KOMERCTIESĪBAS

Kas ir “nepārvarama vara” un kad uz to var atsaukties?

Pandēmijas ārkārtas situācijā arvien aktuālāks kļūst jautājums par atsaukšanos uz nepārvaramas varas apstākļiem, ja nav iespējams izpildīt kādas līgumsaistības. Nepārvaramas varas (jeb force majeure)...

SIA un akciju sabiedrību dalībnieki varēs pieņemt lēmumus, rīkojot sapulces attālināti

Ministru kabinets 19. martā atbalstīja Tieslietu ministrijas rosinātos grozījumus Komerclikumā, lai nodrošinātu SIA dalībniekiem (AS akcionāriem) iespēju dalībnieku (akcionāru) sapulcēs piedalīties attālināti. Grozījumi paredz...

Tūristu mītnēm jāziņo par ārvalstu viesu skaitu ik dienu līdz plkst.12.00

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020.gada 14.marta lēmumu, sākot ar 2020. gada 17. martu tiek aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un...

Kādas ir ceļotāju tiesības, ja koronavīrusa dēļ tiek atcelts ceļojums?

Par to, kādas ir ir ceļotāju tiesības dažādās situācijās, kas kļuvušas aktuālas saistībā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību, informē Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs. Ja iegādāts kompleksais...

Kā aizsargāt savas intereses starptautiskos darījumos?

Uzņēmējiem vai kompāniju darbiniekiem, kuri pēc pamatprofesijas nav juristi, bieži vien ir grūti sekot līdzi savas valsts likumu izmaiņām un juridiskiem jaunumiem, tāpēc vēl...

Uzņēmumu reģistrā būs publiski pieejama informācija par uzņēmumu amatpersonām, īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem

Uzņēmumu reģistrs (UR) informē, ka no 7. janvāra spēkā stāsies grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar grozījumiem Latvijas valsts atver jaunu lappusi...

Nosacījumi preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanā pēc loterijas atļaujas saņemšanas

Pēc preču un pakalpojumu loteriju atļaujas pieteikuma iesniegšanas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un preču un pakalpojumu loterijas atļaujas saņemšanas, loterijas organizētājam ir būtiski...

Preču un pakalpojumu loterijas atļaujas saņemšanas nosacījumi

Latvijas Republikā kopš 2004. gada 1. janvāra spēkā ir “Preču un pakalpojumu loteriju likums”, kas regulē preču un pakalpojumu loteriju norisi, kā arī stingri...

Nodokļu piemērošana un grāmatvedības uzskaite komisijas darījumos un komerckomisijas darījumos

Komisijas līguma būtība ir izklāstīta divos likumos – Civillikumā un Komerclikumā. Komisijas līgums Civillikumā (CL) skaidrots kā vienas personas (preces, lietas īpašnieks) uzdod citai personai...

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos visbiežāk konstatē preču zīmju viltojumus

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs ir nācis klajā ar ziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu laika...

Jauns regulējums komercnoslēpuma aizsardzībai

2019. gada 1. aprīlī spēkā stājās jauns Komercnoslēpuma aizsardzības likums, kā arī apjomīgi grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz īpašu regulējumu ar komercnoslēpumu saistītu strīdu...

SIA dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusa nošķiršana

Lai gan Komerclikuma 136. panta 1. daļā ir norādīts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā - SIA) “dalībnieks ir persona, kas ierakstīta dalībnieku...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: