0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKādi atbalsta pasākumi paredzēti Covid-19 ierobežojumu ietekmētajiem un slēgtajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem

Kādi atbalsta pasākumi paredzēti Covid-19 ierobežojumu ietekmētajiem un slēgtajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem

Pēc Ekonomikas ministrijas informācijas

(0)
Foto: Ivan Samkov from Pexels

Lai sniegtu atbalstu Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētajiem un slēgtajiem uzņēmumiem Ministru kabineta (MK) 10. novembra sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie trīs atbalsta instrumenti:

 • atbalstu dīkstāvē esošiem darbiniekiem;
 • atbalstu nodarbināto algu subsīdijai;
 • subsīdija uzņēmējiem apgrozāmajiem līdzekļiem.

MK noteikumi “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai ārkārtējās situācijas apstākļos” noteic kritērijus, kurus piemēro:

 • atbalstam dīkstāvē esošu darbinieku un pašnodarbināto personu atlīdzības kompensēšanai (dīkstāves atbalsts);
 • atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai).

Atbalsts būs pieejams uzņēmumiem, kuru darbība ir skarta un ierobežota ar MK lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un kuriem vērojams apgrozījuma kritums par 20% apmērā pret vidējo (augusts, septembris, oktobris). NACE nozaru saraksts, kurām būs pieejams atbalsts, publicēts MK noteikumu pielikumā. Atbalsta periods izmaksā dīkstāvē esošiem darbiniekiem par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Dīkstāves atbalsts būs 70% apmērā no komersanta trīs mēnešu (augusts, septembris, oktobris) deklarētās vidējās algas. 

Subsīdiju izmaksās darbiniekam (nodarbinātiem, pašnodarbinātiem un patentmaksas maksātājiem). Subsīdijas minimālais apmērs plānots 330 EUR (summa ir noteikta atbilstoši netto minimālajai algai valstī); par katru apgādājamo darbiniekiem plānots izmaksāt vēl 50 EUR katram, subsīdijas maksimālais apmērs – 1000 EUR (neto). Vienlaikus iekļauts nosacījums, ka darbiniekiem izmaksājamais atbalsts nedrīkst pārsniegt 80% no bruto algas.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus ar Noteikumu projektu noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts darbiniekiem.

MK noteikumiNoteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. NACE nozaru saraksts, kurām būs pieejams atbalsts, publicēts MK noteikumu pielikumā. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 30 miljoni eiro.

Apgrozāmo līdzekļu subsīdija komersantiem būs pieejama 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 EUR par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 EUR saistītai personu grupai. Savukārt atbalsta apmērs uzņēmumiem, zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas uzņēmumiem tiek noteikts 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 EUR par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 120 000 EUR saistītai personu grupai.

Atbalstu nepiešķirs šādos gadījumos:

 • ja darba devējs nav izpildījis savas nodokļu maksātāja saistības pret VID – nenokārtoti parādi, pārkāpumi, kuru dēļ darba devējs tika ierobežota saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējs ir maksātnespējīgs;
 • darba devēja padomes locekļiem;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;
 • valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem;
 • citos noteikumos noteiktos gadījumos.

Darbības veidi, lai kvalificētos dīkstāves pabalstam – tieši skartās atbalstāmās nozares:

N.p.k. Nozares kods (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai) Darbības veida nosaukums
1. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
2. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
3. I 56.30 Bāru darbība
4. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
5. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
6. N 74.90 Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
7. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
8. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
9. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
10. P 85.52 Kultūras izglītība
11. R 90.01 Mākslinieku darbība
12. R 90.02 Mākslas palīgdarbības
13. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
14. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
15. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
16. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
17. R 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
18. R 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
19. R 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)

Darbības veidi, lai kvalificētos dīkstāves pabalstam – ietekmētās atbalstāmās nozares:

N.p.k. Nozares kods (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai) Darbības veida nosaukums
1. G 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
2. G 47.25 Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
3. G 47.26 Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4. G 47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
5. G 47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
6. G 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
7. G 47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
8. G 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
9. G 47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
10. G 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
11. G 47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
12. G 47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
13. G 47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
14. G 47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
15. G 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
16. G 47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
17. G 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
18. G 47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
19. G 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
20. G 47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
21. G 47.78 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
22. G 47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
23. G 47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
24. G 47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
25. G 47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
26. H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
27. I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
28. I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
29. I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
30. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
31. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
32. I 56.30 Bāru darbība
33. J 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
34. J 59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
35. J 59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
36. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
37. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
38. L 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
39. M 74.10 Specializētie projektēšanas darbi
40. M 74.20 Fotopakalpojumi
41. M 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
42. N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
43. N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
44. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
45. N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
46. N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
47. N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
48. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
49. P 85.31 Vispārējā vidējā izglītība
50. P 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
51. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
52. P 85.52 Kultūras izglītība
53. P 85.59 Citur neklasificēta izglītība
54. P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
55. R 90.01 Mākslinieku darbība
56. R 90.02 Mākslas palīgdarbības
57. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
58. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
59. R 91.02 Muzeju darbība
60. R 91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
61. R 92.0 Azartspēles un derības
62. R 93.11 Sporta objektu darbība
63. R 93.12 Sporta klubu darbība
64. R 93.13 Fitnesa centru darbība
65. R 93.19 Citas sporta nodarbības
66. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
67. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
68. R 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
69. R 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
70. R 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)

Atbalstāmās nozares 

N.p.k. Nozares kods (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai) Darbības veida nosaukums
1. G 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
4. G 47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
5. G 47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
6. G 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
7. G 47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
8. G 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
9. G 47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
10. G 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
11. G 47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
12. G 47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
13. G 47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
14. G 47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
15. G 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
16. G 47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
17. G 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
18. G 47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
19. G 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
20. G 47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
21. G 47.78 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
22. G 47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
23. G 47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
24. G 47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
25. G 47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
26. H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
27. I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
28. I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
29. I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
30. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
31. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
32. I 56.30 Bāru darbība
33. J 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
34. J 59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
35. J 59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
36. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
37. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
38. L 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
39. M 74.10 Specializētie projektēšanas darbi
40. M 74.20 Fotopakalpojumi
41. M 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
42. N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
43. N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
44. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
45. N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
46. N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
47. N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
48. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
49. P 85.31 Vispārējā vidējā izglītība
50. P 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
51. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
52. P 85.52 Kultūras izglītība
53. P 85.59 Citur neklasificēta izglītība
54. P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
55. R 90.01 Mākslinieku darbība
56. R 90.02 Mākslas palīgdarbības
57. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
58. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
59. R 91.02 Muzeju darbība
60. R 91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
61. R 92.0 Azartspēles un derības
62. R 93.11 Sporta objektu darbība
63. R 93.12 Sporta klubu darbība
64. R 93.13 Fitnesa centru darbība
65. R 93.19 Citas sporta nodarbības
66. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
67. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
68. R 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
69. R 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
70. R 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ivan Samkov from Pexels

Lai sniegtu atbalstu Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētajiem un slēgtajiem uzņēmumiem Ministru kabineta (MK) 10. novembra sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie trīs atbalsta instrumenti:

 • atbalstu dīkstāvē esošiem darbiniekiem;
 • atbalstu nodarbināto algu subsīdijai;
 • subsīdija uzņēmējiem apgrozāmajiem līdzekļiem.

MK noteikumi “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai ārkārtējās situācijas apstākļos” noteic kritērijus, kurus piemēro:

 • atbalstam dīkstāvē esošu darbinieku un pašnodarbināto personu atlīdzības kompensēšanai (dīkstāves atbalsts);
 • atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai).

Atbalsts būs pieejams uzņēmumiem, kuru darbība ir skarta un ierobežota ar MK lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un kuriem vērojams apgrozījuma kritums par 20% apmērā pret vidējo (augusts, septembris, oktobris). NACE nozaru saraksts, kurām būs pieejams atbalsts, publicēts MK noteikumu pielikumā. Atbalsta periods izmaksā dīkstāvē esošiem darbiniekiem par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Dīkstāves atbalsts būs 70% apmērā no komersanta trīs mēnešu (augusts, septembris, oktobris) deklarētās vidējās algas. 

Subsīdiju izmaksās darbiniekam (nodarbinātiem, pašnodarbinātiem un patentmaksas maksātājiem). Subsīdijas minimālais apmērs plānots 330 EUR (summa ir noteikta atbilstoši netto minimālajai algai valstī); par katru apgādājamo darbiniekiem plānots izmaksāt vēl 50 EUR katram, subsīdijas maksimālais apmērs - 1000 EUR (neto). Vienlaikus iekļauts nosacījums, ka darbiniekiem izmaksājamais atbalsts nedrīkst pārsniegt 80% no bruto algas.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus ar Noteikumu projektu noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts darbiniekiem.

MK noteikumi "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. NACE nozaru saraksts, kurām būs pieejams atbalsts, publicēts MK noteikumu pielikumā. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 30 miljoni eiro.

Apgrozāmo līdzekļu subsīdija komersantiem būs pieejama 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 EUR par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 EUR saistītai personu grupai. Savukārt atbalsta apmērs uzņēmumiem, zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas uzņēmumiem tiek noteikts 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 EUR par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 120 000 EUR saistītai personu grupai.

Atbalstu nepiešķirs šādos gadījumos:
 • ja darba devējs nav izpildījis savas nodokļu maksātāja saistības pret VID – nenokārtoti parādi, pārkāpumi, kuru dēļ darba devējs tika ierobežota saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējs ir maksātnespējīgs;
 • darba devēja padomes locekļiem;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;
 • valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem;
 • citos noteikumos noteiktos gadījumos.

Darbības veidi, lai kvalificētos dīkstāves pabalstam - tieši skartās atbalstāmās nozares:

N.p.k. Nozares kods (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai) Darbības veida nosaukums
1. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
2. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
3. I 56.30 Bāru darbība
4. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
5. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
6. N 74.90 Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
7. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
8. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
9. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
10. P 85.52 Kultūras izglītība
11. R 90.01 Mākslinieku darbība
12. R 90.02 Mākslas palīgdarbības
13. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
14. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
15. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
16. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
17. R 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
18. R 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
19. R 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)

Darbības veidi, lai kvalificētos dīkstāves pabalstam - ietekmētās atbalstāmās nozares:

N.p.k. Nozares kods (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai) Darbības veida nosaukums
1. G 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
2. G 47.25 Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
3. G 47.26 Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4. G 47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
5. G 47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
6. G 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
7. G 47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
8. G 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
9. G 47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
10. G 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
11. G 47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
12. G 47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
13. G 47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
14. G 47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
15. G 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
16. G 47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
17. G 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
18. G 47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
19. G 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
20. G 47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
21. G 47.78 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
22. G 47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
23. G 47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
24. G 47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
25. G 47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
26. H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
27. I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
28. I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
29. I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
30. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
31. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
32. I 56.30 Bāru darbība
33. J 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
34. J 59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
35. J 59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
36. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
37. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
38. L 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
39. M 74.10 Specializētie projektēšanas darbi
40. M 74.20 Fotopakalpojumi
41. M 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
42. N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
43. N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
44. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
45. N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
46. N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
47. N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
48. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
49. P 85.31 Vispārējā vidējā izglītība
50. P 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
51. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
52. P 85.52 Kultūras izglītība
53. P 85.59 Citur neklasificēta izglītība
54. P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
55. R 90.01 Mākslinieku darbība
56. R 90.02 Mākslas palīgdarbības
57. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
58. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
59. R 91.02 Muzeju darbība
60. R 91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
61. R 92.0 Azartspēles un derības
62. R 93.11 Sporta objektu darbība
63. R 93.12 Sporta klubu darbība
64. R 93.13 Fitnesa centru darbība
65. R 93.19 Citas sporta nodarbības
66. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
67. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
68. R 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
69. R 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
70. R 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)

Atbalstāmās nozares 

N.p.k. Nozares kods (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai) Darbības veida nosaukums
1. G 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
4. G 47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
5. G 47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
6. G 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
7. G 47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
8. G 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
9. G 47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
10. G 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
11. G 47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
12. G 47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
13. G 47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
14. G 47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
15. G 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
16. G 47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
17. G 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
18. G 47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
19. G 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
20. G 47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
21. G 47.78 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
22. G 47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
23. G 47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
24. G 47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
25. G 47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
26. H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
27. I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
28. I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
29. I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
30. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
31. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
32. I 56.30 Bāru darbība
33. J 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
34. J 59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
35. J 59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
36. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
37. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
38. L 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
39. M 74.10 Specializētie projektēšanas darbi
40. M 74.20 Fotopakalpojumi
41. M 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
42. N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
43. N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
44. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai ja sekundārais kods ir vai nu R 90 vai R 93.29 apakšsadaļā)
45. N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
46. N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
47. N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
48. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
49. P 85.31 Vispārējā vidējā izglītība
50. P 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
51. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
52. P 85.52 Kultūras izglītība
53. P 85.59 Citur neklasificēta izglītība
54. P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
55. R 90.01 Mākslinieku darbība
56. R 90.02 Mākslas palīgdarbības
57. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
58. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
59. R 91.02 Muzeju darbība
60. R 91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
61. R 92.0 Azartspēles un derības
62. R 93.11 Sporta objektu darbība
63. R 93.12 Sporta klubu darbība
64. R 93.13 Fitnesa centru darbība
65. R 93.19 Citas sporta nodarbības
66. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
67. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
68. R 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
69. R 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
70. R 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)
 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: