Vai jāmaksā VSAOI no biedrības valdes locekļa atalgojuma?

7
(0)

Valsts ieņēmumu dienests sniedzis uzziņu par šādu faktu aprakstu. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un Iesniedzēja statūtiem biedrības izpildinstitūcija ir valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi, kuri ievēlēti biedrības biedru sapulcē uz diviem gadiem un reģistrēti LR Uzņēmumu Reģistrā (Biedrību un nodibinājumu reģistrā). Biedrības valde pilda savus pienākumus saskaņā ar Iesniedzēja statūtiem un atlīdzības izmaksu saņem reizi gadā. Lēmumu par valdes locekļu atlīdzību pieņem biedru sapulce, kurai saskaņā ar statūtiem ir tiesības akceptēt vai neakceptēt atalgojuma izmaksu valdes locekļiem. Saskaņā ar likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta pirmās daļas nosacījumiem, Iesniedzēja valdes loceklis, ar kuru nav noslēgts darba līgums un…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties