0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID pārskats par janvāra normatīvajiem aktiem nodokļu jomā

VID pārskats par janvāra normatīvajiem aktiem nodokļu jomā

Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis pārskatu par nodokļu normatīvajiem aktiem janvārī Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Ieviesta jauna nodokļa samazinātā likme 0 procentu apmērā Covid-19 vakcīnai un in-vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, kā arī ar tām cieši saistītajiem pakalpojumiem iekšzemē. Likuma 42. pants ir papildināts ar septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu, nosakot, ka: - nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 vakcīnas, kas reģistrēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem farmācijas jomā, piegādei un ar šo vakcīnu cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē; - nodokļa 0 procentu samazināto likmi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv
Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis pārskatu par nodokļu normatīvajiem aktiem janvārī
Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Ieviesta jauna nodokļa samazinātā likme 0 procentu apmērā Covid-19 vakcīnai un in-vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, kā arī ar tām cieši saistītajiem pakalpojumiem iekšzemē. Likuma 42. pants ir papildināts ar septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu, nosakot, ka: - nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 vakcīnas, kas reģistrēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem farmācijas jomā, piegādei un ar šo vakcīnu cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē; - nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 in-vitro diagnostikas medicīnisko ierīču, kas ar atbilstošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem ir atzītas Eiropas Savienībā, piegādei un ar šo ierīču cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē. Pārejas Noteikumi ir papildināti ar 38. punktu, kurā ir paskaidrots, ka minētie grozījumi ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. 07.01.2021. 09.01.2021.
Ministru kabineta  2021. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 27 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Grozījumi veikti, lai noteiktu atbalsta pieejamību visiem nodokļu maksātājiem, kuru saimnieciskā darbība ierobežota Covid-19 krīzes ietekmē. Ar grozījumiem: - noteikts atbalsta periods no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31.maijam un attiecīgi precizēts  apgrozījuma krituma vērtējums konkrētā atbalsta perioda mēnesī pret iepriekš noteikto periodu; - precizēta atbalsta sniegšanas kārtība,  uz atbalstu var pieteikties par katru (nevis visu atbalsta periodu kopā) no atbalsta perioda mēnešiem, nepārsniedzot atbalsta apmēra noteikto minēto apmēru, kas noteikts šo Noteikumu 6. un 7.punktā; - noteikts, ka uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020.gada 31.decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020.gada novembra vai decembra mēnesi atsevišķi un saņemt atbalstu, kas katrā atbalsta perioda mēnesī kopā ar pirms tam saņemto atbalstu nepārsniedz šo Noteikumu 6. un 7.punktā minēto apmēru; - precizēts ierobežojums pievienotās vērtības nodokļu maksātajiem. 12.01.2021.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka EK pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar ES iekšējo tirgu.
Ministru kabineta 2021. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 28 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Ar grozījumiem pagarināts atbalsta saņemšanas periods līdz 2021.gada 30.jūnijam, vienlaikus nosakot, ka atbalsts pieejams ne ilgāk par tiesību aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Precizēts Noteikumu 3.punkts, nosakot, atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Noteikumi papildināti ar normām, kas paredz, ka sākot ar 2021.gada 16.martu par iesniegumiem, kas iesniegti par marta mēnesi darba devējs iesniedz pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu, saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcija ierobežošanai. Ja darba devējs nav iesniedzis šādu pamatojumu vai Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) konstatē, ka noteiktajam ieņēmumu kritumam nav saistība ar Covid -19 radītajiem apstākļiem, algu subsīdiju nepiešķir. 12.01.2021. 15.01.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 29  “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”” Tiek pagarināts atbalsta saņemšanas periods līdz 2021.gada 30.jūnijam, vienlaikus nosakot, ka atbalsts pieejams ne ilgāk par tiesību aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Noteikumi ir papildināti ar normām, kas paredz, ka sākot ar 2021.gada 16.martu par iesniegumiem, kas iesniegti par marta mēnesi, darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniedz pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcija ierobežošanai. Ja darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis šādu pamatojumu vai VID konstatē, ka noteiktajam ieņēmumu kritumam nav saistība ar Covid -19 radītajiem apstākļiem,  dīkstāves atbalstu nepiešķir. Minēto pamatojumu par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem  prasību nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti VID līdz 2021.gada 15.martam. Vienlaikus, lai nodrošinātu lielāku atbalstu darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, noteikts, ka par pilnu kalendāro mēnesi par dīkstāvi saņem ne mazāk kā 500 euro. Šo normu piemēro sākot ar iesniegumiem par 2021. gada janvāra mēnesi. Attiecīgi atbalsta periodam pagarināts arī termiņš līdz kuram atbalsta saņēmēji iesniedz pieteikumu VID. 12.01.2021. 15.01.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 31 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Noteikumi nosaka, ka atbalsta apmērs par 2021.gada atbalsta perioda mēnešiem 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi tiek palielināts uz 60 % apmēru no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi. Iesniegumiem par 2020.gada novembri un decembri atbalsta apmērs paliek nemainīgs. 14.01.2021. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu
Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 36 “Kārtība, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā” Noteikumi nosaka: - kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju; - kārtību, kādā maksā samazināto patentmaksu; -   saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu. 14.01.2021. 20.01.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 41 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”” Ar grozījumiem atbalstu par dīkstāvi noteikts piešķirt no 2021.gada janvāra uz laiku, kamēr ir liegums darboties skaistumkopšanas nozarei, visiem skaistumkopšanas nozarē strādājošiem, kas nozarē bija nodarbināti 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī. Atbalsts par dīkstāvi tiek sniegts: -  fiziskām personām (darbiniekiem, kas bija nodarbināti 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja, kas sniedza minētajā periodā friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmētiķa, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus). Atbalsta saņemšanas iespējas tiek paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā, - pašnodarbinātajām personām, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, - patentmaksātājiem, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī. Atbalsta apmērs ir paredzēts no 500 euro līdz 1000 euro. Noteikumi ir papildināti ar normu, kas precīzi atrunā, kā nosaka atbalstu par dīkstāvi, ja nodokļu maksātājam ar 2021.gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 19.01.2021. 23.01.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 43 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”” Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu likuma Grozījumi likumā Par akcīzes nodokli””  un likuma Grozījumi likumā Par akcīzes nodokli””  noteikto izmaiņu piemērošanu attiecībā uz akcīzes preču deklarēšanu.  Jaunā redakcijā izteikts Noteikumu 6.pielikums un mainīts tā nosaukumu uz Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija. Vienlaikus veikti redakcionāli grozījumi Noteikumu V2 nodaļā, precizējot deklarējamā produkta nosaukumu, mērvienības un nepieciešamo deklarācijas aizpildīšanas aiļu numerāciju atbilstoši 6.pielikuma jaunajai redakcijai.  Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 21.01.2021. 26.01.2021.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: