0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKādi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

Kādi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

Latvijā šobrīd ir 23 UIN atvieglojumi, un tie paredzēti plašam ekonomisko un sociālo mērķu lokam, ieskaitot atvieglojumus investīciju veicināšanai, izpētei un attīstībai, nozaru atbalstam, ieguldījumiem publiskās apgrozības vērtspapīros, ekonomiskās krīzes seku risināšanai un sociāla rakstura stimulus invalīdu atbalstam un ziedojumiem, teikts Finanšu ministrijas informācijā presei. Vairākus no UIN atvieglojumiem var piemērot vienlaicīgi.  Kā uzvērts Finanšu ministrijas sagatavotajā ziņojumā par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa, UIN atvieglojumi pēc to mērķa ir iedalāmi piecās grupās: · atvieglojumi investīciju veicināšanai (deviņi nodokļa stimuli); · atbalsts krīzes periodā (divi nodokļa stimuli); · atvieglojumi nozarēm (seši nodokļa…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Latvijā šobrīd ir 23 UIN atvieglojumi, un tie paredzēti plašam ekonomisko un sociālo mērķu lokam, ieskaitot atvieglojumus investīciju veicināšanai, izpētei un attīstībai, nozaru atbalstam, ieguldījumiem publiskās apgrozības vērtspapīros, ekonomiskās krīzes seku risināšanai un sociāla rakstura stimulus invalīdu atbalstam un ziedojumiem, teikts Finanšu ministrijas informācijā presei. Vairākus no UIN atvieglojumiem var piemērot vienlaicīgi.  Kā uzvērts Finanšu ministrijas sagatavotajā ziņojumā par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa, UIN atvieglojumi pēc to mērķa ir iedalāmi piecās grupās: · atvieglojumi investīciju veicināšanai (deviņi nodokļa stimuli); · atbalsts krīzes periodā (divi nodokļa stimuli); · atvieglojumi nozarēm (seši nodokļa stimuli); · atvieglojumi sociāla rakstura mērķiem (četri nodokļa stimuli); · citi atvieglojumi (divi nodokļa stimuli). Atvieglojumi investīciju veicināšanai 1. Atvieglojums ražošanas veicināšanai, iegādājoties jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas (likuma Par UIN13.panta 1.1daļa). Personas, kuras iegādājas jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, piemēro pamatlīdzekļa vērtību palielinošu koeficientu 1,5, palielinot pamatlīdzekļu vērtību, no kuras aprēķina nolietojumu nodokļa aprēķinam (rezultātā persona izdevumos iekļauj lielāku summu par faktiskajiem izdevumiem par šādu pamatlīdzekli). Tādējādi pamatlīdzekļu nolietojumā noraksta ievērojami lielāku vērtību nekā pamatlīdzekļa iegādes izmaksas. Minētais atvieglojums sākotnēji tika terminēts uz pieciem gadiem, turklāt palielinājuma koeficients katru gadu samazinājās par 0,1, jo mērķis bija panākt, ka investīcijas tiek veiktas straujāk. Bet vēlāk tika nolemts, ka koeficientu nesamazinās, bet līdz 2013.gadam tas būs 1,5. Terminēts līdz 2013. gadam (spēkā no 01.01.2006). 2. Atvieglojums investīciju veikšanai pamatlīdzekļos īpaši atbalstāmajās teritorijās, iegādājoties pamatlīdzekļus, kurus izmanto īpaši atbalstāmajās teritorijās (likuma Par UIN 13.panta 1.daļas 9.punkts). Personas, kuras darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās, iegādājoties pamatlīdzekļus, piemēro pamatlīdzekļa vērtību palielinošu koeficientu, palielinot pamatlīdzekļu vērtību, no kuras aprēķina nolietojumu nodokļa aprēķinam (rezultātā persona izdevumos iekļauj lielāku summu par faktiskajiem izdevumiem par šādu pamatlīdzekli). Koeficienti no 1,3 līdz2. Tādējādi pamatlīdzekļu nolietojumā noraksta ievērojami lielāku vērtību nekā pamatlīdzekļa iegādes izmaksas. Papildus īpaši atbalstāmajās teritorijās ir iespējams piemērot īpašu zaudējumu segšanas kārtību, kā rezultātā taksācijas perioda zaudējumus var segt hronoloģiskā secībā no nākamo 10 taksācijas periodu apliekamā ienākuma. Terminēts līdz 2012.gadam, jo metodika īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanai ik pēc trīs gadiem tiek pārskatīta, līdz ar to arī mainās teritorijas, kurās uzņēmēji var piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu (spēkā no 12.12.1997). 3. Apliekamā ienākuma samazinājums par nosacītu kredītprocentu summu (likumaPar UIN 6.panta 17.daļa). Ar nodokli apliekamo ienākumu var samazināt par nosacītu kredītprocentu summu, kāda nodokļa maksātājam būtu jāmaksā par nesadalītās peļņas apmērā saņemtu aizņēmumu. Nav terminēts (spēkā no 01.01.2009). 4. Atlaide investīciju veikšanai brīvostās vai speciālajās ekonomiskajās zonās (likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” III.daļa). Kapitālsabiedrības, kuras darbojas speciālajās ekonomiskajā zonās Latvijas Republikā (Rēzeknes un Liepājas SEZ, kā arī Rīgas un Ventspils brīvostas) ar noteiktiem nosacījumiem (veicot investīcijas) var samazināt aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli līdz pat 80 procentu apmērā no nodokļa summas atbilstoši veikto ieguldījumu summai. No 2002. gada šis atvieglojums attiecas arī uz brīvostu licencētajām kapitālsabiedrībām. Terminēts līdz 2017. gadam (spēkā no 01.01.1997). 5. Atvieglojums pamatlīdzekļu aizstāšanas gadījumā (likuma Par UIN 10.1 pants). Ar nodokli neapliek ienākumu no pamatlīdzekļa atsavināšanas, ja tā vietā 12 mēnešu laikā iegādājas līdzīgu pamatlīdzekli. Atvieglojums tika radīts, lai novērstu, ka pamatlīdzekļu aizstāšanas gadījumā ar nodokli tiek aplikti finanšu līdzekļi, kuri uz laiku ir nodokļa maksātāja rīcībā, ja vecā pamatlīdzekļa pārdošana notiek taksācijas periodā, bet jaunā pamatlīdzekļa iegāde – pēctaksācijas periodā. Nav terminēts(spēkā no 01.01.2009). 6.Atvieglojums izpētei un attīstībai − īpaša izdevumu atzīšanas kārtība izpētes un attīstības izmaksām (likuma Par UIN 13.panta 4.1 daļa). Uzkrātos izdevums, kas radušies saistībā ar patentu un preču zīmju radīšanu un reģistrēšanu (pēc to reģistrēšanas) var atzīt izdevumos 1,5 reizes lielākā apmērā nekā izmaksas bijušas (piemēro koeficientu 1,5). Nav terminēts (spēkā no 01.01.2009). 7. Iespēja segt taksācijas perioda zaudējumus (likuma Par UIN 14.pants) un pārnest zaudējumus uzņēmumu grupā (likuma Par UIN 14.1 pants). Ja nodokļa maksātāja taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultāts ir zaudējumi, tos var segt hronoloģiskā secībā no nākamo astoņu taksācijas periodu apliekamā ienākuma. Nav terminēts (spēkā no 01.04.1995). Ja taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultāts ir zaudējumi, tos var segt (pārnest uzņēmumu grupas ietvaros) uzņēmumu grupas dalībnieks, samazinot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu. Nav terminēts (spēkā no 10.04.1997). 8. Paātrināta pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtība (likuma Par UIN 13.panta 1.daļas 3.punkts). Nodokļa maksātāja pamatlīdzekļiem taksācijas perioda nolietojuma summu aprēķina no katras pamatlīdzekļu kategorijas atlikušās vērtības pirms taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas, piemērojot attiecīgajai pamatlīdzekļu kategorijai noteikto nolietojuma likmi divkāršā apmērā. Nav terminēts (spēkā no 01.04.1995). 9. Atlaides, realizējot atbalstāmo investīciju projektus (likuma Par UIN 17.2pants). Paredzēta nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem. Nodokļa atlaides apmērs ir atkarīgs no veikto investīciju apmēra. Ja kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas ir no 5milj.latulīdz 35 milj.latu, tad nodokļa atlaide ir 25 procentu apmērā ieguldījumiem, bet, ja kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 35 milj. latu, tad par pārsnieguma summu piemēro nodokļa atlaidi 15 procentu apmērā. Nodokļa atlaide ir piemērojama tikai atbalstāmajās prioritārajās 16 nozarēs. Terminēts līdz 2016. gadam (spēkā no 01.01.2011). Atbalsts krīzes periodā 1.Nodokļa atvieglojums par ienākumiem, kas gūti no bankām izsniegto aizdevumu kapitalizācijas rezultātā iegūto akciju atsavināšanas (likuma Par UIN 7.1 pants). Uzņēmumu ienākuma nodokli nepiemēro ienākumam no banku akciju atsavināšanastrīs gadus no akciju iegūšanas brīža, ja akciju iegūšana notikusi, kapitalizējot aizdevumu bankas finansiālās atveseļošanas pasākuma ietvaros. Papildus tiek atlikti maksājumi budžetā par aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli no procentiem, kas saistību pārjaunošanas rezultātā pievienoti aizdevuma pamatsummai pirms kapitalizācijas. Maksājums par procentiem nerezidentam tiek atlikts līdz kapitalizācijas rezultātā iegūtās akciju atsavināšanai, bet ne ilgāk kā par 37 mēnešiem pēc kapitalizācijas. Terminēts līdz 2011. gadam. (spēkā no 01.07.2009). 2. Atvieglojums par uzkrājumiem nedrošajiem parādiem (likuma Par UIN 9.1 pants). Ar nodokli apliekamo ienākumu var samazināt par uzkrājumiem nedrošajiem parādiem, bet, nepārsniedzot 20procentuapmēru no ar UIN apliekamā ienākuma. Terminēts līdz 2013. gadam (spēkā no 01.01.2011.) Atvieglojumi nozarēm 1.Atvieglots nodokļu režīms kuģošanas nozarei par kuģu pārvadājumiem iekšzemes uzņēmumiem (likuma Par UIN 2.1 pants). Lai piesaistītu nodokļu maksātājus, kuri veic starptautiskos pārvadājumus ar kuģiem (un stimulētu tos atreģistrēties no beznodokļu vai zemu nodokļu zonām). Ar tonnāžas nodokli apliekamo ienākumu aprēķina, summējot aprēķinātos ar tonnāžas nodokli apliekamos ienākumus par katru kuģi, kurš izmantots starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās. Ar tonnāžas nodokli apliekamo ienākumu par katru kuģi, kurš izmantots starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās, aprēķina latos, reizinot kuģa neto tonnāžu ar ienākuma koeficientu (koeficienti robežās no 0,0007līdz0,0022 atkarībā no kuģa tilpības). Nav terminēts (spēkā no 01.01.2002). 2. Nodokļa atlaide lauksaimniecībai (likuma Par UIN 18.pants). Uzņēmumu ienākuma nodokli var samazināt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi – 10 Ls par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru. Nav terminēts (spēkā no 01.04.1995). 3.Nodokļa atvieglojums lauksaimniecībai (likuma Par UIN 6.panta 4.daļas 2.punkts). Nosakot apliekamo ienākumu, to var samazināt par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Nav terminēts(spēkā no 27.03.1996). 4. Nodokļa atlaide gaisa transporta sabiedrībām (likuma Par UIN 3.panta 4.6 daļa). Nodokli neietur par nerezidentam izmaksāto atlīdzību par gaisa kuģu nomu. Nav terminēts(spēkā no 01.01.2009). 5. Atbalsts finanšu nozarei saistībā ar publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem (likuma Par UIN 6.panta 1.daļas 8.punkts un 4.daļas 9.punkts). Lai stimulētu darbības publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem, ar uzņēmumu ienākuma nodokli neapliek ienākumus no publisko vērtspapīru pārdošanas, kā arī netiek ņemti vērā arī zaudējumi no šādas darbības. Nav terminēts (spēkā no 14.10.1998). 6. Banku un krājaizdevu sabiedrību izveidoto debitora parādiem paredzēto uzkrājumu neiekļaušana ar nodokli apliekamajā ienākumā (likuma Par UIN 7.pants) un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību tehniskajām rezervēm paredzētie līdzekļi (likuma Par UIN 8.pants). Ar nodokli apliekamo ienākumu bankām un krājaizdevumu sabiedrībām nepalielina par to atskaitījumu summu, par kādu taksācijas periodā atzīti izdevumi debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem,un nesamazina par summu, par kādu taksācijas periodā tiek samazināti izveidotie uzkrājumi (apvērsti iepriekšējos taksācijas periodos atzītie izdevumi) debitoruparādiem. Tāpat ar nodokli apliekamo ienākumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām nepalielina par to atskaitījumu summu, kas ieskaitīta tehniskajās rezervēs. Nav terminēts (spēkā no 01.04.1995). Atvieglojumisociāla rakstura mērķiem 1. Atlaides ziedotājiem(likuma Par UIN 20.1 pants). Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem. Nav terminēts (spēkā no 01.07.2009). 2. Nodokļa atlaide 100 procentu apmērā tiek piemērota invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām (likuma Par UIN 21.pants). Invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrības (atbilstoši speciālajam likumam) tiek atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita minētajiem fondiem (programmām, organizācijām) summas, kuras ir lielākas par aprēķinātajām šā nodokļa summām. Nav terminēts (spēkā no 01.04.1995). 3. Nodokļa atvieglojums par izveidotām darba vietām cilvēkiem ar invaliditāti (likuma Par UIN 6.panta 4.daļas 12.punkts). Ar nodokli apliekamais ienākums divas reizes tiek samazināts par izmaksām, kas rodas, lai radītu speciālu jaunu darba vietu darbiniekam ar invaliditāti. Nav terminēts (spēkā no 01.01.2009). 4. Atvieglojums par bez atlīdzības nodotajām skaitļošanas iekārtām (likuma Par UIN 6.panta 4.daļas 8.punkts). Nosakot apliekamo ienākumu, to var samazināt parbez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu, to aprīkojuma, tai skaitā drukas ierīču, atlikušo vērtību nodokļa maksātāja finanšu grāmatvedībā to izslēgšanas brīdī. Nav terminēts (spēkā no 01.01.2000). Citi atvieglojumi 1. Nodokļa atvieglojums par mācībās esošiem zemessargiem (likuma Par UIN 6.panta 18.daļa). Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina par summu, kādu darba devējs iztērējis mācībās esoša zemessarga aizvietotāja algošanai. Nav terminēts (spēkā no 01.01.2011). 2. Nodokļa atvieglojums par obligāto eksemplāru ražošanas izmaksām (likuma Par UIN 6.panta 4.daļas 11.punkts). Nosakot apliekamo ienākumu, to var samazināt par to obligāto eksemplāru ražošanas izmaksām, kuri saskaņā ar obligāto eksemplāru likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Nav terminēts (spēkā no 01.01.2006).