Kādi nosacījumi jāievēro, lai piemērotu īpašo PVN režīmu lietotu auto tirdzniecībā?

Sagatavots pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: Unsplash

Valsts ieņēmumu dienests skaidro, kā veikt pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanu tiem nodokļa maksātājiem, kuri veic darījumus ar lietotiem automobiļiem un piemēro īpašo PVN piemērošanas režīmu.

Kas ir tirgotājs?

Lietotu automobiļu tirgotājs (turpmāk – tirgotājs) ir reģistrēts PVN maksātājs, kura saimnieciskā darbība ir lietotu automobiļu pirkšana, lai tos pārdotu, neatkarīgi no tā, vai tas rīkojas savās vai citas personas interesēs saskaņā ar līgumu, kas par pirkšanu vai pārdošanu paredz maksāt starpniecības atlīdzību.

Lai persona varētu nodarboties ar lietotu automobiļu pārdošanu, nepieciešams reģistrēt savu komercdarbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, izvēloties atbilstošu NACE kodu.

Tiesības izvēlēties režīmu

Tirgotājs ir tiesīgs izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu vai vispārīgo PVN piemērošanas kārtību.

Jāievēro citas prasības

Piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu, tirgotājs ievēro transportlīdzekļu tirdzniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā tirdzniecības vispārīgos nosacījumus, nepieciešamos dokumentus un to noformēšanas nosacījumus, kārtību, kādā ierīko un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijā” reģistrē transportlīdzekļu tirdzniecības vietu, kārtību transportlīdzekļu un numurēto agregātu pieņemšanai tirdzniecībā un tirdzniecības numura zīmju saņemšanai un izmantošanai.

Piemērs

Tirgotājs pārdod lietotu automobili, kuru tas pēc iegādes nedēļu ir izmantojis citu ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai (pārvadājis preces) un/vai savām privātajām vajadzībām. Tirgotājs nav tiesīgs izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu tālākai automobiļa piegādei.

Kas ir pārdevējs

Lietotu automobiļu pārdevējs (turpmāk – pārdevējs) ir persona, kura iekšzemē vai no citas dalībvalsts piegādā vai nodod tirgotājam pārdošanai lietotus automobiļus un kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • nav PVN maksātājs;
  • veic tikai tādus darījumus, kas nav apliekami ar PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – Likums) 52.panta pirmo daļu vai attiecīgajiem citas dalībvalsts tiesību aktiem;
  • piegādā vai nodod pārdošanai tirgotājam lietotus automobiļus un ir nereģistrēts PVN maksātājs vai arī citas dalībvalsts nereģistrēts PVN maksātājs saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem

PVN lietotiem automobiļiem

  • ir tirgotājs, kas lietotu automobiļu piegādei piemēro īpašo PVN piemērošanas režīmu saskaņā ar Likuma 138.pantu vai attiecīgajiem citas dalībvalsts tiesību aktiem.

Piemērs

Latvijā reģistrēta PVN maksātāja SIA “A” (tirgotājs) iegādājas lietotu automobili no fiziskas personas Igaunijā. SIA “A” ir tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu tālākai automobiļa piegādei.

Piemērs

Latvijā reģistrēta PVN maksātāja SIA “A” (tirgotājs) iegādājas lietotu automobili no juridiskas personas Lietuvā, kas nav reģistrēta Lietuvas PVN maksātāja. SIA “A” ir tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu tālākai automobiļa piegādei.

Piemērs

Latvijā reģistrēta PVN maksātāja SIA “A” (tirgotājs) iegādājas lietotu automobili no Vācijas reģistrēta PVN maksātāja (tirgotāja), kurš tā piegādei ir piemērojis īpašo PVN piemērošanas režīmu (šajā gadījumā Vācijas PVN maksātāja izrakstītajā PVN rēķinā ir jābūt norādei, ka lietotā automobiļa piegādei PVN ir piemērots saskaņā ar īpašo PVN piemērošanas režīmu (atsauce “peļņas daļas režīms”, atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 226.panta 14.punktu, atsauce uz Vācijas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 25.a §) un PVN rēķinā PVN summa atsevišķi nav norādīta). SIA “A” ir tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu tālākai automobiļa piegādei.

Piemērs

Latvijā reģistrēta PVN maksātāja SIA “A” (tirgotājs) iegādājas lietotu automobili no Vācijas reģistrēta PVN maksātāja (tirgotāja), kurš tā piegādei ir piemērojis vispārīgo PVN piemērošanas kārtību. SIA “A” nav tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu tālākai automobiļa piegādei. SIA “A” automobiļa tālākai piegādei ir piemērojama vispārīgā PVN piemērošanas kārtība.

Importam PVN vispārīgā kārtībā

Padomes  2006.gada 28.novembra Direktīvas  2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 316.panta 1.punkta a) apakšpunkts paredz iespēju piemērot īpašo PVN režīmu tikai importa darījumos ar mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, ko importē pats tirgotājs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs. Proti, tas neparedz Eiropas Savienības dalībvalstīm piešķirt reģistrētiem PVN maksātājiem izvēles tiesības piemērot īpašo PVN režīmu, importējot lietotas mantas, tai skaitā lietotus automobiļus.

Tirgotājam, importējot lietotus automobiļus, ar PVN apliekamā vērtība ir nosakāma vispārīgā kārtībā atbilstoši Likuma 36.pantam.

Piemērs

Latvijā reģistrēta PVN maksātāja SIA “A” (tirgotājs) pati importē lietotus automobiļus. SIA “A” nav tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu lietotu automobiļu importam, kā arī to tālākai pārdošanai iekšzemē vai uz citu dalībvalsti.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)