0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAPieņemti grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”

Pieņemti grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”

Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” tika pieņemti Saeimas 19. janvāra sēdē. Kā vēsta Saeimas mājas lapa, grozījumi tika izstrādāti, lai  precizētu ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/43/EK ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (turpmāk – direktīva) 32.panta „Publiskās pārraudzības principi” sestā punkta likumā „Par zvērinātiem revidentiem” (turpmāk – likums) pārņemtās prasības, kā arī pārņemtu likumā direktīvas 34.panta „Dalībvalstu reglamentējošo noteikumu savstarpēja atzīšana” un 47.panta „Sadarbība ar trešo valstu kompetentajām iestādēm” prasības, kā arī lai grozītu un papildinātu likuma atsevišķas normas atbilstoši pašreizējai situācijai.  Grozījumi paredz, ka tiek veiktas šādas izmaiņas: 1)pārņemts direktīvas 34.pants „Dalībvalstu reglamentējošo…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” tika pieņemti Saeimas 19. janvāra sēdē. Kā vēsta Saeimas mājas lapa, grozījumi tika izstrādāti, lai  precizētu ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/43/EK ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (turpmāk – direktīva) 32.panta „Publiskās pārraudzības principi” sestā punkta likumā „Par zvērinātiem revidentiem” (turpmāk – likums) pārņemtās prasības, kā arī pārņemtu likumā direktīvas 34.panta „Dalībvalstu reglamentējošo noteikumu savstarpēja atzīšana” un 47.panta „Sadarbība ar trešo valstu kompetentajām iestādēm” prasības, kā arī lai grozītu un papildinātu likuma atsevišķas normas atbilstoši pašreizējai situācijai.  Grozījumi paredz, ka tiek veiktas šādas izmaiņas: 1)pārņemts direktīvas 34.pants „Dalībvalstu reglamentējošo noteikumu savstarpēja atzīšana” paredzot, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā paļaujas uz revidentu un revidentu komercsabiedrību uzraudzības nosacījumiem šajā dalībvalstī, kā arī pārņemtas 47.pants „Sadarbība ar trešo valstu kompetentajām iestādēm” prasības, nosakot tiesības un pienākumu Finanšu ministrijai pēc trešās valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma nodot tai zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības darba dokumentu un citu dokumentu kopijas; 2) pilnībā pārņemtas direktīvas 32.pants „Publiskās pārraudzības principi” sestā punkta prasības, paredzot pienākumu Finanšu ministrijai tās ikgadējā publiskajā pārskatā iekļaut informāciju par tajā gadā veiktajiem pasākumiem saistībā ar LZRA valstisko uzraudzību; 3)noteikts, ka par zvērinātu revidentu nedrīkst būt fiziska persona, kurai ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, un ka zvērinātu revidentu komercsabiedrība tiek izslēgta no Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistra arī tad, ja tā izslēgta no komercreģistra; 4) likums papildināts, paredzot pienākumu LZRA nodrošināt zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību papildu uzraudzību gadījumos, kad ir uz laiku apturēts zvērinātu revidentu sertifikāts vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence, bet zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība tajā laikā turpina sniegt revīzijas pakalpojumus jau noslēgto līgumu ietvaros; 5) likums papildināts, nosakot, ka zvērināta revidenta sertifikātu un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci var anulēt uz zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības iesnieguma pamata; 6) no likuma svītrots  24.² panta ceturtās daļas trešo valstu nosaukumus. Paredzēta Finanšu ministrijai papildu iespēja konkrētos gadījumos sagatavot atzinumu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības ierakstīšanu reģistrā, nevērtējot to atbilstību likumā noteiktajiem kritērijiem, bet paļaujoties uz Eiropas Komisijas novērtējumu; 7) likumā noteikts  pienākums LZRA katru gadu nosūtīt Finanšu ministrijai informāciju par izlozētajām zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību praksēm, kurām paredzētas kvalitātes kontroles. Tāpat arī likumā paredzētas tiesības Finanšu ministrijas pilnvarotajam pārstāvim piedalīties LZRA kopsapulcēs, valdes sēdēs, komisiju un komiteju sēdēs un veikt revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes uz vietas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību praksēs, kā arī pienākumu rakstiski apliecināt konfidencialitātes prasību ievērošanu. Lai izvairītos no iespējamā Finanšu ministrijas pilnvarotā pārstāvja interešu konflikta, likumā noteikt šim pilnvarotajam pārstāvim aizliegumu vismaz divus gadus pēc revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanu pārbaudes veikšanas ieņemt amatu tādas zvērinātu revidentu komercsabiedrības valdē vai padomē (ja padome ir izveidota), kurā tas ir veicis revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanu pārbaudes; 8) likums papildināts, nosakot, ka Finanšu ministrijai ikgadējā publiskajā pārskatā ir jāiekļauj informācija par veiktajiem pasākumiem saistībā ar LZRA valstisko uzraudzību; 9) likums papildināts, paredzot, ka LZRA apstiprina arī noteikumus un kārtības tikai pēc to saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Vairāk par pieņemtajiem grozījumiem Jūs varat uzzināt Saeimas  mājas lapā, šeit.