0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKas jāievēro, tirgojot lauksaimniecības produkciju tirgū vai ielu tirdzniecības vietā?

Kas jāievēro, tirgojot lauksaimniecības produkciju tirgū vai ielu tirdzniecības vietā?

Sagatavots pēc VID informatīvā materiāla

Tirgojot lauksaimniecības produkciju tirgū vai ielu tirdzniecības vietā, jāievēro noteikti nosacījumi - par tiem informāciju sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Darījumu apliecinošie dokumenti Pārdodot lauksaimniecības produkciju tirgū un ielu tirdzniecības vietā un saņemot samaksu skaidrā naudā vai ar banku norēķinu kartēm, var nelietot kases aparātu: ar pievienotās vērtības nodokli neapliekama persona; ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, tirgojot pašu iegūtu vai ražotu produkciju. Minētajos gadījumos pēc pircēja pieprasījuma noformē Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) reģistrētu kvīti. Tātad tirgotājiem, kas ir reģistrēti VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un tirgojas ar iepirktu lauksaimniecības produkciju, darījumi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

1 komentārs

Pierakstīties
Paziņot par
1 Komentārs
jaunākie
vecāki populārakie
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Anita Siliņa
an***@strops.lv
11 mēneši atpakaļ

3.piemērā pensionāre tiešām var ienākumu koriģēt ar izdevumiem-maksu par tirdzniecības vietu (tātad arī varētu par ceļa izdevumiem uz mežu, par iepakojumu, kur ieliek savākto, lai pārdotu, un vēl kaut kādiem saistītiem izdevumiem). Līdz šim izdevumus varēja ņemt vērā, ja pensionāre būtu reģistrējusies vismaz VID kā saimnieciskās darbības veicēja. Tas tomēr ir svarīgi, kad jāreģistrējas obligāti.

Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Tirgojot lauksaimniecības produkciju tirgū vai ielu tirdzniecības vietā, jāievēro noteikti nosacījumi - par tiem informāciju sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests.

Darījumu apliecinošie dokumenti

Pārdodot lauksaimniecības produkciju tirgū un ielu tirdzniecības vietā un saņemot samaksu skaidrā naudā vai ar banku norēķinu kartēm, var nelietot kases aparātu:

  • ar pievienotās vērtības nodokli neapliekama persona;
  • ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, tirgojot pašu iegūtu vai ražotu produkciju.

Minētajos gadījumos pēc pircēja pieprasījuma noformē Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) reģistrētu kvīti.

Tātad tirgotājiem, kas ir reģistrēti VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un tirgojas ar iepirktu lauksaimniecības produkciju, darījumi ir obligāti jāreģistrē kases aparātā un pircējam ir obligāti jāizsniedz kases čeks.

1.piemērs

Tirgus dalībnieks (neatkarīgi – ir vai nav reģistrēts VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā) tirgus teritorijā ir reģistrējis pastāvīgo darbības vietu (struktūrvienību) un tirgojas ar iepirktu un/vai pašu iegūtu vai ražotu lauksaimniecības produkciju. Šajā gadījumā darījumu reģistrācijai ir obligāti lietojami kases aparāti un izsniedzami kases čeki, jo tirgus teritorijā reģistrētajās nodokļu maksātāju struktūrvienībās minētie atbrīvojumi no kases aparātu lietošanas nav piemērojami.

Fiziskai personai, kurai nav jāreģistrē sava saimnieciskā darbība (fiziskā persona, kuras ienākumi, tirgojot lauksaimniecības produkciju no savas piemājas saimniecības vai savvaļas veltes, nepārsniedz 3000 euro gadā), nav jālieto kases aparāts, nav arī pienākuma pircējiem izsniegt VID reģistrētās kvītis.

2.piemērs

Tirgotājs, kurš var nelietot kases aparātu, tomēr negrib piemērot šo atbrīvojumu un ir izvēlējies lietot kases aparātu. Šajā gadījumā katrs darījums ir obligāti jāreģistrē kases aparātā un pircējam ir obligāti jāizsniedz kases čeks.

Lai noteiktu preču izcelsmi un piederību, nogādājot pārdošanai paredzēto preci tirdzniecības vietā, jānoformē preču piegādes dokumentu.

VID prasības pārbaudes laikā

Veicot pārbaudi tirgū vai ielu tirdzniecības vietā, VID:

  • identificē tirdzniecības dalībnieku saskaņā ar tirdzniecības vietā izvietoto informāciju un pārbauda dokumentus vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā ir jānodrošina šāda skaidri salasāma informācija:

1) ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

2) ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona (izņemot fizisko personu, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība), – vārds un uzvārds.5

  •  var veikt kontrolpirkumu un pārliecināties, kādu darījumu apliecinošu dokumentu lauksaimniecības produkcijas ražotājs izsniedz (kases aparāta čeku vai VID reģistrētu kvīti pēc pieprasījuma);
  • lūdz paskaidrot, kādā veidā tiek veikta ienākumu uzskaite, lai noteiktu, kad minētie ienākumi sasniedz 3000 euro gadā, un uzrādīt ienākumu uzskaites reģistru;
  • noskaidro, vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas realizāciju, bet nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, īpašumā vai nomā ir zeme un viņas piemājas saimniecībā vai personīgajā palīgsaimniecībā tiek audzēti pārdošanā esošie lauksaimniecības produkti. Ja nepieciešams, veic saimniecības apsekošanu. Konstatējot, ka fiziskā persona realizē lauksaimniecības produktus, kuri nav ražoti tās saimniecībā, vai likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās saimnieciskās darbības veikšanas pazīmes (piemēram, ir veikti trīs un vairāk darījumu taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumu trijos taksācijas periodos), fizisko personu aicina reģistrēties VID;
  • pārbauda, vai preču realizācijas vietā (tirgū vai ielu tirdzniecības vietā)lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas ir reģistrējis saimniecisko darbību (juridiskajai personai, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai, individuālajam komersantam) un tirgo pašražoto produkciju, ir:

- preču piegādes vai pārvadājumu dokuments, kas apliecina preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietā;

- preču piegādes dokumentu un pārvadājumu dokumentu reģistrs vai cits reģistrs; - pārliecinās, vai preces tirgo pats lauksaimniecības preču ražotājs. Ja preces tirgo cita persona, veic pārbaudi tās darba devējam.

Pievienotās vērtības nodoklis

Lauksaimniecības produkcijas ražotājam, reģistrētam pievienotās vērtības nodokļa maksātājam, kurš vēlas tirgot savu saražoto vai pārstrādāto produkciju tirgū vai ielu tirdzniecības vietā, pievienotās vērtības nodoklis ir jāpiemēro katrai tirgotajai precei.

Savukārt lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kurš nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz pienākumu reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Iekšzemes reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš veic ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus, t.sk. pašu ražotas vai pārstrādātas produkcijas pārdošanu, ir pienākums reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40 000 euro.

Minētais nosacījums ir jāievēro neatkarīgi no izvēlētās komercdarbības formas, proti, zemnieka vai piemājas saimniecība, saimnieciskās darbības veicējs vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Ienākuma nodokļi

Ja lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas realizētājs gūst ienākumu no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības lauksaimnieciskās ražošanas, kas nepārsniedz 3000 euro gadā, viņam ir tiesības nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam.

Savukārt, ja gūtais ienākums pārsniedz 3000 euro gadā, ir jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam. Lai noteiktu, kad ienākumi no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības lauksaimnieciskās ražošanas sasniedz 3000 euro gadā, ir jāveic ienākumu uzskaite brīvi izraudzītā formā, summējot gūtos ienākumus.

3.piemērs

Pensionāre ielu tirdzniecības vietā, tirgojot no personīgās palīgsaimniecības iegūtus zaļumus, meža ogas un sēnes, saņēma gada laikā 3095 euro. Par tirdzniecības vietas nomu viņa samaksāja gada laikā 350 euro. Tā kā ienākums ir 2745 euro (3095–350), pensionārei ir tiesības nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējai.

Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

Ja realizē iepirkto lauksaimnieciskās ražošanas produkciju, ir jāreģistrējas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši izvēlētajam juridiskajam statusam, kā arī jākārto grāmatvedības uzskaite, lai noteiktu ar nodokļiem apliekamo ienākumu.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: