0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

KOMERCTIESĪBAS

Ministriju saskaņošanai nodots likumprojekts, kas noteiks valdes locekļa tiesības uz speciālo atvaļinājumu

Tieslietu ministrija sagatavojusi un starpinstitucionālajai saskaņošanai nodevusi likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā". Tas paredzē kārtību, kādā valdes locekļi var izmantot tiesības uz atvaļinājumiem, kas saistīti ar...

Iesaka risinājumu, kā par akcionāriem norādīt korektu un ikvienam pieejamu informāciju

Valdības sēdē 23. aprīlī atbalstīti Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus Komerclikumā, kas ļauj akciju sabiedrībām, pirmreizēji iesniedzot Uzņēmumu reģistrā (UR) akcionāru reģistru, tajos norādīt daļēju...

Tiesībsarga ziņojumā minēti arī aizskāruma gadījumi biznesa vidē

Saeima 21. martā uzklausīja tiesībsarga 2023. gada ziņojumu, kurā ietverta svarīgākā informācija par paveikto pilsonisko un politisko tiesību jomā, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību sfērā,...

Ko patērētāju un komersantu attiecībās maina patērētāju kolektīvo prasību ieviešana?

Pēdējā gada laikā Latvijā pieņemtas un stājušās spēkā vairākas būtiskas izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību Latvijā, informē Ekonomikas ministrija.  Kā nozīmīgākais jaunums...

Akciju sabiedrībām akcionāri jāatklāj līdz 30. jūnijam

  Uzņēmumu reģistrs (UR) atgādina, ka grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā, tostarp paredz, ka akciju sabiedrībām (AS) informācija par akcionāriem jāatklāj...

Kādas izmaiņas normatīvajos aktos būtiskas lauksaimniecībā un zivsaimniecībā 2024. gadā?

Zemkopības ministrija apkopojusi būtiskākās  normatīvo aktu izmaiņas, kas 2024. gadā stājas spēkā un var ietekmēt lauksaimniecībā un Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieki varēs pieteikties ES atbalstam Ministru...

Publiskajai apspriešanai nodots interešu pārstāvības reģistra un deklarēšanas sistēmas noteikumu projekts

Tieslietu ministrija publiskajai apspriešanai nodevusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Interešu pārstāvības reģistra un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas noteikumi", kas paredz ieviest Interešu pārstāvības atklātības...

Iepirkumu komercnoslēpumus drīkst atklāt, ja to sabiedriskais nozīmīgums pārsniedz iespējamo kaitējumu konkurencei

Senāta Administratīvo lietu departaments 7.novembrī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts žurnālista pieteikums un Rīgas domei uzlikts pienākums izsniegt pieteicējam Mežaparka Lielās...

Tiesībsargs sāk informatīvo kampaņu “Bizness un cilvēktiesības – labs labu uzlabo”

Biznesa ilgtspēja nav iespējama bez cilvēktiesību ievērošanas. Tie ir savstarpēji nesaraujami jēdzieni. Eiropas Savienībā (ES) šobrīd tiek izstrādātadirektīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz...

Paredz valsts kā akcionāra lomas stiprināšanu valstij piederošajās kapitālsabiedrībās

Valsts kanceleja ir sagatavojusi un sabiedriskai apspriešanai rosinājusi likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā". Ar grozījumiem tiek piedāvāts precizēt pienākumus...

Mazinās administratīvo slogu kooperatīvo sabiedrību kopsapulču organizēšanā

Ministru kabinets 13. jūlijā apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”. Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu kooperatīvo sabiedrību kopsapulču organizēšanā, stiprinot...

1. jūlijā stājās spēkā nozīmīgi grozījumi Komerclikumā

Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) vērš uzmanību, ka no 2023. gada 1. jūlija stājas spēkā grozījumi Komerclikumā, kas tika pieņemti vēl 2022. gada 16. jūnijā. Grozījumi maina...

Mainās kārtība, kā apmaksājams SIA un akciju sabiedrību pamatkapitāls

Ar grozījumiem Komerclikumā, kas stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā, tiek mainīta nostiprinātā kārtība kādā apmaksājams SIA un AS pamatkapitāls un vienādota pamatkapitāla apmaksas...

Mainās komercreģistra ierakstu un paziņojumu izsludināšana

Komerclikuma pārejas noteikumu 61., 63. un 64. punktā paredzēts, ka sākot no 2023. gada 1. jūlija visus komercreģistra ierakstus un dokumentus izsludina, Uzņēmumu reģistram...