0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSTIRDZNIECĪBARosina koriģēt kārtību, kādā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu

Rosina koriģēt kārtību, kādā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu

(0)

Vakar, 4. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksme pieteikti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Kā norādīts grozījumu projekta anotācijā, grozījumi izstrādāti, lai novērstu situāciju, ka par ūdens patēriņu papildus ūdens patēriņa skaitītāju, kas atrodas dzīvokļa īpašumā, rādījumiem samērā bieži tiek aprēķināta nesamērīgi liela ūdens patēriņa starpība. Lai šo problēmu risinātu, projektā ietverts šāds regulējums:

1) plānots noteikt, ka visos dzīvokļu īpašumos ir pienākums uzstādīt ūdens patēriņa skaitītājus, kā arī tos laikus verificēt;

2) ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos konstatēto ūdens patēriņu, maksas par ūdens patēriņa starpību aprēķināšanai ir noteikti izņēmumi no vispārīgās kārtības gadījumos, ja kāds dzīvokļu īpašnieks vai īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas vai arī, ja kādā vai kādos no atsevišķajiem īpašumiem ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, vai arī tie nav pārbaudīti.

Gadījumā, ja dzīvojamā mājā būs vismaz viens no šāda veida dzīvokļu īpašniekiem, kas  nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, vai arī tie nav pārbaudīti, ūdens patēriņa starpību segs šie dzīvokļu īpašnieki, savukārt pārējiem dzīvokļu īpašniekiem nebūs jāmaksā par ūdens patēriņa starpību.

3) ar projektu paredzēts noteikt regulējumu, ka  pārvaldnieks varēs lemt par vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu dzīvojamā mājā un tās veikšanas kārtību, ievērojot noteikumus, ka ūdens skaitītāju nomaiņas izmaksas ietver dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos un ka kalendārā gada ietvaros nomaina tikai tos skaitītājus, kuriem attiecīgajā gadā beidzas verifikācijas termiņš (ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas periodiskums ir četri gadi).

Līdz ar to tiks novērsta situācija, kāda ir pašlaik, ka dzīvokļu īpašnieki individuāli veic ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verificēšanu dzīvoklī, paši izvēloties šī pakalpojuma sniedzēju, tādējādi mazinot risku, ka tiek uzstādīti tādi skaitītāji, kuriem negodprātīgi dzīvokļu īpašnieki var veikt rādījumu koriģēšanu.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība izlems nepiekrist pārvaldnieka noteiktajai maksai par vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu dzīvojamā mājā, tiks piemērota  2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1014 „“Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”” ( Noteikumi Nr.1014) noteiktā kārtība.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.1014 16.punktu dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var noraidīt pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, šādā gadījumā vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu Noteikumos Nr.1014 noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.1014 18.punktu pārvaldniekam ir pienākums 10 darbdienu laikā sniegt dzīvokļu īpašniekiem rakstisku atbildi par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu īpašnieki apstiprinājuši kopsapulcē, taču, ja pārvaldnieks nevar nodrošināt pakalpojumus par dzīvokļu īpašnieku apstiprināto maksu un sniedz attiecīgu finansiālu pamatojumu, dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki nebūs lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ar 1.janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu stāsies spēkā pārvaldnieka noteiktā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa nākamajam kalendāra gadam.

Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.1014 13.punktu, lemjot par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, dzīvokļu īpašnieki nevar atteikties no šo noteikumu 7.punktā minēto uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas dzīvojamai mājai, līdz ar to dzīvokļu īpašnieki noteikumos Nr.1014 noteiktajā kārtībā var nepiekrist pārvaldnieka noteiktajai maksai par skaitītāju nomaiņu vai pārbaudīšanu, bet nevis šo darbību veikšanai.

Ņemot vērā, ka daļā dzīvokļu īpašumu nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, plānots, ka iepriekš minētās projekta normas stāsies spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

Ar projektu tiek svītrots Noteikumu Nr.1014 17.7.apakšpunkts, kas noteic, ka maksu par lifta uzturēšanu aprēķina atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Ņemot vērā, ka lifta uzturēšana nav pieskaitāma pie pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, bet gan pie dzīvojāmās mājas pārvaldīšanas darbībām, šī maksa tiks noteikta saskaņā ar Noteikumiem Nr.1014.

Plānots, ka šī norma stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī, ņemot vērā, ka lifta pakalpojumi būs jāiekļauj pārvaldnieka sastādītājā tāmē, aprēķinot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, ar kuru pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieki jāiepazīstina vēlākais līdz iepriekšējā gada 15.oktobrim. Līdz ar to maksu par lifta pakalpojumu izmantošanu nebūs iespējams iekļaut 2013.gada pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā.

Plānots papildināt Noteikumus Nr.1014 ar 13.3.apakšpunktu, kas noteiks, ka maksa par pakalpojumiem netiks pārrēķināta, ja pēc pārvaldnieka pieprasījuma dzīvokļa īpašnieks nebūs iesniedzis pierādījumus, kas apliecina dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni. Tādējādi tiks noteikts skaidrs pienākums dzīvokļa īpašniekiem iesniegt pierādījumus, kas apliecina dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni, lai saņemtu maksas samazināšanu par pakalpojumiem, lai novērstu vēlmi šo iespēju izmantot negodprātīgi.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)

1 komentārs

Pierakstīties
Paziņot par
1 Komentārs
jaunākie
vecāki populārakie
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Svetlana Sokolov
nim***@yahoo.com(@nima1svyahoo-com)
9 gadi atpakaļ

Jutājums: kā pieradīt, ka skaitītājus iesnieguši? Praksē neprofesionālais pārvaldnieks vienkārši “zaudē” datus. Ko tad dzīvokļu īpašniekam katru mēnesī jāiesniedz skaitītāju datis pēc paraksta?

Vakar, 4. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksme pieteikti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu". Kā norādīts grozījumu projekta anotācijā, grozījumi izstrādāti, lai novērstu situāciju, ka par ūdens patēriņu papildus ūdens patēriņa skaitītāju, kas atrodas dzīvokļa īpašumā, rādījumiem samērā bieži tiek aprēķināta nesamērīgi liela ūdens patēriņa starpība. Lai šo problēmu risinātu, projektā ietverts šāds regulējums: 1) plānots noteikt, ka visos dzīvokļu īpašumos ir pienākums uzstādīt ūdens patēriņa skaitītājus, kā arī tos laikus verificēt; 2) ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos konstatēto ūdens patēriņu, maksas par ūdens patēriņa starpību aprēķināšanai ir noteikti izņēmumi no vispārīgās kārtības gadījumos, ja kāds dzīvokļu īpašnieks vai īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas vai arī, ja kādā vai kādos no atsevišķajiem īpašumiem ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, vai arī tie nav pārbaudīti. Gadījumā, ja dzīvojamā mājā būs vismaz viens no šāda veida dzīvokļu īpašniekiem, kas  nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, vai arī tie nav pārbaudīti, ūdens patēriņa starpību segs šie dzīvokļu īpašnieki, savukārt pārējiem dzīvokļu īpašniekiem nebūs jāmaksā par ūdens patēriņa starpību. 3) ar projektu paredzēts noteikt regulējumu, ka  pārvaldnieks varēs lemt par vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu dzīvojamā mājā un tās veikšanas kārtību, ievērojot noteikumus, ka ūdens skaitītāju nomaiņas izmaksas ietver dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos un ka kalendārā gada ietvaros nomaina tikai tos skaitītājus, kuriem attiecīgajā gadā beidzas verifikācijas termiņš (ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas periodiskums ir četri gadi). Līdz ar to tiks novērsta situācija, kāda ir pašlaik, ka dzīvokļu īpašnieki individuāli veic ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verificēšanu dzīvoklī, paši izvēloties šī pakalpojuma sniedzēju, tādējādi mazinot risku, ka tiek uzstādīti tādi skaitītāji, kuriem negodprātīgi dzīvokļu īpašnieki var veikt rādījumu koriģēšanu. Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība izlems nepiekrist pārvaldnieka noteiktajai maksai par vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu dzīvojamā mājā, tiks piemērota  2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1014 „"Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu"” ( Noteikumi Nr.1014) noteiktā kārtība. Saskaņā ar Noteikumu Nr.1014 16.punktu dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var noraidīt pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, šādā gadījumā vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu Noteikumos Nr.1014 noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.1014 18.punktu pārvaldniekam ir pienākums 10 darbdienu laikā sniegt dzīvokļu īpašniekiem rakstisku atbildi par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu īpašnieki apstiprinājuši kopsapulcē, taču, ja pārvaldnieks nevar nodrošināt pakalpojumus par dzīvokļu īpašnieku apstiprināto maksu un sniedz attiecīgu finansiālu pamatojumu, dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki nebūs lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ar 1.janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu stāsies spēkā pārvaldnieka noteiktā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa nākamajam kalendāra gadam. Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.1014 13.punktu, lemjot par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, dzīvokļu īpašnieki nevar atteikties no šo noteikumu 7.punktā minēto uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas dzīvojamai mājai, līdz ar to dzīvokļu īpašnieki noteikumos Nr.1014 noteiktajā kārtībā var nepiekrist pārvaldnieka noteiktajai maksai par skaitītāju nomaiņu vai pārbaudīšanu, bet nevis šo darbību veikšanai. Ņemot vērā, ka daļā dzīvokļu īpašumu nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, plānots, ka iepriekš minētās projekta normas stāsies spēkā 2013.gada 1.jūnijā. Ar projektu tiek svītrots Noteikumu Nr.1014 17.7.apakšpunkts, kas noteic, ka maksu par lifta uzturēšanu aprēķina atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Ņemot vērā, ka lifta uzturēšana nav pieskaitāma pie pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, bet gan pie dzīvojāmās mājas pārvaldīšanas darbībām, šī maksa tiks noteikta saskaņā ar Noteikumiem Nr.1014. Plānots, ka šī norma stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī, ņemot vērā, ka lifta pakalpojumi būs jāiekļauj pārvaldnieka sastādītājā tāmē, aprēķinot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, ar kuru pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieki jāiepazīstina vēlākais līdz iepriekšējā gada 15.oktobrim. Līdz ar to maksu par lifta pakalpojumu izmantošanu nebūs iespējams iekļaut 2013.gada pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā. Plānots papildināt Noteikumus Nr.1014 ar 13.3.apakšpunktu, kas noteiks, ka maksa par pakalpojumiem netiks pārrēķināta, ja pēc pārvaldnieka pieprasījuma dzīvokļa īpašnieks nebūs iesniedzis pierādījumus, kas apliecina dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni. Tādējādi tiks noteikts skaidrs pienākums dzīvokļa īpašniekiem iesniegt pierādījumus, kas apliecina dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni, lai saņemtu maksas samazināšanu par pakalpojumiem, lai novērstu vēlmi šo iespēju izmantot negodprātīgi.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: