Vai drīkst iesniegt precizēto bilanci par iepriekšējo taksācijas periodu?

9
(0)

Jautājums. VID, pārbaudot datus atbilstību, konstatēja, ka mums bilancē par iepriekšējo taksācijas periodu ir kļūda. VID piedāvā mums izlabot šo kļūdu un iesniegt precizēto bilanci par iepriekšējo periodu. Vai tiešām mēs varam sniegt precizēto bilanci par iepriekšējo taksācijas periodu? Atbildi sagatavoja Larisa Rosļakova,  SIA “LASSE” valdes locekle, nodokļu konsultante Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma. Saskaņā ar Komerclikuma  174.un 179.pantiem pēc pārskata gada beigām valde sastāda un paraksta sabiedrības gada pārskatu un sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce. Likumā „Gada pārskatu likums” nav paredzēts jau VID…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties