0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSAr nekustamā īpašuma nodokli apliks ne tikai garāžas un šķūnīšus

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliks ne tikai garāžas un šķūnīšus

Finanšu ministrijas sagatavotie priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai paredz nepaaugstināt nodokļa likmi, bet paplašināt apliekamo objektu loku un dot lielāku rīcības brīvību pašvaldībām, lemjot par nodokļa pieauguma ierobežojumu. To paredz  30. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanai 2012. gadā un turpmākajos gados, informē Agnese Beļkeviča no Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļas. Paredzēts, ka, sākot ar 2012. gadu, nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 25% apmērā (salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas gadu) netiks saglabāts, taču pašvaldībām tiks deleģētas tiesības lemt par nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei, tai skaitā tā procentuālo apmēru vai par nodokļa…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Finanšu ministrijas sagatavotie priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai paredz nepaaugstināt nodokļa likmi, bet paplašināt apliekamo objektu loku un dot lielāku rīcības brīvību pašvaldībām, lemjot par nodokļa pieauguma ierobežojumu. To paredz  30. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanai 2012. gadā un turpmākajos gados, informē Agnese Beļkeviča no Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļas. Paredzēts, ka, sākot ar 2012. gadu, nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 25% apmērā (salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas gadu) netiks saglabāts, taču pašvaldībām tiks deleģētas tiesības lemt par nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei, tai skaitā tā procentuālo apmēru vai par nodokļa apmēra saglabāšanu iepriekšējā gada līmenī, jo ir teritorijas, kur joprojām šāds ierobežojums ir nepieciešams. Ja vēl līdz šā gada beigām dzīvojamo māju palīgēkas (garāžas, šķūnīši, saimniecības ēkas) ar nodokli netiek apliktas, tad, sākot ar 2012. gadu, ar nodokli ir plānots aplikt arī dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot mazākas (mazākas par 25m2), vienlaikus pašvaldībām dodot tiesības lemt par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nodokli. Izņēmums ir garāžas (arī kooperatīvo sabiedrību garāžu īpašnieku garāžas un garāžu īpašnieku biedrību garāžas), kas, sākot ar 2012. gadu, neatkarīgi no to platības būs nodokļa objekts, piemērojot tām dzīvojamo māju likmes. Tas nepieciešams, lai novērstu netaisnīgo situāciju šobrīd, kad dzīvojamās mājās esošas garāžas tiek apliktas ar nodokli, bet atsevišķi stāvošas – netiek. Ar nākamo gadu plānots ar nodokli aplikt reliģisko organizāciju dzīvojamās mājas un tām piederošo zemi, lai novērstu netaisnīgo situāciju, kad nodokli par dzīvojamo māju nav jāmaksā tikai tādēļ, ka māja pieder reliģiskai organizācijai. Tāpat ar nākamo gadu plānots ar nodokli 1,5% apmērā aplikt juridiskām personām piederošas, privātpersonām neizīrētas dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamo telpu grupas (dzīvokļus) ar mērķi veicināt īres tirgus attīstību. Ņemot vērā termiņu, līdz kuram tiks nodrošināta Iedzīvotāju reģistra un Kadastra reģistra datu savietojamība (ar 2013. vai 2014. gadu), šo normu plānots attiecināt arī uz fiziskām personām. Paredzētas tiesības pašvaldībām aplikt ar nodokli inženierbūves (laukumus), kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, kā arī valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā esošās inženierbūves, kas ir iznomātas citai personai saimnieciskās darbības veikšanai. Attiecībā uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķiniem ar 2012. gadu plānots samazināt NĪN iekasējamības koeficientu (salīdzinot ar iepriekšējo gadu), nosakot to ēkām 0,8 (2011. gadā – 0,85) un zemei, dzīvojamām mājām, inženierbūvēm 0,85 (2011.gadā – 0,9). NĪN prognozē paredzēts neiekļaut dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Priekšlikumu galvenais mērķis ir novērst nevienlīdzīgo slogu starp līdzīgiem nodokļa objektiem dažādās valsts teritorijās, šo pasākumu ieviešanas rezultātā paredzama pozitīva fiskālā ietekme. Savukārt priekšlikumi 2013. gadam paredz saglabāt pašvaldībām 2012. gadā deleģētās tiesības par nodokļa pieauguma zemei ierobežošanu vai saglabāšanu iepriekšējo taksācijas gadu līmenī. Ar 2013. gadu pašvaldībām paredzētas arī tiesības noteikt likmi likumā noteiktā koridora ietvaros (0,2 – 3%), saglabājot esošās likmes kā bāzes likmes (0,2%, 0,4%, 0,6% dzīvojamām mājām, pārējiem apliekamajiem objektiem 1,5%), ko piemēros gadījumā, ja pašvaldība nepieņems lēmumu par likmes apmēru. Tāpat no 2013. gada paredzēts izvērtēt iespējas nodokļa prognozi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas vajadzībām nākamajam taksācijas periodam noteikt, izmantojot iepriekšējā taksācijas gadā pašvaldībā faktiski iekasēto nodokļa summu (bez iepriekšējā gada parādiem). Plānots deleģēt tiesības pašvaldībām īpašos gadījumos (piemēram, kad vientuļam, trūcīgam pensionāram nav iespējas pašam noteiktajā termiņā veikt nodokļu nomaksu) pieņemt lēmumu atlikt nodokļa maksājumus līdz īpašuma tiesību pārejai. Priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai vēl skatīs Ministru kabinetā. Detalizētu informatīvo ziņojumu skatīt MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40220936. Priekšlikumus NĪN piemērošanai 2012. gadā un turpmākajos gados sagatavoja darba grupa, kas izveidota ar Ministru prezidenta rīkojumu un kurā bija pārstāvji no FM, Tieslietu ministrijas, Valsts Zemes dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un dažādām pašvaldībām. Daļu no izstrādātajiem priekšlikumiem tehniski nav iespējams ieviest ar 2012. gadu, tādēļ tie ir attiecināti uz 2013. gadu vai turpmākajiem gadiem. Tāpat ir apzinātas problēmas, kas ir saistītas ar kadastrālajām vērtībām, tai skaitā kadastra datu neatbilstība faktiskajai situācijai dabā, kā arī atšķirīgos laika periodos noteiktās nekustamo īpašumu bāzes vērtības, kas ir radījis ārkārtīgi lielu atšķirību kadastrālajā novērtējumā līdzīgiem īpašumiem dažādās valsts teritorijās.