0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSPilnveidotas prasības ziņošanai par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem

Pilnveidotas prasības ziņošanai par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijas

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 26. jūlijā apstiprinājusi FKTK izdotos noteikumus Nr. 138 "Grozījumi 2020. gada 14. jūlija normatīvajos noteikumos Nr. 93 "Normatīvie noteikumi par ziņošanu par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem"", pilnveidojot prasības ziņošanai par maksājumu pakalpojumu incidentiem. Grozījumi stājās spēkā 30. jūlijā un uzlabo maksājumu pakalpojumu incidentu analīzes un ziņošanas procesu un ļaus FKTK un Eiropas Banku iestādei iegūt precīzāku informāciju par notikušajiem incidentiem. Ar grozījumiem normatīvajos noteikumos iekļautas prasības, kas izriet no Eiropas Banku iestādes “Pārskatītajām pamatnostādnēm paziņošanai par būtiskiem incidentiem atbilstīgi MPD2”, proti, tiek precizēti nosacījumi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: VisualHunt / CC BY

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 26. jūlijā apstiprinājusi FKTK izdotos noteikumus Nr. 138 "Grozījumi 2020. gada 14. jūlija normatīvajos noteikumos Nr. 93 "Normatīvie noteikumi par ziņošanu par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem"", pilnveidojot prasības ziņošanai par maksājumu pakalpojumu incidentiem. Grozījumi stājās spēkā 30. jūlijā un uzlabo maksājumu pakalpojumu incidentu analīzes un ziņošanas procesu un ļaus FKTK un Eiropas Banku iestādei iegūt precīzāku informāciju par notikušajiem incidentiem.

Ar grozījumiem normatīvajos noteikumos iekļautas prasības, kas izriet no Eiropas Banku iestādes “Pārskatītajām pamatnostādnēm paziņošanai par būtiskiem incidentiem atbilstīgi MPD2”, proti, tiek precizēti nosacījumi incidentu klasificēšanai pēc būtiskuma, uzlabota iesniedzamā ziņojuma forma un precizētas ziņojumu iesniegšanas termiņu prasības.

Grozījumi nepieciešami, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēji efektīvāk spētu analizēt notikušos incidentus un plānot atbilstošus drošības pasākumus ar mērķi novērst incidentu atkārtošanos, kā arī lai sekmētu uzraugošo iestāžu vienotu un konsekventu pieeju un lai tās operatīvi un nepieciešamajā apjomā tiktu informētas par incidentiem ar mērķi ierobežot to ietekmi un novērst līdzīgu risku izplatību finanšu tirgū. Turpmāk kredītiestādes novērtēs incidentu attiecībā uz katru atsevišķo kritēriju, nosakot, vai līdz incidenta novēršanai ir sasniegtas vai, visticamāk, tiks sasniegtas tabulā "Kritēriji un to robežvērtības" norādītās attiecīgās robežvērtības.

Normatīvie noteikumi par ziņošanu par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem ir saistoši Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, licencētām maksājumu iestādēm un licencētām elektroniskās naudas iestādēm. Tie izdoti saistībā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu. Iestādes par incidentiem ziņo FKTK, savukārt FKTK pārsūta no maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemtos ziņojumus Eiropas Banku iestādei.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem kā būtiski ir jāklasificē tādi operacionālie vai drošības incidenti, kuri atbilst vienam vai vairākiem kritērijiem “augstākas ietekmes līmenī” vai trim vai vairākiem kritērijiem “zemākas ietekmes līmenī”.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānovērtē operacionālais vai drošības incidents atbilstoši šādiem kritērijiem un indikatoriem, uz kuriem tie ir balstīti:

  • Ietekmētie darījumi

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka ietekmēto darījumu kopējā vērtība, kā arī apdraudēto maksājumu skaits procentos no to maksājumu darījumu ierastā līmeņa, kurus veic, izmantojot ietekmētos maksājumu pakalpojumus.

  • Ietekmētie maksājumu pakalpojumu lietotāji

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka ietekmēto maksājumu pakalpojuma lietotāju skaits gan absolūtā izteiksmē, gan procentos no maksājumu pakalpojumu lietotāju kopējā skaita.

  • Tīkla vai informācijas sistēmu drošības pārkāpums

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka, vai kāda ļaunprātīgā darbība ir ietekmējusi tīkla vai informācijas sistēmu darbību saistībā ar maksājumu pakalpojumu nodrošināšanu.

  • Pakalpojuma dīkstāve

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka laikposms, kurā pakalpojums, iespējams, nebūs pieejams maksājumu pakalpojumu lietotājam vai kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs nevarēs izpildīt maksājuma uzdevumu MPD2 4. panta 13. punkta izpratnē.

  • Ekonomiskā ietekme

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir holistiski jānosaka monetārās izmaksas, kas ir saistītas ar incidentu, un ir jāņem vērā gan absolūtais skaitlis, gan attiecīgā gadījumā šo izmaksu relatīvā nozīme attiecībā uz maksājumu pakalpojumu sniedzēja lielumu (t. i., maksājumu pakalpojumu sniedzēja 1. līmeņa pamatkapitālu).

  • Augsts iekšējās eskalācijas līmenis

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka, vai par šo incidentu ir ziņots vai varētu tikt ziņots to izpilddirektoriem.

  • Citi potenciāli ietekmētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai attiecīgās infrastruktūras

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka sistēmiskās sekas, kādas varētu būt šim incidentam, t. i., tā potenciāls papildus sākotnēji ietekmētajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ietekmēt arī citus maksājumu pakalpojumu sniedzējus, finanšu tirgus infrastruktūras un/vai maksājumu shēmas.

  • Ietekme uz reputāciju

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka, kā šis incidents var samazināt lietotāju uzticēšanos pašam maksājumu pakalpojumu sniedzējam un vispārīgi pamatpakalpojumam vai tirgum kopumā.

Lasiet arī: Populārākie finanšu krāpšanas veidi Latvijā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: