0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSTIRDZNIECĪBALikumprojekts cīņai pret viltotām un pirātiskām precēm izskatīts valdībā

Likumprojekts cīņai pret viltotām un pirātiskām precēm izskatīts valdībā

Par topošo likumprojekts “Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm” plz.lv jau rakstīja pēc tam, kad tas tika skatīts Valsts sekretāru sanāksmē šā gada  20. oktobrī (http://www.plz.lv/?p=3990). Šonedēļ, 13. decembrī, šis likumprojekts skatīts Ministru kabineta sēdē un, kā plz.lv noskaidroja Ekonomikas ministrijā, kas sagatavojusi šī likumprojekta anotāciju, likumpropjekts tālāk jāapstiprina Saeimā. Plānots, ka likumprojektā iesaistītās valstis šo līgumu ratificēs  līdz 2013. gadam. Likumprojektā "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Par topošo likumprojekts “Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm” plz.lv jau rakstīja pēc tam, kad tas tika skatīts Valsts sekretāru sanāksmē šā gada  20. oktobrī (http://www.plz.lv/?p=3990). Šonedēļ, 13. decembrī, šis likumprojekts skatīts Ministru kabineta sēdē un, kā plz.lv noskaidroja Ekonomikas ministrijā, kas sagatavojusi šī likumprojekta anotāciju, likumpropjekts tālāk jāapstiprina Saeimā. Plānots, ka likumprojektā iesaistītās valstis šo līgumu ratificēs  līdz 2013. gadam. Likumprojektā "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm" nolīguma puses apņemas (ES gadījumā atbilstoši pastāvošajam tiesību kopumam) izveidot Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) normām atbilstošu starptautisko ietvaru efektīvai viltotu un pirātisku preču un ar to izplatīšanu saistītu pakalpojumu tirdzniecības ierobežošanai, paredzot vienotus principus intelektuālā īpašuma tiesību (IPR) civiltiesiskai īstenošanai: – nosakot tiesības tiesu iestādēm civiltiesiskajās procedūrās: a) izdot rīkojumus konkrētai pusei atturēties no pārkāpuma, cita starpā novēršot tādu preču, kas saistītas ar IPR pārkāpumiem, iekļūšanu tirdzniecības apritē; b) uzdot pārkāpējam segt IPR īpašniekam radītos zaudējumus; c) uzdot preču, kas saistītas ar IPR (vismaz autortiesību un preču zīmju) pārkāpumiem, un to radīšanai izmantoto darbarīku un materiālu iznīcināšanu; d) no pārkāpēja vai iespējamā pārkāpēja pieprasīt tā rīcībā esošu informāciju par dažādiem IPR pārkāpuma aspektiem, kas var noderēt lietas izskatīšanā (neskarot ierobežojumus par informācijas avotu konfidencialitātes aizsardzību u.tml.); e) piemērot efektīvus pagaidu pasākumus, t.sk. inaudita altera parte, lai novērstu IPR pārkāpumus un saglabātu lietā nepieciešamos pierādījumus u.tml. – IPR krimināltiesiskai īstenošanai: a) nosakot kriminālprocesu un sodus vismaz preču zīmju un autortiesību un ar to saistīto blakustiesību pārkāpumu gadījumos, t.sk. attiecībā uz pārkāpumus veidojošiem apzināti importētiem un iekšzemē izmantotiem iepakojumiem un marķējumiem, komerciālā mērogā; b) nosakot fizisko un juridisko personu atbildību par veiktajiem nodarījumiem, kā arī iespējamu kriminālatbildību par atbalsta sniegšanu un kūdīšanu; c) efektīvus sodus, kas ietver apcietinājumu un naudassodus (var piemērot gan abus kopā, gan atsevišķi); d) nodrošinot pilnvarojumu kompetentajām iestādēm par nodarījumiem, kur paredzēts kriminālprocess un sodi: - aizdomīgas preces ar preču zīmju vai autortiesību pārkāpumiem, iegūtos aktīvus, dokumentārus pierādījumus, kā arī jebkādus saistītus materiālus un darbarīkus, kas izmantoti nodarījuma veikšanā; - preču un to radīšanai izmantoto darbarīku un materiālu atsavināšanu un iznīcināšanu; - apķīlāt un atsavināt aktīvus, kas atbilst to aktīvu vērtībai, kas iegūti nodarījumu rezultātā; e) nodrošinot tiesības kompetentajām iestādēm rīkoties pēc savas iniciatīvas (ex officio) izmeklēšanas vai tiesvedības uzsākšanai attiecībā uz nodarījumiem, par kuriem paredzēts kriminālprocess un sodi u.tml. – robežpasākumiem IPR īstenošanā: a) nosakot, ka šādi pasākumi attiecināmi uz komerciāla rakstura precēm arī nelielos sūtījumos. Tos var neattiecināt uz nelieliem nekomerciāla rakstura preču daudzumiem, kas atrodas ceļotāju personīgajā bagāžā; b) paredzot tiesības kompetentajām iestādēm pieprasīt tiesību īpašniekam informāciju, kas palīdzētu robežpasākumu īstenošanā, kā arī iespēju tiesību īpašniekam pašam sniegt šādu informāciju; c) paredzot, ka muitas iestādes pēc tiesību īpašnieka pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas liedz aizdomīgu muitas kontrolē esošu importa, eksporta un tranzīta preču atbrīvošanu, vai arī tranzīta preču gadījumā aiztur tās; d) tranzīta preču gadījumā paredzot tiesības kompetentajām iestādēm pieprasīt IPR īpašniekam pamatotu nodrošinājumu vai līdzvērtīgas garantijas atbildētāja interešu aizsardzībai pret robežpasākumu ļaunprātīgu pieprasīšanu; e) nodrošināt pilnvarojumu kompetentajām iestādēm pēc IPR pārkāpuma konstatēšanas uzdot attiecīgo preču iznīcināšanu, kā arī iespēju piemērot administratīvās sankcijas u.tml. – IPR īstenošanai digitālajā (interneta) vidē: a) nodrošinot, ka Nolīgumā ietvertie civiltiesiskie un krimināltiesiskie nosacījumi attiecas uz autortiesību un blakustiesību īstenošanu digitālajā vidē, tostarp steidzamu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai pārkāpumu novēršanas nolūkā; b) IPR pārkāpumu risināšanai digitālajā vidē jābūt saskaņā ar likumīgas konkurences, vārda brīvības, tiesībām uz taisnīgu tiesu un privātuma pamatprincipiem; c) paredzot iespēju kompetento iestāžu pilnvarošanai uzdot tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam steidzamības kārtā IPR īpašniekam izpaust informāciju par abonenta kontu, kas, iespējams, izmantots pārkāpuma veikšanai; d) nodrošinot efektīvu tiesisko aizsardzību pret autoru, izpildītāju un fonogrammu producentu savu tiesību īstenošanas ietvaros izmantotu tehnoloģisko risinājumu apzināti patvaļīgu apiešanu, kā arī apiešanas līdzekļu (datorprogrammu, pakalpojumu)  ražošanu, importu vai izplatīšanu un piedāvāšanu sabiedrībai; e) nodrošinot elektroniskas informācijas aizsardzību par tiesību pārvaldību u.tml. – attiecībā uz IPR īstenošanas praksi  un starptautisko sadarbību: a) veicināt speciālo zināšanu attīstību kompetentajās iestādēs un to darba savstarpēju koordināciju, kā arī būtiskas informācijas, t.sk. statistikas datu, analīzi par IPR pārkāpumiem un paraugpraksi to novēršanā; b) sekmēt IPR īstenošanas risku pārvaldību, t.sk. īstenojot pušu kompetento iestāžu savstarpējo sadarbību, konsultācijas, informācijas apmaiņu un tehnisko palīdzību; c) nodrošināt pārredzamību IPR sistēmas administrēšanā, informēt sabiedrību par IPR aizsardzības nozīmi u.tml. Vairāk par likumprojektu "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm" Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājaslapā, šeit.