0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIStājies spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi

Stājies spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka no 2024. gada 1. maija ir spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi. Nolīgums publicēts Eiropas Savienības (ES) 2024. gada 25. marta Oficiālajā Vēstnesī L2024/866. Nolīguma mērķis ir liberalizēt un veicināt tirdzniecību un investīcijas, ka arī sekmēt ciešākas ekonomiskās attiecības starp ES un Jaunzēlandi. Nolīguma 2.5. pants nosaka, ka katra puse samazina vai atceļ ievedmuitas nodokļus par precēm, kuru izcelsme ir otrā pusē, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem un pārējām prasībām, kas noteiktas šā Nolīguma 3.-A pielikumā “Ievadpiezīmes par konkrētiem ražojumiem un piemērojamiem izcelsmes noteikumiem”. Nolīgumā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Jaunzelande
Foto: Unsplash.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka no 2024. gada 1. maija ir spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi. Nolīgums publicēts Eiropas Savienības (ES) 2024. gada 25. marta Oficiālajā Vēstnesī L2024/866. Nolīguma mērķis ir liberalizēt un veicināt tirdzniecību un investīcijas, ka arī sekmēt ciešākas ekonomiskās attiecības starp ES un Jaunzēlandi.

Nolīguma 2.5. pants nosaka, ka katra puse samazina vai atceļ ievedmuitas nodokļus par precēm, kuru izcelsme ir otrā pusē, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem un pārējām prasībām, kas noteiktas šā Nolīguma 3.-A pielikumā “Ievadpiezīmes par konkrētiem ražojumiem un piemērojamiem izcelsmes noteikumiem”.

Nolīgumā 3. nodaļas “Izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras” 3.16. pants nosaka, ka ES izcelsmes ražojumiem, ko importē Jaunzēlandē, un Jaunzēlandes izcelsmes ražojumiem, ko importē ES, piemēro šajā Nolīgumā paredzēto preferenciālo tarifa režīmu, pamatojoties uz paziņojumu par izcelsmi, kura teksta paraugs ir noradīts 3.-C pielikumā.

Preferenciālā preču izcelsme tiek izmantota, lai gūtu priekšrocības (samazinātas ievedmuitas tarifa likmes) no:

  • preferenciālajiem tarifa pasākumiem, kas iekļauti nolīgumos, kurus ES ir noslēgusi ar dažām valstīm, teritorijām vai to grupām, kas atrodas ārpus ES muitas teritorijas;
  • preferenciālajiem tarifa pasākumiem, kurus ES attiecībā uz dažām valstīm, teritorijām vai to grupām, kas atrodas ārpus ES muitas teritorijas, ir noteikusi vienpusēji.

Paziņojumu par izcelsmi var sagatavot eksportētājs – persona, kuras atrašanās vieta ir kādā no pusēm un kura saskaņā ar prasībām puses normatīvajos aktos eksportē vai ražo noteiktas izcelsmes ražojumu:

  • ES – REX sistēmā reģistrēts eksportētājs vai jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 6000 EUR;
  • Jaunzēlandē – eksportētājs, kas ir reģistrēts kompetentajā iestādē un ir saņēmis unikālo reģistrācijas numuru.

Informācija par eksportētāju reģistrēšanu REX sistēmā ir pieejama šeit:

Reģistrēto eksportētāju sistēma - REX | Valsts ieņēmumu dienests.

Paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no dienas, kad eksportētāja puse to izsniegusi, un to sagatavo uz rēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta. Ja paziņojumu par izcelsmi raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

Paziņojumu par izcelsmi var sagatavot vienā no  3.-C pielikumā norādītajām valodām, t.sk. latviešu valodā.

Paziņojumu par izcelsmi izņēmuma kārtā var sagatavot pēc eksportēšanas (“retrospektīvs paziņojums”), ja importētāja puse to uzrāda ne vēlāk kā divus gadus  pēc preču nonākšanas attiecīgajā teritorijā.

Noformējot importa muitas deklarāciju, norādāma šāda informācija:

  • preferences kods – “300”;
  • preferenciālās izcelsmes valsts kods – “NZ – Jaunzēlande”;
  • dokumenta kods “U120” –  paziņojums par izcelsmi, ko sagatavojis  eksportētājs Jaunzēlandē;
  • dokumenta kods “U121” – paziņojums par izcelsmi, ko sagatavojis eksportētājs Jaunzēlandē vairākām identisku ražojumu sūtījumiem(multiple shipment), aprakstošajā laukā jānorāda sākotnējā paziņojuma par izcelsmi numurs (šajā gadījumā muitas deklarācijai vienmēr jāpievieno sākotnējais paziņojums par izcelsmi, datu elementā kā “cita norāde” ir jāiekļauj atsauce uz sākotnējo paziņojumu);
  • dokumenta kods “U122” – importētāja paziņojums, ka importētā prece ir noteiktas izcelsmes prece, t.i., tā var būt jebkura veida importētāja rīcībā esoša  informācija, kas pierāda preces izcelsmi – attiecīgās preču pozīcijas izcelsmes kritēriju izpildi, piemēram, ražošanas procesa apraksts, ražošanas izmaksu kalkulācija utt.

Pārejas noteikumi tranzītā vai uzglabāšanā esošajiem ražojumiem

Saskaņā ar 3-29. pantu Nolīgumu var piemērot ražojumiem, kas atbilst Nolīguma 3. nodaļas “Izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras” nosacījumiem un kas Nolīguma spēkā stāšanās dienā atrodas vai nu tranzītā, vai importētājas puses muitas kontrolē, un par šiem ražojumiem nav samaksāti muitas maksājumi.

Lai pārliecinātos par to, vai tirdzniecībā ar kādu konkrētu valsti ir piemērojami preferenciālie tarifa pasākumi, ir izveidots valstu saraksts, kurā ir apkopota informācija par tirdzniecības režīmiem, normatīvajiem aktiem un atvieglojumu piemērošanai nepieciešamajiem preču izcelsmi vai statusu apliecinošajiem dokumentiem.​