0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAValsts kase tupmāk orientēsies uz elektroniskiem maksājumiem

Valsts kase tupmāk orientēsies uz elektroniskiem maksājumiem

Šodien, 27. oktobrī,  Valsts sekretāru sanāksmē  pieteikts Ministru kabineta noteikumu projekta “Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Noteikumu projekts attiecas uz visām valsts budžeta iestādēm, budžeta finansētām institūcijām, iestādēm, kas netiek finansētas no budžeta,  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, valsts kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts kapitāla daļa un kurām Valsts kasē ir atvērti konti. Tāpat noteikumu projekts attiecināms arī uz trešajām personām, kuras ir saņēmušas konta rīkotāja atļauju piekļūt konta informācijai izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu eKase. Uzliks jaunus pienākumus un jaunas tiesības Paredzēts, ka “jaunā kārtība”  uzliks jaunus pienākumus un radīs jaunas tiesības, lietojot…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šodien, 27. oktobrī,  Valsts sekretāru sanāksmē  pieteikts Ministru kabineta noteikumu projekta “Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Noteikumu projekts attiecas uz visām valsts budžeta iestādēm, budžeta finansētām institūcijām, iestādēm, kas netiek finansētas no budžeta,  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, valsts kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts kapitāla daļa un kurām Valsts kasē ir atvērti konti. Tāpat noteikumu projekts attiecināms arī uz trešajām personām, kuras ir saņēmušas konta rīkotāja atļauju piekļūt konta informācijai izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu eKase. Uzliks jaunus pienākumus un jaunas tiesības Paredzēts, ka “jaunā kārtība”  uzliks jaunus pienākumus un radīs jaunas tiesības, lietojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu eKase, tajā skaitā  sagatavojot un iesniedzot izpildei maksājuma rīkojumus, iesniegumus un pieteikumus. Turklāt noteikumu projektā reglamentētā maksājumu, iesniegumu un pieteikumu iesniegšanas kārtība paredz maksimāli izmatot informācijas iesniegšanu un datu apmaiņu elektroniskā veidā. Valsts kases kontu apkalpošanas pakalpojumu sniegšana klātienē ir paredzēta tikai kā izņēmuma gadījums tehnisku problēmu situācijās vai gadījums, kad elektroniska informācijas apmaiņa tehniski vai procedūras dēļ nav iespējama, teikts Finanšu ministrijas sagatvotajā noteikumu projekta anotācijā. Akcents uz maksājumiem e-vidē Anotācijā teikts, ka Ministru kabineta noteikumu projekts „Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē” tiek izdots saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 27.panta piekto daļu, līdz ar to tas ir saistošs visiem likumu subjektiem, kuriem Valsts kasē ir atvērti konti, un tas nosaka vienotu kārtību, kādā likuma subjekti atver un lieto kontus Valsts kasē, kā arī iesniedz un Valsts kase izpilda maksājumus no atvērtajiem kontiem. Noteikumu projekts ir papildināts ar kārtību, kādā Valsts kase nodrošina piekļuvi konta informācijai, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Noteikumu projektā atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajām normām precizētas normas, kas nosaka maksimāli pieļaujamos maksājumu rīkojumu izpildes laikus un uz kārtējo darbdienu attiecināmo maksājumu rīkojumu iesniegšanas laikus. Noteikumu projektā precizētas procedūras saistībā ar eKases autentifikācijas rīku izsniegšanu, bloķēšanu un darbības atjaunošanu, ieviesta procedūra vienas dienas maksājuma rīkojuma un/ vai dienas limita izmaiņu veikšanai eKasē, precizēta maksājumu datu savstarpējās salīdzināšanās un kontu slēgšanas procedūra. Ir arī precizētas procedūras saistībā ar maksājumu datu savstarpējā salīdzināšanu, precizējot labojumu iesniegšanas termiņus un kārtību. Lai nodrošinātu plašāku uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – USPS) izsniegto autentifikācijas rīku (Latvijas radio un televīzijas centra izsniegtā elektroniskā paraksta viedkarte vai no 2012.gada 1.janvāra Pilsonības un imigrācijas dienesta izsniegtā elektroniskās identifikācijas karte) izmantošanu, noteikumu projekta pārejas noteikumos ir noteikts, ka ar 2013.gada 1.janvāri Valsts kase lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši šo noteikumu 15.5., 15.7. vai 15.8.apakšpunktā norādītajam pieejas režīmam un kuriem šo noteikumu 16.punktā minētais dienas limits pārsniedz 10 000 latu, par autentifikācijas līdzekli nosaka lietotāja numuru un USPS izsniegtos autentifikācijas rīkus (viedkarti). Šāda regulējuma piemērošana nodrošinās valsts budžeta līdzekļu ekonomiju, jo Valsts kases izsniegtie autentifikācijas rīki kodu kalkulatori ir salīdzinoši dārgāki par USPS izsniegtajiem autentifikācijas rīkiem, un tie nav izmantojami autentifikācijai citu elektronisko pakalpojumu sniedzēju informācijas sistēmās. Ko paredz noteikumu projekta  15.5., 15.7. un 15.8.apakšpunkti Noteikumu projektā iepriekš minētie 15.5., 15.7. un 15.8.apakšpunkti ir publicēti sadaļā “eKases lietošana”. Šīs sadaļas 15. punkts paredz, ka “klients eKases pieteikumā norāda lietotājam piesaistāmos kontus un katram kontam norāda vienu no desmit  pieejas režīmiem. 15.5. punktam atbilst šāds pieejas režīms: „1.Paraksts” – lietotājs var parakstīt 2.Paraksta pilnvarotā lietotāja autorizētus maksājuma rīkojumus, veikt kontā ienākošo un no konta izejošo maksājumu atlasi, apskati un izdruku, un pieprasīt pārskatus.  Pieejas režīms „1.Paraksts” atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 1.Paraksta tiesībām”. 15.7. punktam atbilst šāds pieejas režīms: “15.7.    „3.Paraksts” – lietotājs var parakstīt 1.Paraksta un 2.Paraksta pilnvaroto lietotāju autorizētus maksājuma rīkojumus veikt kontā ienākošo un no konta izejošo maksājumu atlasi, apskati un izdruku, un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms „3.Paraksts” atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 3.Paraksta tiesībām””. 15.8. punktam atbilst šāds pieejas režīms: “„4.Paraksts” – lietotājs var sagatavot un vienpersoniski parakstīt maksājuma rīkojumus, veikt kontā ienākošo un no konta izejošo maksājumu atlasi, apskati un izdruku, un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms „4.Paraksts” atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 4.Paraksta tiesībām (piemērojamas tikai zvērinātiem tiesu izpildītājiem). Kad Valsts kase atver kontu Noteiktu projektā teikts, ka Valsts kase atver kontus šādos gadījumos: 1. valsts budžeta asignējumu piešķiršanai un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz klienta apstiprināto un Valsts kasē reģistrēto finansēšanas plānu); 2. ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu); 3. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu); 4.klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu); 5.valsts budžetā neplānoto ieņēmumu un izdevumu uzskaitei un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz iesniegumu), tai skaitā attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā; 6. valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu izdarīšanai tiesību aktos noteiktajā kārtībā (pamatojoties uz iesniegumu); 7. valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei (pamatojoties uz gadskārtējo valsts budžeta likumu un normatīvajiem aktiem par budžetu ieņēmumu klasifikāciju); 8. uz zvērināta tiesu izpildītāja vārda no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu, kas pienākas ieinteresētajām personām, glabāšanai (pamatojoties uz iesniegumu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu). Kādi dokumenti jāiesniedz Valsts kasē, izmantojot eKasi Noteikumu projekta 46. pants paredz, ka klients, izmantojot eKasi, sagatavo un iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus un iesniegumus: 46.1. maksājuma rīkojumu iekšzemes maksājuma veikšanai Latvijas nacionālajā valūtā; 46.2. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai Eiropas Savienības vienotajā valūtā Eiropas Savienības dalībvalsts un (vai) Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts) robežās; 46.3. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās, izņemot šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētos maksājumus; 46.4. maksājuma rīkojumu maksājumu veikšanai ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, tajā skaitā Latvijas nacionālajā valūtā uz ārvalstīm, izņemot šo noteikumu 46.2. un 46.3.apakšpunktā minētos maksājumus; 46.5.maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu Latvijas nacionālajā valūtā (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem); 46.6.maksājuma rīkojumu iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem; 46.7.iesniegumu par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un darījuma pārgrāmatošanas pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā) vai norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem); 46.8.iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un labojuma pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā) vai norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem). Kāds būs eKases darbalaiks Noteikumu projektā, cita starpā, paredzēts, ka Valsts kase nodrošina eKases pieejamību darbdienās no plkst.8.00 līdz 18.00. Valsts kasei ir tiesības mainīt piekļuves laikus eKasei, par to informējot eKases interneta vietnē vai nosūtot atbilstošu e-pasta informāciju lietotājiem. Ja radušās šo noteikumu 42.punktā minētās tehniskās problēmas (42. pants apraksta rsinājumus, ja eKase tehnisku problēmu dēļ ilgāk par sešām stundām nespēj pilnībā vai daļēji nodrošināt maksājuma rīkojumu)  vai finanšu līdzekļu zaudējuma risks, izņēmuma gadījumos Valsts kase var atteikt vai apturēt piekļuvi eKasei līdz turpmākam paziņojumam. Valsts kase ievieto paziņojumu eKases interneta vietnē vai nosūta atbilstošu informāciju uz lietotāja e-pastu, ja eKase nav pieejama Valsts kases tehnisku problēmu dēļ. Noteikumu projekts aizstās pašreiz spēkā esošos Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumus Nr.425 „Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”. Vairāk par noteikumu projektu, kā arī veidlapām iesniegumam par konta atvēršanu, parakstu paraugu kartīti u.c. , Jūs varat uzzināt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40231359