0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSDARBA DROŠĪBAParedz tiesības pārcelt, atstādināt un atlaist darbinieku, ja noteiktās nozarēs strādājošie nevarēs uzrādīt derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

Paredz tiesības pārcelt, atstādināt un atlaist darbinieku, ja noteiktās nozarēs strādājošie nevarēs uzrādīt derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas un likumprojekta

(0)

Foto: Pexels.com

Ministru kabineta 14. jūlija sēdē apstiprināti Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz galvenos nosacījumus epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanai. Likumprojektu vēl būs jāskata Saeimā.

Likumprojekts paredz jaunu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un katra sabiedrības locekļa veselības aizsardzībai. Tas nosaka pienākumu valsts institūcijām sniegt epidemioloģiski drošus pakalpojumus, darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi, kā arī darba vietās nodrošināt to, ka noteiktos gadījumos atkarībā no darba specifikas pildīt darba pienākumus var tikai tādi darbinieki, kas ir vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 infekciju. Lai nepakļautu citas personas inficēšanās riskam, darba devējam gan publiskajā, gan privātajā sektorā būs tiesības prasīt, lai darbiniekam būtu sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Darba devējam būs pienākums vērtēt katru gadījumu individuāli, ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu.

Likumprojekts paredz, ka no 1. oktobra valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī pakalpojumus ārstniecības, sociālās aprūpes centros un izglītības jomā klātienē varēs sniegt un saņemt personas, kurām ir derīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Paredzēts, ka pārejas periodā līdz gada beigām būs iespējama sadarbspējīga sertifikāta aizstāšana ar negatīvu Covid-19 testu.

Testēšanas izmaksas personai būs jāsedz no personīgiem līdzekļiem.

Imunizācijas valsts padome uzsver, ka vakcīnām – kādas tiek lietotas Latvijā – nav medicīnisku, klīnisku, zinātnisku iemeslu un situāciju, kad persona tās nevarētu saņemt, izņemot alerģisku reakciju – anafilaksi. Tādēļ nepastāv teorētiskas un praktiskas situācijas, kad medicīnisku vai ar veselību saistītu iemeslu dēļ persona nevarētu tikt vakcinēta pret Covid-19.

Vakcinācija pret Covid-19 ir vienīgais veids, kā reāli cīnīties ar infekciju un atgriezties normālā dzīvē.

Tāpat likumprojekts paredz, ka situācijā, ja darbinieks (amatpersona) nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, kas nepieciešams darba (amata, dienesta) pienākumu izpildei, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šī persona neatbilst veicamajam darbam (ieņemamam amatam), kas saistīts ar epidemioloģiski droša pakalpojuma nodrošināšanu. Tādā gadījumā darba devējs ar darbinieka (amatpersonas) piekrišanu pārceļ darbinieku (amatpersonu) citā piemērotā darbā vai amatā vai nodrošina darbinieka (amatpersonas) darba (amata) pienākumu veikšanu attālināti uz laiku līdz sadarbspējīga sertifikāta iegūšanai, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem. Ja pēc pārcelšanas samazinās darbinieka (amatpersonas) darba samaksa, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam (amatpersonai) iepriekš noteikto darba samaksu, bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, — vidējo izpeļņu,  vienu mēnesi pēc pārcelšanas dienas.

Ja pārcelšanu vai iespēju pienākumus veikt attālināti uz laiku līdz sadarbspējīga sertifikāta iegūšanai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams īstenot vai darbinieks (amatpersona) nepiekrīt šādai pārcelšanai vai attālinātai darba (amata) pienākumu veikšanai, darba devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks (amatpersona) iegūst sadarbspējīgu sertifikātu, darbinieku (amatpersonu) atstādināt no darba (amata), par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu. Darba devējam, izņemot darba devējam valsts pārvaldē, ir tiesības par atstādināšanas laiku saglabāt darba samaksu.

Aizliegts atstādināt darbinieku no darba ilgāk par trīs mēnešiem.

Ja norādītajā periodā darbinieks (amatpersona) bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, tad darba devējam, ja nav iespējams darbinieku (amatpersonu) ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā (amatā) tai pašā vai citā uzņēmumā (iestādē), ir tiesības izbeigt darba (dienesta)  tiesiskās attiecības ar darbinieku (amatpersonu) nekavējoties, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša darba algas (mēnešalgas) apmērā,  bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, — viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

Darbiniekam, kurš nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu un nav piekritis pārcelšanai citā piemērotā darbā, ir tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot Darba likuma 100. panta pirmajā daļā noteikto termiņu. Amatpersonai, kura nav ieguvusi sadarbspējīgu sertifikātu un nav piekritusi pārcelšanai citā piemērotā amatā, ir tiesības izbeigt dienesta attiecības nekavējoties.

Darba devējam būs aizliegts izbeigt darba tiesiskās (dienesta) attiecības ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam. Ja grūtnieci, kā arī sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, bet, ja nav iespējams pārcelt citā piemērotā darbā (amatā), darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt grūtniecei atvaļinājumu. Šādi piešķirta atvaļinājuma laikā grūtniecei tiek saglabāta iepriekšējā vidējā izpeļņa.​

Likumprojekts arī paredz, ka Zāļu valsts aģentūra nosaka un izmaksā kompensāciju atbilstoši Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principiem un noteiktajiem apmēriem, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) rezultātā nodarīts smags kaitējums veselībai vai dzīvībai, kā arī personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi komplikāciju novēršanai.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Pexels.com

Ministru kabineta 14. jūlija sēdē apstiprināti Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz galvenos nosacījumus epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanai. Likumprojektu vēl būs jāskata Saeimā.

Likumprojekts paredz jaunu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un katra sabiedrības locekļa veselības aizsardzībai. Tas nosaka pienākumu valsts institūcijām sniegt epidemioloģiski drošus pakalpojumus, darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi, kā arī darba vietās nodrošināt to, ka noteiktos gadījumos atkarībā no darba specifikas pildīt darba pienākumus var tikai tādi darbinieki, kas ir vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 infekciju. Lai nepakļautu citas personas inficēšanās riskam, darba devējam gan publiskajā, gan privātajā sektorā būs tiesības prasīt, lai darbiniekam būtu sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Darba devējam būs pienākums vērtēt katru gadījumu individuāli, ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu.

Likumprojekts paredz, ka no 1. oktobra valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī pakalpojumus ārstniecības, sociālās aprūpes centros un izglītības jomā klātienē varēs sniegt un saņemt personas, kurām ir derīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Paredzēts, ka pārejas periodā līdz gada beigām būs iespējama sadarbspējīga sertifikāta aizstāšana ar negatīvu Covid-19 testu.

Testēšanas izmaksas personai būs jāsedz no personīgiem līdzekļiem.

Imunizācijas valsts padome uzsver, ka vakcīnām – kādas tiek lietotas Latvijā – nav medicīnisku, klīnisku, zinātnisku iemeslu un situāciju, kad persona tās nevarētu saņemt, izņemot alerģisku reakciju – anafilaksi. Tādēļ nepastāv teorētiskas un praktiskas situācijas, kad medicīnisku vai ar veselību saistītu iemeslu dēļ persona nevarētu tikt vakcinēta pret Covid-19.

Vakcinācija pret Covid-19 ir vienīgais veids, kā reāli cīnīties ar infekciju un atgriezties normālā dzīvē.

Tāpat likumprojekts paredz, ka situācijā, ja darbinieks (amatpersona) nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, kas nepieciešams darba (amata, dienesta) pienākumu izpildei, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šī persona neatbilst veicamajam darbam (ieņemamam amatam), kas saistīts ar epidemioloģiski droša pakalpojuma nodrošināšanu. Tādā gadījumā darba devējs ar darbinieka (amatpersonas) piekrišanu pārceļ darbinieku (amatpersonu) citā piemērotā darbā vai amatā vai nodrošina darbinieka (amatpersonas) darba (amata) pienākumu veikšanu attālināti uz laiku līdz sadarbspējīga sertifikāta iegūšanai, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem. Ja pēc pārcelšanas samazinās darbinieka (amatpersonas) darba samaksa, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam (amatpersonai) iepriekš noteikto darba samaksu, bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, — vidējo izpeļņu,  vienu mēnesi pēc pārcelšanas dienas.

Ja pārcelšanu vai iespēju pienākumus veikt attālināti uz laiku līdz sadarbspējīga sertifikāta iegūšanai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams īstenot vai darbinieks (amatpersona) nepiekrīt šādai pārcelšanai vai attālinātai darba (amata) pienākumu veikšanai, darba devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks (amatpersona) iegūst sadarbspējīgu sertifikātu, darbinieku (amatpersonu) atstādināt no darba (amata), par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu. Darba devējam, izņemot darba devējam valsts pārvaldē, ir tiesības par atstādināšanas laiku saglabāt darba samaksu.

Aizliegts atstādināt darbinieku no darba ilgāk par trīs mēnešiem.

Ja norādītajā periodā darbinieks (amatpersona) bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, tad darba devējam, ja nav iespējams darbinieku (amatpersonu) ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā (amatā) tai pašā vai citā uzņēmumā (iestādē), ir tiesības izbeigt darba (dienesta)  tiesiskās attiecības ar darbinieku (amatpersonu) nekavējoties, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša darba algas (mēnešalgas) apmērā,  bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, — viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

Darbiniekam, kurš nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu un nav piekritis pārcelšanai citā piemērotā darbā, ir tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot Darba likuma 100. panta pirmajā daļā noteikto termiņu. Amatpersonai, kura nav ieguvusi sadarbspējīgu sertifikātu un nav piekritusi pārcelšanai citā piemērotā amatā, ir tiesības izbeigt dienesta attiecības nekavējoties.

Darba devējam būs aizliegts izbeigt darba tiesiskās (dienesta) attiecības ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam. Ja grūtnieci, kā arī sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, bet, ja nav iespējams pārcelt citā piemērotā darbā (amatā), darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt grūtniecei atvaļinājumu. Šādi piešķirta atvaļinājuma laikā grūtniecei tiek saglabāta iepriekšējā vidējā izpeļņa.​

Likumprojekts arī paredz, ka Zāļu valsts aģentūra nosaka un izmaksā kompensāciju atbilstoši Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principiem un noteiktajiem apmēriem, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) rezultātā nodarīts smags kaitējums veselībai vai dzīvībai, kā arī personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi komplikāciju novēršanai.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: