0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻITabakas aizstājējprodukti kļūst par akcīzes preci - uz 1. janvāri jāveic krājumu inventarizācija

Tabakas aizstājējprodukti kļūst par akcīzes preci – uz 1. janvāri jāveic krājumu inventarizācija

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)

Foto: Thorn Yang, Pexels.com

No 2021. gada 1. janvāra  visi tabakas aizstājējprodukti1 un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas2 tiks uzskatīti par akcīzes preci, kurai tiks piemērots akcīzes nodoklis. Visiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar to ievešanu, izplatīšanu vai tirgošanu, ir jāveic krājumu inventarizācija uz 2021. gada 1. janvāri un par tiem jāsamaksā akcīzes nodoklis, kā arī turpmāk jāievēro vairāki nosacījumi, kas attiecināmi uz akcīzes preču apriti, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID)

No 1. janvāra akcīzes nodoklis elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām, tāpat kā elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem, būs 0,12 EUR par 1 mililitru produkta, bet tabakas aizstājējproduktiem – 80,00 EUR par 1000 gramiem produkta.

No 1.janvāri akcīzes precei – elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi – mainās akcīzes nodokļa aprēķināšanas princips – noteikta vienota akcīzes nodokļa likme par vienu mililitru e-šķidruma neatkarīgi no nikotīna daudzuma produktā.

Kādos gadījumos darbībām ar šiem produktiem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence)?

Ja uzņēmums savā mazumtirdzniecības vietā (piemēram, veikalā) tirgo tādus tabakas aizstājējproduktus vai šķidrumu sastāvdaļas, ko ir ievedis pats vai arī iegādājies no komersanta, kuram jau ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja licence, tad pašam tirgotājam šāda licence nav nepieciešama.

Lai šos produktus tirgotu mazumtirdzniecībā, uzņēmumam atsevišķa licence šo produktu tirdzniecībai nav nepieciešama.

Savukārt, ja uzņēmums plāno šos produktus realizēt citiem mazumtirgotājiem, tos ražot, sajaukt, apstrādāt vai fasēt, vai izvest uz citām valstīm, tad uzņēmumam jāsaņem licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

Ja licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu jau ir saņemta, VID ar 2021. gada janvāri to pārreģistrēs automātiski, iekļaujot jaunu preču veidu – elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas.

Lai jau izsniegtā, spēkā esošā licencē, iekļautu tabakas aizstājējproduktus,  komersantam jāiesniedz VID iesniegums licences pārreģistrācijai.

Kā saņemt licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai?

Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir nepieciešama, lai:

 • komersants ievestajām vai saņemtajām šķidrumu sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem varētu piemērot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, t.i. akcīzes nodokli maksātu nevis ievedot, bet tikai pēc nodošanas patēriņam Latvijā,
 • lai veiktu šo produktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un uzglabāšanu.

Lai saņemtu licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumentu grupa “Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi”) jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas darbības vietas robežas);
 • telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);
 • skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu.

Licences izsniegšanas vai pārreģistrēšana tiek veikta mēneša laikā, tādēļ aicinām komersantus vērsties ar iesniegumiem VID pēc iespējas tuvākā laikā.

Pirms licences izsniegšanas vai pārreģistrācijas par katru preču veidu ir maksājama valsts nodeva 284 eiro apmērā3.  

VIV vērš uzmanību, ka pirms iesnieguma iesniegšanas ir jāpārliecinās, ka darbības vieta, kurā paredzēts veikt licencējamo darbību, ir reģistrēta VID kā struktūrvienība. Reģistrētās struktūrvienības nodokļu maksātājs var apskatīties EDS sadaļā “Reģistri” apakšsadaļā “Struktūrvienības”.

Kam jāveic krājumu inventarizācija un nodokļa samaksa?

Visas juridiskās personas, kas veic darbības (uzglabāšanu, tirdzniecību) ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņiem):

 1. veic konkrēto preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa uz 2021.gada 1. janvāri;
 2. 15 dienu laikā pēc inventarizācijas iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstu un akcīzes nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa summu;
 3. aprēķinātais akcīzes nodoklis līdz 2021. gada 15. februārim jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā – LV33TREL1060000300000.

VID metodiskais materiāls par minēto inventarizāciju un akcīzes nodokļa aprēķināšanu  pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”.

Savukārt no 2021. gada 1. jūlija elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus būs arī jāmarķē ar akcīzes nodokļa markām.

Informācija par to, kā deklarēt un samaksāt akcīzes nodokli par šķidrumu sastāvdaļām vai tabakas aizstājējproduktiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi 2021” – ”Esmu akcīzes nodokļa maksātājs/Kādi ir nosacījumi, ja es veicu darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem?”.

Normatīvie akti, kas nosaka minētās prasības, pieejami VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Tiesību akti” un Likums par akcīzes nodokli, izvēloties nākotnes redakciju no 2021. gada 1. janvāra.

Par minētajām izmaiņām no 2021. gada nozares komersanti tika informēti šī gada 18. decembrī VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē.

Personas, kuras nodarbojas vai vēlas nodarboties ar komercdarbību, kas saistīta ar tabakas aizstājējproduktiem, neskaidrību gadījumā var uzdot jautājumus VID elektroniski, izmantojot e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

1 Tabakas aizstājējprodukti – produkti, kuri satur vai nesatur nikotīnu, kuri nav ārstniecības līdzekļi, tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, bezdūmu tabakas izstrādājumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi vai šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un kurus paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus. Līdz šim pazīstamākais tabakas aizstājējprodukts ir nikotīna spilventiņi.

2 Šķidrumu sastāvdaļas – produkti, piemēram, propilēnglikols, aromatizatori, augu izcelsmes glicerīns, nikotīna ekstrakti un citas vielas, ko izmanto, lai sagatavotu elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu.

3 Valsts nodeva maksājama Valsts kases reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā Nr. LV32TREL1060000921400, BIC kods TRELLV22.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Thorn Yang, Pexels.com

No 2021. gada 1. janvāra  visi tabakas aizstājējprodukti1 un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas2 tiks uzskatīti par akcīzes preci, kurai tiks piemērots akcīzes nodoklis. Visiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar to ievešanu, izplatīšanu vai tirgošanu, ir jāveic krājumu inventarizācija uz 2021. gada 1. janvāri un par tiem jāsamaksā akcīzes nodoklis, kā arī turpmāk jāievēro vairāki nosacījumi, kas attiecināmi uz akcīzes preču apriti, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID)

No 1. janvāra akcīzes nodoklis elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām, tāpat kā elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem, būs 0,12 EUR par 1 mililitru produkta, bet tabakas aizstājējproduktiem – 80,00 EUR par 1000 gramiem produkta.

No 1.janvāri akcīzes precei – elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi – mainās akcīzes nodokļa aprēķināšanas princips – noteikta vienota akcīzes nodokļa likme par vienu mililitru e-šķidruma neatkarīgi no nikotīna daudzuma produktā.

Kādos gadījumos darbībām ar šiem produktiem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence)?

Ja uzņēmums savā mazumtirdzniecības vietā (piemēram, veikalā) tirgo tādus tabakas aizstājējproduktus vai šķidrumu sastāvdaļas, ko ir ievedis pats vai arī iegādājies no komersanta, kuram jau ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja licence, tad pašam tirgotājam šāda licence nav nepieciešama.

Lai šos produktus tirgotu mazumtirdzniecībā, uzņēmumam atsevišķa licence šo produktu tirdzniecībai nav nepieciešama.

Savukārt, ja uzņēmums plāno šos produktus realizēt citiem mazumtirgotājiem, tos ražot, sajaukt, apstrādāt vai fasēt, vai izvest uz citām valstīm, tad uzņēmumam jāsaņem licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

Ja licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu jau ir saņemta, VID ar 2021. gada janvāri to pārreģistrēs automātiski, iekļaujot jaunu preču veidu – elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas.

Lai jau izsniegtā, spēkā esošā licencē, iekļautu tabakas aizstājējproduktus,  komersantam jāiesniedz VID iesniegums licences pārreģistrācijai.

Kā saņemt licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai?

Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir nepieciešama, lai:

 • komersants ievestajām vai saņemtajām šķidrumu sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem varētu piemērot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, t.i. akcīzes nodokli maksātu nevis ievedot, bet tikai pēc nodošanas patēriņam Latvijā,
 • lai veiktu šo produktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un uzglabāšanu.

Lai saņemtu licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumentu grupa “Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi”) jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas darbības vietas robežas);
 • telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);
 • skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu.

Licences izsniegšanas vai pārreģistrēšana tiek veikta mēneša laikā, tādēļ aicinām komersantus vērsties ar iesniegumiem VID pēc iespējas tuvākā laikā.

Pirms licences izsniegšanas vai pārreģistrācijas par katru preču veidu ir maksājama valsts nodeva 284 eiro apmērā3.  

VIV vērš uzmanību, ka pirms iesnieguma iesniegšanas ir jāpārliecinās, ka darbības vieta, kurā paredzēts veikt licencējamo darbību, ir reģistrēta VID kā struktūrvienība. Reģistrētās struktūrvienības nodokļu maksātājs var apskatīties EDS sadaļā “Reģistri” apakšsadaļā “Struktūrvienības”.

Kam jāveic krājumu inventarizācija un nodokļa samaksa?

Visas juridiskās personas, kas veic darbības (uzglabāšanu, tirdzniecību) ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņiem):

 1. veic konkrēto preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa uz 2021.gada 1. janvāri;
 2. 15 dienu laikā pēc inventarizācijas iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstu un akcīzes nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa summu;
 3. aprēķinātais akcīzes nodoklis līdz 2021. gada 15. februārim jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā – LV33TREL1060000300000.

VID metodiskais materiāls par minēto inventarizāciju un akcīzes nodokļa aprēķināšanu  pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”.

Savukārt no 2021. gada 1. jūlija elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus būs arī jāmarķē ar akcīzes nodokļa markām.

Informācija par to, kā deklarēt un samaksāt akcīzes nodokli par šķidrumu sastāvdaļām vai tabakas aizstājējproduktiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi 2021” – ”Esmu akcīzes nodokļa maksātājs/Kādi ir nosacījumi, ja es veicu darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem?”.

Normatīvie akti, kas nosaka minētās prasības, pieejami VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Tiesību akti” un Likums par akcīzes nodokli, izvēloties nākotnes redakciju no 2021. gada 1. janvāra.

Par minētajām izmaiņām no 2021. gada nozares komersanti tika informēti šī gada 18. decembrī VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē.

Personas, kuras nodarbojas vai vēlas nodarboties ar komercdarbību, kas saistīta ar tabakas aizstājējproduktiem, neskaidrību gadījumā var uzdot jautājumus VID elektroniski, izmantojot e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

1 Tabakas aizstājējprodukti – produkti, kuri satur vai nesatur nikotīnu, kuri nav ārstniecības līdzekļi, tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, bezdūmu tabakas izstrādājumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi vai šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un kurus paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus. Līdz šim pazīstamākais tabakas aizstājējprodukts ir nikotīna spilventiņi.

2 Šķidrumu sastāvdaļas – produkti, piemēram, propilēnglikols, aromatizatori, augu izcelsmes glicerīns, nikotīna ekstrakti un citas vielas, ko izmanto, lai sagatavotu elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu.

3 Valsts nodeva maksājama Valsts kases reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā Nr. LV32TREL1060000921400, BIC kods TRELLV22.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: