0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIValdībā izskatīts jaunajā redakcijā sagatavotais Pievienotās vērtības nodokļa likumprojekts

Valdībā izskatīts jaunajā redakcijā sagatavotais Pievienotās vērtības nodokļa likumprojekts

Vakar, 14.augustā, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas jaunā redakcijā sagatavotais Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumprojekts, kura mērķis ir redakcionāli uzlabot un pilnveidot esošā likuma normas, sakārtot likuma struktūru un precizēt lietoto terminoloģiju, lai īstenotu skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidotu precīzu, ar ES tiesību normām saskaņotu nodokļu normatīvo bāzi, nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas, ziņo Finanšu ministrija. Jau informējām, ka jaunais likums, darbs pie kura aizsākts vēl 2008. gadā, ir daudz apjomīgāks par pašreiz spēkā esošo likumu "Par pievienotās vērtības nodokli". Kā vēsta Finanšu ministrija, PVN likumprojektā ir iekļautas arī vairākas jaunas normas, piemēram, ieviesta izvēles norma…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Vakar, 14.augustā, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas jaunā redakcijā sagatavotais Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumprojekts, kura mērķis ir redakcionāli uzlabot un pilnveidot esošā likuma normas, sakārtot likuma struktūru un precizēt lietoto terminoloģiju, lai īstenotu skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidotu precīzu, ar ES tiesību normām saskaņotu nodokļu normatīvo bāzi, nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas, ziņo Finanšu ministrija. Jau informējām, ka jaunais likums, darbs pie kura aizsākts vēl 2008. gadā, ir daudz apjomīgāks par pašreiz spēkā esošo likumu "Par pievienotās vērtības nodokli". Kā vēsta Finanšu ministrija, PVN likumprojektā ir iekļautas arī vairākas jaunas normas, piemēram, ieviesta izvēles norma piemērot PVN lietota nekustamā īpašuma piegādes darījumos, paredzēta īpaša reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā uz noteiktu laika periodu, kā arī tiesības pircējam vai pakalpojuma saņēmējam pašam sev izrakstīt PVN rēķinu. Likumprojekta anotācijā savukārt uzsvērts, ka likumprojektā iekļautas šādas jaunas normas:
 • jauna norma, kas nosaka PVN piemērošanu, ievedot iekšzemē kā personīgo mantu jaunu transportlīdzekli, kas iegādāts citā dalībvalstī;
 • atbilstoši Direktīvai 2006/112/EK ir noteikti darījumi, kurus pielīdzina preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, preču piegādei un preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, kā arī darījumi, kurus neuzskata par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību;
 • jauna nodaļa „Darījuma brīdis”, kurā noteikts preču piegādes un preču iegādes brīdis, pakalpojumu sniegšanas brīdis un preču ievešanas brīdis. Ieviesta jauna norma attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas brīdi, ja par pakalpojumu saņemta daļēja atlīdzība;
 • ir noteikts, ka uz gadījumiem, kad citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai teritorijas nodokļa maksātāju, kurš iekšzemē veic ar PVN apliekamus darījumus un kuru pārstāv pilnvarotā persona, nav attiecināmi likumprojektā iekļautie noteikumi, kas atļauj nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā līdz noteiktā sliekšņa sasniegšanai. Tas nozīmē, ka visiem citu dalībvalstu vai trešo valsts vai teritoriju nodokļa maksātājiem ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā pirms ar PVN apliekamo darījumu veikšanas iekšzemē;
 • ir atrunāta izslēgšanas kārtība no Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistra gadījumos, kad PVN grupas dalībniekam ir apturēta saimnieciskā darbība;
 • jauna nodaļa „Speciālās shēmas”, kur apkopoti gadījumi, kādos noteikts īpašs PVN piemērošanas  režīms atsevišķiem likumprojektā noteiktajiem darījumiem.

Būs jāmaini vairāki ar PVN aprēķināšanu un deklarēšanu saistītie normatīvie akti

Saistībā ar likumprojekta ieviešanu Finanšu ministrija paredz , ka būs jāizstrādā jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi: MK noteikumi „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība” (viens dokuments), kurā MK noteiks  likuma 40., 45., 46., 49., 51., 52., 65., 66., 72., 85., 92., 107., 117., 129., 136., 134., 138.  un 144.pantā iekļauto normu piemērošanas kārtību. MK noteikumi (atsevišķi dokumenti), kas aizstās pašreiz spēkā esošos MK noteikumus un regulēs:
 • PVN piemērošanu jauna transportlīdzekļa piegādei citas dalībvalsts jebkurai personai;
 •  PVN piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības  institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), kā arī pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu;
 • PVN atmaksāšanu Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētam nodokļa maksātājam;
 • PVN atmaksāšanu citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam un reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikuma iesniegšana PVN atmaksas saņemšanai citā dalībvalstī;
 • nodokļa deklarācijas un tās pielikumu formu un to aizpildīšanas kārtību;
 • PVN piemērošanu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.
Likumprojekta sakarā būs nepieciešami arī grozījumi MK 2011.gada 9.septembra noteikumos Nr.691 „Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Atbilstoši likumprojekta 127.panta piektajai daļai gadījumos, kad PVN rēķinā norādītās summas nav izteiktas latos, nodokļa maksātajam būs tiesības aprēķināto PVN summu izteikt latos ne tikai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet arī pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa darījuma brīdī. Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (turpmāk – noteikumi Nr.585), ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs ir ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā. Tā kā PVN rēķinu bieži izmantoto arī kā grāmatvedības attaisnojuma dokumentu, lai nodokļa maksātājiem mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu iespēju PVN rēķinos norādītās PVN summas konvertēt arī, izmantojot Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu, būs nepieciešamas veikt grozījumus MK noteikumos Nr.585. Pēc likumprojekta pieņemšanas būs nepieciešams veikt grozījumus arī likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās". Paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2013. gada 1.janvārī. Likumprojektu vēl izskatīs un par to lems Saeima. Ar likumprojektu ikviens interesents var iepazīties MK mājaslapā šeit.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: