0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAPersonisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite ar piemēriem

Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite ar piemēriem

Aicinām Jūs iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite, kas ilustrēts ar konkrētiem piemēriem. I.    Vispārīgā informācija 1. Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kas ir Gada pārskatu likuma subjekti un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, par to, kā grāmatvedībā veicama personisko līdzekļu ieguldījuma, ieguldīto personisko līdzekļu izņemšanas un dividendēm pielīdzināma ienākuma, kuru saņem fiziskas personas, uzskaite. 2. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru ieņēmumi iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200 000 latu, sagatavojot gada pārskatu, sastāda bilanci atbilstoši Gada pārskatu likumā sniegtajai bilances shēmai. 3. Arī tad,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts ieņēmumu dienestsAicinām Jūs iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite, kas ilustrēts ar konkrētiem piemēriem. I.    Vispārīgā informācija 1. Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kas ir Gada pārskatu likuma subjekti un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, par to, kā grāmatvedībā veicama personisko līdzekļu ieguldījuma, ieguldīto personisko līdzekļu izņemšanas un dividendēm pielīdzināma ienākuma, kuru saņem fiziskas personas, uzskaite. 2. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru ieņēmumi iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200 000 latu, sagatavojot gada pārskatu, sastāda bilanci atbilstoši Gada pārskatu likumā sniegtajai bilances shēmai. 3. Arī tad, ja ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība var izvēlēties sagatavot gada pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu likuma noteikumiem, tādējādi kļūstot par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju. 4. Saskaņā ar likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto dividendēm pielīdzināms ienākums ir individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, īpašnieka ienākums, veicot individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali. 5. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka, sākot ar 2012.gada 1.janvāri, pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pieskaitāms dividendēm pielīdzināms ienākums. 6. Saskaņā ar likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto: - no individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības 2010.gada un 2011.gada laikā personiskajām vajadzībām izņemtos līdzekļus, kas pēc ekonomiskās būtības vērtējami kā aizdevums īpašniekam, neiekļauj īpašnieka ar nodokli apliekamajā ienākumā (12.piemērs); - veicot 2010.gada un 2011.gada pārskata gada peļņas sadali, no individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, personiskajām vajadzībām izņemtos līdzekļus neiekļauj maksātāja apliekamajā ienākumā. Jāpievērš uzmanība: 2010.gadā un 2011.gadā no individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības personiskajām vajadzībām izņemtie līdzekļi nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; 2012.gadā no individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieka personiskajām vajadzībām izņemtie līdzekļi ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks izņem līdzekļus personiskām vajadzībām no peļņas, kas gūta pirms 2012.gada 1.janvāra, šie līdzekļi nav pieskaitāmi pie fiziskās personas dividendēm pielīdzināma ienākuma, par kuru ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 7. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme dividendēm pielīdzināmam ienākumam ir 10 procenti. 8. Saskaņā ar likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto par dividendēm pielīdzināma ienākuma gūšanas dienu un attiecīgi par dividendēm pielīdzināma ienākuma izmaksas dienu šā likuma izpratnē uzskata individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, gada pārskata apstiprināšanas dienu. Ja gada pārskats nav apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, par dividendēm pielīdzināma ienākuma gūšanas dienu un attiecīgi par dividendēm pielīdzināma ienākuma izmaksas dienu uzskata 120.dienu pēc pārskata gada beigām (arī tad, ja pārskata gads nesakrīt ar kalendāro gadu). Minētā kārtība attiecas arī uz tiem gadījumiem, ja, apstiprinot gada pārskatu, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība pieņem lēmumu nesadalīt peļņu, kas gūta, sākot ar 2012.gada 1.janvāri, taču individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks taksācijas gada laikā, pamatojoties uz sagaidāmās peļņas rēķina, ir izņēmis līdzekļus personiskām vajadzībām. 1.piemērs Zemnieku saimniecība “Dārzs” 2012.gada pārskatu apstiprina 2013.gada 20.aprīlī, tātad par 2012.gadā gūta dividendēm pielīdzināma ienākuma izmaksas dienu uzskata 2013.gada 20.aprīli. 2.piemērs Zemnieku saimniecības “Ķirbis” 2012.gada pārskata gads ir no 2012.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.janvārim, tomēr 2012.gada pārskats netiek apstiprināts 2013.gada 1.jūnijā, tātad par 2012.gadā gūta dividendēm pielīdzināma ienākuma izmaksas dienu uzskata 120.dienu pēc pārskata gada beigām, tas ir 2013.gada 31.maiju. 3.piemērs Gada pārskata periods zvejnieku saimniecībai “Laiva” sakrīt ar kalendāra gadu. 2012.gada pārskats nav apstiprināts, tātad zvejnieku saimniecība “Laiva” 120.dienu pēc pārskata gada beigām, t.i., 2013.gada 1.maiju, uzskata par 2012.gadā gūta dividendēm pielīdzināma ienākuma izmaksas dienu. 9. Saskaņā ar likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto no fiziskās personas dividendēm pielīdzināma ienākuma individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas izmaksā ienākumu, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā. 4.piemērs Individuālais uzņēmums “Oga” tā īpašniekam J.Ķirsim 2012.gadā pavisam ir izmaksājis dividendēm pielīdzināmu ienākumu Ls 1000. 2013.gada 15.februārī tiek apstiprināts uzņēmuma 2012.gada pārskats, un 2013.gada 4.martā individuālais uzņēmums “Oga” veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu valsts budžetā Ls 100 (Ls 1000 x 10 % likme = Ls 100) apmērā par J.Ķirsim izmaksātu dividendēm pielīdzināmu ienākumu. II.    Personisko līdzekļu ieguldījuma uzskaite 11. Ierakstus grāmatvedības reģistros var veikt, pamatojoties uz grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem. 12. Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, ieguldot saimnieciskajā darbībā savus personiskos līdzekļus, piemēram, tehniku, zemi, ēkas, tos novērtē naudas izteiksmē. 13. Ieguldījuma norādīšanai grāmatvedības reģistros lieto šādus kontus: 1)    bilances kontu shēmas aktīvā: -    iedaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” posteņu grupu “Pamatlīdzekļi”; -    posteni “Nauda”; -    citu ieguldītajam aktīvam atbilstošu posteni; 2)    bilances kontu shēmas pasīvā – iedaļas “Pašu kapitāls” posteņu grupā “Rezerves” papildus izveidoto posteni “Personiskie ieguldījumi”. 5.piemērs Zemnieku saimniecības “Abava” īpašnieks saimniecībā iegulda personisko laistīšanas sistēmu Ls 2200 vērtībā, kura nepieciešama zemnieku saimniecības saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tā kā zemnieku saimniecības īpašniekam ir laistīšanas sistēmas iegādi apliecinošs dokuments, pamatojoties uz tajā norādīto informāciju, saimniecība noformē attaisnojuma dokumentu, saskaņā ar kuru izdara ierakstus grāmatvedības reģistros. Ieguldīto laistīšanas sistēmu zemnieku saimniecības grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Pamatlīdzekļi”                    Ls 2200 K “Personiskie ieguldījumi”                    Ls 2200 6.piemērs Zvejnieku saimniecības “Vilnis” īpašnieks ieguldījis saimniecībā savus personiskos naudas līdzekļus Ls 4000 apmērā, lai nodrošinātu zvejnieku saimniecības saimniecisko darbību. Pamatojoties uz zvejnieka saimniecības noformēto kases ieņēmumu orderi, ieguldītos naudas līdzekļus zvejnieku saimniecības grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Nauda”                        Ls 4000 K “Personiskie ieguldījumi”                    Ls 4000 III.    Ieguldīto personisko līdzekļu izņemšana 14. Saskaņā ar Gada pārskatu likumā noteikto sabiedrības saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 7.piemērs 2011.gadā zvejnieku saimniecības “Airis” īpašnieks zvejnieku saimniecībā ieguldījis Ls 3000. Savukārt 2012.gadā zvejnieku saimniecības īpašnieks izņem ieguldījuma daļu Ls 1000. Grāmatvedības reģistros minētos darījumus norāda šādi: - 2011.gadā, veicot ieguldījumu: D “Nauda”                        Ls 3000 K “Personiskie ieguldījumi”                    Ls 3000 -    2012.gadā, izņemot daļu ieguldījuma: D “Personiskie ieguldījumi”            Ls 1000 K “Nauda”                                Ls 1000 Jāpievērš uzmanība: Ja individuālajā uzņēmumā, zemnieku vai zvejnieku saimniecībā īpašnieks iegulda: - naudas līdzekļus, – ieguldījuma summu drīkst izņemt naudā; - mantu (piemēram, tehniku), – ieguldījuma summu drīkst izņemt naudā; - zemi, – kā ieguldījumu drīkst izņemt zemi, bet to nedrīkst izņemt naudā vai citās lietās; - ēku, – kā ieguldījumu drīkst izņemt ēku, bet to nedrīkst izņemt naudā vai citās lietās; - ilggadīgos stādījumus, – nedrīkst izņemt naudā vai citās lietās. 15. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas par dividendēm pielīdzināma ienākuma aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli attiecas tikai uz to izņemto naudas līdzekļu vai mantas vērtības daļu, kas pārsniedz ieguldījuma vērtību. 8.piemērs Zemnieku saimniecības “Burkāns” īpašnieks 2005.gadā ieguldījis zemnieku saimniecībā personisko traktoru Ls 10 000 vērtībā. Līdz 2012.gadam zemnieku saimniecības īpašnieks savām personiskajām vajadzībām no zemnieku saimniecībās bija izņēmis Ls 8000. Zemnieku saimniecības īpašnieks 2012.gadā savām personiskajām vajadzībām izņem Ls 2500. Tātad 2012.gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiks aplikti Ls 2000, jo šī summa ir ieguldītās vērtības izņemšana no zemnieku saimniecības, savukārt Ls 500 ir dividendēm pielīdzināms ienākums, kas jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. IV. Dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite 16. Saskaņā ar Civillikumā noteikto ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā, ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās (1934.pants). 17. Pēc ekonomiskās būtības zemnieku saimniecības izsniegtie naudas līdzekļi zemnieku saimniecības īpašniekam personiskām vajadzībām ir zemnieku saimniecības izsniegts aizdevums fiziskai personai. 18. Aizdevuma norādīšanai grāmatvedības reģistros lieto šādus kontus: 1)    bilances kontu shēmas aktīvā: -    iedaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” posteņu grupas “Debitori” posteni “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”; -    posteni “Nauda”; 2)    bilances kontu shēmas pasīvā: -    iedaļas “Pašu kapitāls” posteņa “Nesadalītā peļņa” apakšposteņus “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa” un “Pārskata gada nesadalītā peļņa”; -    iedaļas “Īstermiņa kreditori” posteni “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”; -    iedaļas “Īstermiņa kreditori” posteni “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”; 3)    peļņas vai zaudējumu aprēķinā: -    jauns papildus izmaksu postenis „Citas izmaksas”. 19. Ņemot vērā Gada pārskatu likumā noteikto, postenī “Pārskata gada nesadalītā peļņa” norāda summu, kas atbilst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” norādītajai summai. Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības peļņas sadali vai zaudējumu segšanu norāda nākamā gada pārskatā, attiecīgi samazinot postenī “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa” pārskata gada sākumā norādīto summu. 9.piemērs Sagatavojot 2012.gada pārskatu, postenī “Pārskata gada nesadalītā peļņa” norādīta pārskata gada peļņa Ls 4000. Grāmatvedības reģistros to norāda šādi: D “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi”    Ls 4000 (peļņas vai zaudējumu aprēķinā konta kredītā pārnestā nesadalītā peļņas daļa) K “Pārskata gada nesadalītā peļņa”                Ls 4000 Zemnieku saimniecība “Bērzi” 2012.gadā tās īpašniekam personiskam patēriņam izsniegusi Ls 1000. Zemnieku saimniecībā tās īpašnieks nav veicis personiskos ieguldījumus. Zemnieku saimniecības grāmatvedības reģistros darījumu norāda šādi. D “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”            Ls 1000 K “Nauda”                                Ls 1000 Tā kā pārskata gada peļņas sadali gada pārskatā norāda tikai nākamajā gadā, 2012.gada bilancē postenī “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai” norādīti Ls 1000, savukārt postenī “Pārskata gada nesadalītā peļņa” norādīti Ls 4000. Sadalot peļņu, zemnieku saimniecības īpašnieks nolemj, ka par dividendēm pielīdzināmu ienākumu tiks atzīta puse no 2012.gada peļņas, t.i., Ls 2000. 2013.gadā grāmatvedības reģistros šo darījumu norāda šādi: D “Pārskata gada nesadalītā peļņa”        Ls 2000 K “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”                    Ls 2000 Tā kā šī summa zemnieku saimniecības īpašniekam ir dividendēm pielīdzināms ienākums, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 200 (Ls 2000 x 10 % = Ls 200). Šo darījumu grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 200 K “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                            Ls 200 Samaksājot valsts budžetā maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli par dividendēm pielīdzināmu ienākumu, grāmatvedības reģistros to norāda šādi: D “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                    Ls 200 K “Nauda”                                Ls 200 2013.gadā, veicot aizdevuma dzēšanu, to grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”              Ls 1000 K “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”                    Ls 1000 10.piemērs 2012.gada februārī zvejnieku saimniecība “Anita” tās īpašniecei personiskām vajadzībām izsniegusi Ls 700, vienojoties, ka šī summa tiks atdota līdz gada beigām. Zvejnieku saimniecības īpašniece nav veikusi personiskos ieguldījumus saimniecībā. Zvejnieku saimniecības grāmatvedības reģistros darījumu norāda šādi: D “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”            Ls 700 K “Nauda”                                Ls 700 Sadalot 2012.gada peļņu, zvejnieku saimniecības īpašnieks nolemj, ka īpašniecei aizdotā naudas summa tiks dzēsta no 2012.gada zvejnieku saimniecības pelņas. Saskaņā ar zvejnieku saimniecības pieņemto lēmumu visu 2012.gadā gūto peļņu atzīst par dividendēm pielīdzināmu ienākumu. Grāmatvedības reģistros 2013.gadā šo darījumu norāda šādi: D “Pārskata gada nesadalītā peļņa”        Ls 3000 K “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”                    Ls 3000 Tā kā šī summa zvejnieku saimniecības īpašniecei ir dividendēm pielīdzināms ienākums, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 300 (Ls 3000 x 10 % = Ls 300). Šo darījumu grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 300 K “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                            Ls 300 Samaksājot valsts budžetā maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli par dividendēm pielīdzināmu ienākumu, grāmatvedības reģistros to norāda šādi: D “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                    Ls 300 K “Nauda”                                Ls 300 Tā kā zvejnieku saimniecība pieņēma lēmumu dzēst zvejnieku saimniecības īpašniecei izsniegto aizdevumu no iepriekšējo gadu peļņas, 2013.gadā, veicot aizdevuma dzēšanu, to grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 700 K “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”                    Ls 700 11.piemērs Individuālā uzņēmuma “Burkāns” īpašnieks 2010.gadā ieguldījis uzņēmumā personiskos naudas līdzekļus Ls 5000. Līdz 2012.gadam individuālā uzņēmuma īpašnieks savam personiskajam patēriņam no uzņēmuma bija izņēmis Ls 4000. 2012.gadā individuālā uzņēmuma īpašnieks savām personiskajām vajadzībām izņem vēl Ls 1500. Tātad 2013.gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiks aplikti Ls 1000, jo šī summa ir ieguldītās vērtības izņemšana no uzņēmuma un tā ir norādīta postenī “Personiskie ieguldījumi”, savukārt Ls 500 ir uzņēmuma aizdevums tā īpašniekam un, dzēšot to no uzņēmuma 2012.gada peļņas, veidojas dividendēm pielīdzināms ienākums, kas jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Darījumus grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Personiskie ieguldījumi”            Ls 1000 D “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”            Ls 500 K “Nauda”                                Ls 1500 2012.gada pārskatā individuālajam uzņēmumam bilances postenī “Pārskata gada nesadalītā peļņa” norādīta Ls 7000 liela peļņa. Tiek nolemts, ka aizdevuma summa Ls 500 tiks dzēsta no šiem līdzekļiem. 2013.gadā grāmatvedības reģistros šo darījumu norāda šādi: D “Pārskata gada nesadalītā peļņa”        Ls 500 K “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”                    Ls 500 Tā kā šī summa individuālā uzņēmuma īpašniekam ir dividendēm pielīdzināms ienākums, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 50 (Ls 500 x 10 % = Ls 50). Šo darījumu grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 50 K “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                            Ls 50 Samaksājot valsts budžetā maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli par dividendēm pielīdzināmu ienākumu, grāmatvedības reģistros to norāda šādi: D “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                    Ls 50 K “Nauda”                                Ls 50 Tā kā individuālais uzņēmums pieņēma lēmumu dzēst tā īpašniekam izsniegto aizdevumu no iepriekšējo gadu peļņas, tomēr no peļņas daļas, kas uzskatāma par dividendēm pielīdzināmu ienākumu, atskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 50, veicot aizdevuma dzēšanu, to grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 450 K “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”                    Ls 450 Tādējādi postenī “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai” paliek nedzēsti Ls 50. Ņemot vērā to, ka 2012.gadā ir gūta peļņa, kas pilnībā nosedz individuālā uzņēmuma īpašnieka dividendēm pielīdzināmu ienākumu, jāveic atkārtota peļņas sadale, lai no individuālā uzņēmuma 2012.gada peļņas pilnībā tiktu dzēsta aizdevuma summa Ls 50. 12.piemērs Zemnieku saimniecības “Baravika” īpašnieks 2012.gadā savam personiskajam patēriņam no saimniecības bija izņēmis Ls 2000. Ieguldījumus īpašnieks zemnieku saimniecībā nav veicis. Zemnieku saimniecības peļņa 2012.gadā bija Ls 8000. Grāmatvedības reģistros šie darījumi norādīti šādi: D “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”            Ls 2000 K “Nauda”                                Ls 2000 D “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi”    Ls 8000 (peļņas vai zaudējumu aprēķinā konta kredītā pārnestā nesadalītā peļņas daļa) K “Pārskata gada nesadalītā peļņa”                Ls 8000 Zemnieku saimniecība 2013.gada 15.februārī, apstiprinot gada pārskatu, nolemj atstāt nesadalītu 2012.gada peļņu un nedzēst īpašniekam izsniegto aizdevumu no 2012.gada gūtās peļņas. Tomēr, apstiprinot 2012.gada pārskatu, zemnieku saimniecībai ir pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli par dividendēm pielīdzināmu ienākumu. Tātad zemnieku saimniecība iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 200 (Ls 2000 x 10 % = Ls 200) gada pārskata apstiprināšanas dienā grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Pārskata gada nesadalītā peļņa”        Ls 200 K “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                            Ls 200 Samaksājot valsts budžetā maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli par dividendēm pielīdzināmo ienākumu, grāmatvedības reģistros to norāda šādi: D “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                    Ls 200 K “Nauda”                                Ls 200 13.piemērs Zemnieku saimniecības “Vaivari” sagatavotā 2012.gada pārskatā postenī “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa” norādīta iepriekšējo pārskata gadu nesadalītā peļņa Ls 1200, savukārt postenī “Pārskata gada nesadalītā peļņa” norādīta pārskata gada peļņa Ls 2500. Zemnieku saimniecības 2012.gada pārskatā zemnieku saimniecības peļņa norādīta šādi: Nesadalītā peļņa: Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa        Ls 1200 Pārskata gada nesadalītā peļņa                    Ls 2500 Zemnieku saimniecība “Vaivari” 2012.gadā tās īpašniekam personiskam patēriņam izsniedza Ls 2000. Personiskos ieguldījumus īpašnieks zemnieku saimniecībā nav veicis. Zemnieku saimniecības grāmatvedības reģistros darījumu norāda šādi: D “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”            Ls 2000 K “Nauda”                                Ls 2000 Zemnieku saimniecība pieņēma lēmumu dzēst zemnieku saimniecības īpašnieka parādu gan no iepriekšējo gadu peļņas, gan no pārskata gada peļņas, nosakot, ka aizdevuma daļa Ls 1200 apmērā tiks dzēsta no iepriekšējo gadu peļņas, bet aizdevuma daļa Ls 800 apmērā no pārskata gada nesadalītās peļņas. Pieņemot lēmumu daļu zemnieku saimniecības īpašnieka parāda segt no iepriekšējo pārskata gadu peļņas, 2013.gadā tiek veikts grāmatojums: D “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa”        Ls 1200 K “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”                    Ls 1200 Ja aizdevuma daļa tiek segta no peļņas, kas gūta pirms 2012.gada, šis dividendēm pielīdzināmais ienākums nav jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tā kā zemnieku saimniecības īpašniekam aizdevuma daļa, kas dzēsta no 2012.gada peļņas, ir dividendēm pielīdzināms ienākums, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 80 (Ls 800 x 10 % = Ls 80). Tādējādi zemnieku saimniecība uz dividendēm pielīdzināmo ienākumu pavisam attiecina Ls 880. Šo darījumu grāmatvedības reģistros norāda šādi: 1)    D “Pārskata gada nesadalītā peļņa”        Ls 880 K “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”                    Ls 880 2)    D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 80 K “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                            Ls 80 Samaksājot valsts budžetā maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli par dividendēm pielīdzināmu ienākumu no 2012.gada peļņas, grāmatvedības reģistros to norāda šādi: D “Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”                    Ls 80 K “Nauda”                                Ls 80 2013.gadā, veicot aizdevuma dzēšanu, to grāmatvedības reģistros norāda šādi: D “Peļņas daļa dividendēm pielīdzināmam ienākumam”             Ls 2000 K “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”                    Ls 2000 14.piemērs Individuālais uzņēmums “Kviesis” 2012.gadā tās īpašniekam personiskam patēriņam izsniedza Ls 600. Personiskie ieguldījumi individuālajā uzņēmumā “Kviesis” nav veikti. Grāmatvedības reģistros darījumu norāda šādi: D “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”            Ls 600 K “Nauda”                                Ls 600 Sagatavojot individuālā uzņēmuma “Kviesis” 2012.gada pārskatu konstatēts, ka pārskata gads beidzies ar zaudējumiem Ls 200 apmērā. Individuālais uzņēmums 2012.gada pārskatā zaudējumus norādīta šādi: K “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi”    Ls 200 (peļņas vai zaudējumu aprēķinā konta kredītā pārnestā nesadalītā peļņas daļa) D “Pārskata gada nesadalītā peļņa”                Ls 200 Tā kā 2012.gadā nav gūta peļņa no kuras dzēšams aizdevums individuālā uzņēmuma īpašniekam, tad īpašnieks 2012.gadā nav guvis dividendēm pielīdzināmo ienākumu, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šajā gadījumā 2012.gadā īpašniekam personiskam patēriņam izsniegtais aizdevums Ls 600 2013.gadā ir norakstāms un grāmatvedībā uzrādāms šādi: D “Citas izmaksas”                Ls 600 K “Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai”                    Ls 600 Tā kā šīs izmaksas individuālajam uzņēmumam vērtējamas kā ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, tad sastādot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par 2013.gadu, apliekamā ienākuma palielināšanai norakstītajām aizdevuma izmaksām piemēro koeficientu 1,5. V. Saistošo normatīvo aktu saraksts 1.    Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 2.    Likums “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”. 3.    Gada pārskatu likums. 4.    Likums “Par grāmatvedību”. 5.    Civillikums. 6.    Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”. 7.    Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: