0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā augustā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā augustā

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada augustā. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Spēkā Ministru kabineta (MK) 2021. gada 10. augusta noteikumi Nr. 540 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību Grozījumi ir izstrādāti, lai precizētu terminus pārskatos saistībā ar jauno atbalsta veidu par paredzamajām algu izmaksām Latgales, Rēzeknes un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kā arī lai varētu izsekot nodokļu atlaidēm, kas attiecas uz visiem speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada augustā.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemts

Spēkā

Ministru kabineta (MK) 2021. gada 10. augusta noteikumi Nr. 540 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību

Grozījumi ir izstrādāti, lai precizētu terminus pārskatos saistībā ar jauno atbalsta veidu par paredzamajām algu izmaksām Latgales, Rēzeknes un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kā arī lai varētu izsekot nodokļu atlaidēm, kas attiecas uz visiem speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību ieguldījumu projektiem.

1. pielikumā esošais pārskats sauksies “Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā”. Noteikumos ir ietverti skaidrojumi par 1.pielikuma rindu aizpildīšanu, kā arī Pārskata par nekustamā īpašuma atlaižu piemērošanu taksācijas periodā rindu aizpildīšanu. Noteikumu 1.un 2.pielikumā ietvertajās veidlapās ir veikti precizējumi un papildinājumi, kas nepieciešami pārskatos norādāmas informācijas atspoguļošanai. Noteikumu 1. vai 2. pielikumā ietvertos pārskatus kapitālsabiedrības vai pašvaldības iesniegs 2022. gadā par 2021. gadā piemērotajām nodokļu atlaidēm. Noteikumu 4.1 punktā ir ietverta prasība speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrībām iesniegt VID papildu informāciju par attiecīgo taksācijas periodu, aizpildot Noteikumu 1. pielikumā apstiprināto pārskata formu, pie nosacījuma, ja: kapitālsabiedrība 2012. - 2021. taksācijas periodā ir faktiski saņēmusi tiešo nodokļu atvieglojumus un tai ir noslēgts vairāk kā viens līgums par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu. Minēto papildu informāciju par 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.taksācijas periodu kapitālsabiedrība līdz 2022. gada 30. aprīlim iesniedz VID kā nestrukturētu dokumentu.

10.08.2021.

14.08.2021.

MK 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”

Noteikumi nosaka:

 1. Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas pārziņa funkcijas un uzdevumus, tajā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, kā arī nosacījumus un kārtību piekļuves nodrošināšanai sistēmā;
 2. kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un to saturu;
 3. gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, kā arī sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu;
 4. kārtību, kādā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) nosūta VID dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu ziņojumus un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā.
Spēku zaudē MK 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”; MK 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”;  MK 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 162 “Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”.

17.08.2021.

01.10.2021.

MK 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 551 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””

Ar grozījumiem tiek samazināts administratīvais slogs un manuālais darbs gada pārskata sagatavošanā un konsolidācijas veikšanā. Noteikumos precizētas prasības informācijas sniegšanai par VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem. Grozījumus piemēros 2021. gada pārskata sagatavošanā.

17.08.2021.

20.08.2021.

MK 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 555 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”

Noteikumi nosaka:

 1. obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru pašnodarbinātajiem un tā noteikšanas kārtību;
 2. obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra noteikšanas kārtību;
 3. brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu objekta minimālo apmēru un maksimālā apmēra noteikšanas kārtību.

Spēku zaudē MK 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1478 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”

17.08.2021.

20.08.2021.

MK 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 566

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”

Noteikumi papildināti ar jaunu sadaļu - III1. Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju “Studētgods”, sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība. Noteikumu 30.13. apakšpunkts nosaka, ka vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju.

Informācija par ieņēmumiem tiek saņemta tiešsaistes režīmā no VID.

17.08.2021.

01.09.2021.

MK 2021. gada 24. augusta noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”

Noteikumi nosaka politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskata struktūru, apjomu un saturu, kā arī tā sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību. Par katru pārskata gadu politiskā organizācija (partija) sagatavo gada pārskatu, kas sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma. Spēku zaudē MK 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”

24.08.2021.

01.01.2022.

Ministru kabineta 24. augusta noteikumi Nr. 571 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem””

Ar grozījumiem mainīta noteikumu 1. punkta redakcija, nosakot:

 1. kārtību, kādā īsteno muitas kontroles pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai;
 2. lēmuma saņēmēja pienākumus muitas kontroles pasākumu īstenošanas procesā;
 3. informāciju, kas norādāma lēmuma saņēmēja apstiprinājumā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu;
 4. kārtību, kādā lēmuma saņēmējs Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003, izpratnē sedz izdevumus par izlaišanai apturēto vai aizturēto preču glabāšanu un iznīcināšanu un nosaka šo izdevumu apmēru;
 5. Muitas likuma 14.4 pantā minēto preču paraugu izņemšanas kārtību;
 6. kārtību, kādā preču deklarētājam vai valdītājam atdodami saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 19. pantu izņemtie preču paraugi, ja tiek konstatēts, ka ar precēm netiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;
 7. kārtību, kādā muitas amatpersona aptur transportlīdzekli Latvijas Republikas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un nogādā transportlīdzekli muitas iestādē muitas kontroles veikšanai;
 8. tehniskās prasības preču identifikācijas līdzekļiem, kā arī to izmantošanas kārtību.

Noteikumi papildināti ar II1 nodaļu “Preču paraugu izņemšanas un atdošanas kārtība”, veikti arī citi grozījumi.

24.08.2021.

01.09.2021.

 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: