • precizēts stādu skaits kārklu un apses, baltalkšņa stādījumiem, kas tiek audzēti kā ilggadīgo stādījumu īscirtmeta atvasāju platības,  
 • noteiktas lielākas platības, piemērojot koeficientus aizsargājamiem dižkokiem, aizsargājamām alejām, kas tiek ieskaitītas 8.1. LLVS standarta 4% minimālās lauksaimniecības zemes daļas nodrošināšanai, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai elementiem,  
 • ekoshēmas atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi, atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts ir papildināts ar pākšaugiem,  
 • ekoshēmas atbalstam par ekoloģiski nozīmīgu platību  pēc augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācijas (pamatkaļķošanas) varēs audzēt arī pākšaugus,  
 • ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts ir papildināts ar nektāraugiem platībām, ņemot vērā, ka šis platības arī sniedz ieguldījumu maksājuma mērķa sasniegšanā,  
 • ekoshēmas atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu un ekoshēmas atbalstu par agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās aitu un kazu šķirnes dzīvniekiem dzīvnieku blīvumu tiek samazināts no 0,4 uz 0,3 nosacītām liellopu vienībām uz vienu ilggadīgā zālāja vai aramzemē sēta zālāja apstiprināto hektāru.  

Mainīti zvejas limiti iekšējos ūdeņos un jūras piekrastes ūdeņos

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" ar tajos veiktajiem pēdējiem grozījumiem paredz ikgadējos zvejas limitu grozījumus iekšējos ūdeņos. Augšdaugavas novadā zivju tīklu limits samazināts līdz 75 m Beļānu, Briģenes, Bruņu, Čerņavas, Dārza, Dervanišķu, Koša, Mazā Kolupa, Sila un Smiļģines ezerā, bet Gulbenes novada Augulienas ezerā zivju tīklu limits samazināts no 335 uz 210 m, Ludza ezerā no 1675 uz 1000 m un Ušura ezerā no 685 uz 300 m, kā arī svītrots zušķērāja limits Ludzupītē. Grozījumos noteiktās zvejas limitu izmaiņas piemērojamas no 2024. gada 1. janvāra.
Tāpat veiktie grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos paredz ikgadējos zvejas limitu grozījumus jūras piekrastes ūdeņos. Tukuma novada pašvaldībai (Engures pagasta administratīvā teritorijā) viena reņģu stāvvada limits aizvietots ar 18 reņģu tīkliem un viena reņģu stāvvada limits aizvietots ar 18 zivju tīkliem. Grozījumos noteiktās zvejas limitu izmaiņas piemērojamas no 2024.  gada 1. janvāra.

Iekšējo ūdeņu zvejnieki zvejas žurnālu datus reģistrēs elektroniski

No 2024. gada 1. janvāra iekšējo ūdeņu zvejnieki zvejas žurnālu datus reģistrēs informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma” (LZIKIS). Šāda elektroniska informācijas ievadīšana LZIKIS un atteikšanās no papīra zvejas žurnāliem nodrošinās zvejas darbību operatīvu pārvaldību un mazinās administratīvo slogu gan zvejniekiem, gan zvejas darbības pārraugošajām iestādēm, kā to noteic Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumi Nr. 227 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 30. punkts.