Pie kādiem nosacījumiem vairāku sabiedrību kopīgos projektos var sadalīt peļņu un tai nepiemērot PVN?

9
(0)

Jautājums. Vai gadījumos, kad sabiedrība (SIA) slēdz ar trešajām personām līgumus, kas pēc juridiskās un ekonomiskās būtības ir sabiedrības līgumam atbilstošs līgums, t.i., katra puse iegulda konkrētus resursus kāda projekta realizācijai, peļņas sadalei no šādiem projektiem piemērojams PVN noteikumu 2.8.apakšpunkts? Kā būtu aprēķināma sadalāmā peļņa no šādiem projektiem? Atbildi uzziņā sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Sniedzam saīsinātu ieskatu tajā. Jautājuma uzdevējs kā piemēru minējis situāciju, kad SIA vienojas ar kādu trešo personu kopīgā koncerta organizēšanā – SIA ar saviem finansiāliem un mantiskiem resursiem nodrošina biļešu pārdošanu, koncerta organizēšanu (tai skaitā veic biļešu pārdošanu, ir pilnvarots slēgt nepieciešamos līgumus, veikt saistītās izmaksas…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties