0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSFINANSESPieņem MK noteikumus, kas regulē parādu piedzinēju darbību

Pieņem MK noteikumus, kas regulē parādu piedzinēju darbību

Turpmāk parādu piedzinēju darbība tiks stingrāk reglamentēta, gan nosakot to licencēšanas kārtību, gan paredzot maksimālo summu, ko tie drīkst prasīt kā parāda atgūšanas izdevumus. To visu paredz divi otrdien, 29.janvārī, valdībā pieņemtie Ekonomikas ministrijas izstrādātie MK noteikumu projekti - "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi" un "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība". Noteikumi izdoti saskaņā ar 2012.gada 8.novembrī Saeimā pieņemto Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, kurā noteiktas prasības parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbībai, prasības kreditoram un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam parāda atgūšanā īstenojamai komunikācijai, kā arī risināts fizisko personu datu izmantošanas jautājums parāda atgūšanā. Likumā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Turpmāk parādu piedzinēju darbība tiks stingrāk reglamentēta, gan nosakot to licencēšanas kārtību, gan paredzot maksimālo summu, ko tie drīkst prasīt kā parāda atgūšanas izdevumus. To visu paredz divi otrdien, 29.janvārī, valdībā pieņemtie Ekonomikas ministrijas izstrādātie MK noteikumu projekti - "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi" un "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība".

Noteikumi izdoti saskaņā ar 2012.gada 8.novembrī Saeimā pieņemto Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, kurā noteiktas prasības parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbībai, prasības kreditoram un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam parāda atgūšanā īstenojamai komunikācijai, kā arī risināts fizisko personu datu izmantošanas jautājums parāda atgūšanā. Likumā noteikts, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam jāsaņem speciālā atļauja (licence), lai tas savas komercdarbības vai profesionālās darbības ietvaros būtu tiesīgs veikt ārpustiesas parāda atgūšanu kreditora vārdā vai uzdevumā.

Ministru kabineta noteikumi par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtību nosaka, kā tiks izsniegta, izmantota, pārreģistrēta, apturēta un anulēta speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kā arī nosaka valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, un prasības parāda ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniedzējam speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība veicinās efektīvu patērētāju tiesību aizsardzību un parāda ārpustiesas atgūšanas jomas uzraudzību. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju uzraudzību un licencēšanu veiks Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem līdz 2013.gada 1.maijam ir jāsaņem speciālā atļauja (licence) parādu atgūšanai. Licenci varēs saņemt gan fiziska, gan juridiska persona, kas savas profesionālās vai komercdarbības ietvaros vēlēsies sniegt parāda atgūšanas pakalpojumu. Plānots, ka licence tiks izsniegta uz trīs gadiem un valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu būs 2500 latu, savukārt valsts nodeva licences pārreģistrācijai būs 1000 latu.

Savukārt Ministru kabineta noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi paredz, ka ārpustiesas parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējs drīkst prasīt kompensēt izdevumus, kas saistīti ar parāda atgūšanu, taču tie kopumā nevar pārsniegt 12 latus. Proti:
  • - par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams, – kopā ne vairāk kā piecus latus;
  • - par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā septiņus latus parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sniegtā informācija liecina, ka viena no būtiskākajām problēmām, uz kuru norāda patērētāji ārpustiesas parāda atgūšanas procesā, ir pārmērīgi augstas parāda atgūšanas pakalpojuma izmaksas. Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas (LĀPPA) sniegtā informācija liecina, ka parādu atgūšanas procesa izmaksas var veidot no 6 līdz 74 LVL, savukārt vidējās parāda atgūšanas procesa izmaksas veido 36 LVL. Procesa izmaksu svārstības atkarīgas no parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja veiktajām darbībām - to skaita, secības, regularitātes un intensitātes.

Sadarbībā ar PTAC un LĀPPA izstrādātā regulējuma mērķis ir turpmāk izvairīties no šādām situācijām, un tas radīs apstākļus, kuros parādnieks varēs paļauties, ka izdevumi būs samērīgi un to maksimālā summa nepārsniegs Ministru kabineta noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo atlīdzināmo izdevumu apmēru.

Noteikumos ir ietverts arī regulējums, kur noteikts, kādi izdevumi nav uzskatāmi par atlīdzināmajiem izdevumiem, piemēram, par saskarsmi ar parādnieku, neievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības, par saskarsmi ar parādnieku parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā iebildumu izteikšanai pret parāda esību, tā apmēru un samaksas termiņu, par rakstisku atgādinājumu parādniekam par parāda esību, kas nosūtīts vairāk nekā vienu reizi 14 dienās vai vairāk par trim reizēm parāda atgūšanas procesā u.c.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem noteikumu projektiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi" http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270092&mode=mk&date=2013-01-29; "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība" http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267183&mode=mk&date=2013-01-29.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: