0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSVienkāršota būvkomersantu reģistrācijas kārtība

Vienkāršota būvkomersantu reģistrācijas kārtība

Šī gada 19.oktobra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā, pārreģistrē un izslēdz no reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību un valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām reģistrā, informē Evita Urpena,  Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Jaunie Ministru kabineta noteikumi „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” turpmāk aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumus Nr. 137 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā”. Atšķirībā no…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šī gada 19.oktobra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā, pārreģistrē un izslēdz no reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību un valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām reģistrā, informē Evita Urpena,  Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Jaunie Ministru kabineta noteikumi „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” turpmāk aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumus Nr. 137 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā”. Atšķirībā no šobrīd spēkā esošā regulējuma jaunie Ministru kabineta noteikumi paredz: - vienkāršāku komersantu reģistrāciju būvkomersantu reģistrā, samazinot iesniedzamo dokumentu skaitu, kā arī iesnieguma veidlapas, kuras līdz šim noteica Ekonomikas ministrija, nosakot Ministru kabineta noteikumu pielikumā; sekmēt principu, ka pēc iespējas būvkomersantu reģistra datu apstrādei nepieciešamo informāciju reģistra iestāde iegūst no citām institūcijām, nevis no komersanta; - maksimāli strukturēt pieprasāmo informāciju, lai ar tās palīdzību būtu iespējams vieglāk analizēt situāciju būvniecības nozarē; - attiekties no daudzo iesniegumam pielikumā pievienojamo dokumentu iesniegšanas (speciālista sertifikāts, darba līgums u.c.); - precizēt reģistra iestādes veicamās darbības un nosaka vienotu termiņu – 10 darbadienas, kuru laikā reģistra iestāde veic ierakstus būvkomersantu reģistrā un pieņem lēmumus. Lai veicinātu elektronisko dokumentu apriti, gadījumos, kad dokumenti tiek iesniegti elektroniski, reģistra iestāde veic ierakstus būvkomersantu reģistrā un pieņem lēmumus 5 darbadienu laikā.; - tiesības reģistra iestādei piemērot efektīvākas sankcijas komersantiem, kuri tai ir snieguši nepatiesu informāciju vai arī savlaicīgi nav informējuši par izmaiņām komersanta nodarbinātajos speciālistos. - atsevišķu informāciju iesniegt tikai elektroniskā veidā bez droša elektroniskā paraksta - atsevišķa dokumenta veidā neizsniegt būvkomersanta reģistrācijas apliecību, jo par reģistrācijas faktu liecinās reģistra iestādes pieņemtais lēmums, kurš tiks nosūtīts komersantam, kā arī komersanta atrašanās būvkomersantu reģistra datu bāzē. Komersantu reģistrāciju, pārreģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu joprojām veiks par būvniecības nozari atbildīgā ministrija (šobrīd Ekonomikas ministrija), kura šos uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt atvasinātai publiskai personai, kā arī privāto tiesību juridiskai personai vai šādu personu apvienībai. Tāpat joprojām tiks nodrošināta reģistra publiska pieejamība bezmaksas elektroniskā veidā, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Vienlaikus publiski pieejama būs tikai aktuālā informācija, t.i. informācija par šobrīd reģistrā esošajiem būvkomersantiem un to speciālistiem, kuri šobrīd ir nodarbināti. Informācija par būvkomersantu vai tā speciālistu pēc to izslēgšanas no būvkomersantu reģistra vairs nebūs publiski pieejama, taču tiks saglabāta reģistra arhīva datubāzē, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pārliecināties par iepriekšēju būvkomersanta vai tā speciālista darbību. Detalizēti ar apstiprinātajiem MK noteikumiem „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā - šeit.