0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES SATURSŽurnāla Bilances februāra pirmajā numurā lasiet

Žurnāla Bilances februāra pirmajā numurā lasiet

(0)

GRĀMATVEDĪBA

Parādnieki virs 100 latiem būs kā uz delnas

No 1. aprīļa sāks darboties nodokļu parādnieku datubāze

No 2013. gada 1. aprīļa publiski, tas ir, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā internetā www.vid.gov.lv, sadaļā „VID publiskojamo datu bāze”, būs pieejama informācija par nodokļu (nodevu) parādniekiem, kuriem ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latu. Kas par jauno datubāzi jāzina gan tiem, kas tajā tiks ievietoti, gan tiem, kas tajā atradīs savus sadarbības partnerus – to Bilancē skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas metodikas un uzraudzības daļas  vadītāja vietniece MARIKA VALDMANE. Līdz ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes ieviešanu Valsts ieņēmumu dienests nenodrošinās izziņu par nodokļu nomaksu izsniegšanu. Līdz ar to, ja nodokļu maksātājs, par kura nodokļu parādiem informācija ir publicēta VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, parādu samaksās un dosies uz VID, lai saņemtu izziņu par nodokļa nomaksu, vai lūgs VID izdarīt izmaiņas publiskotajos datos, nodokļu maksātāja lūgums tiks noraidīts, jo izziņas vairs netiks izsniegtas, savukārt informācija datubāzē tiks aktualizēta tikai likumā noteiktajos datumos. Šajā gadījumā, ja nepieciešams (piemēram, darījumu partneris pieprasa pierādīt, ka nodokļu parādi ir samaksāti), nodokļu maksātājam par nodokļu parādu nomaksas fakta pierādīšanu periodā līdz nākamajam VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes informācijas aktualizēšanas datumam būs jāvienojas ar savu darījumu partneri

 

NODOKĻI

Reversā PVN piemērošanas paplašināšana būvniecībai no 2013. gada 1. janvāra

Latvijā reversā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtība (darījumi, kuros par pievienotās vērtības nodokļa samaksu valsts budžetā ir atbildīgs preču un pakalpojumu saņēmējs) tika ieviesta jau 1999. gada vidū, šo kārtību attiecinot uz darījumiem ar kokmateriāliem. Laika gaitā šīs kārtības piemērošana tika paplašināta un attiecināta arī uz pakalpojumiem, kas saistīti ar kokmateriālu piegādēm. 2011. gada nogalē šī kārtība tika ieviesta arī darījumos ar metāllūžņiem un ar to piegādēm saistītajiem pakalpojumiem, 2012. gadā minēto kārtību sāka piemērot arī  būvniecības pakalpojumiem. Ar ko 2013. gads ir būtisks reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtībā – konkrēti būvniecības pakalpojumu jomā? Par to Bilancē raksta Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore SOLVITA ĀMARE-PILKA. Tām valsts vai pašvaldību iestādēm vai pašvaldībām, kuras līdz šim nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, pirms būvniecības pakalpojumu saņemšanas (ieteicams pat pirms būvniecības līguma slēgšanas) ir jāreģistrējas iepriekšminētajā reģistrā. kad valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība ir reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, tikai lai pildītu saistības attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samaksu, saņemot būvniecības pakalpojumus. Šādā gadījumā minētajai personai taksācijas periods ir puse no kalendāra gada.

 

NODOKĻI

Vēlreiz par nozīmīgajiem grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Akciju pirkuma tiesību īstenošanas un ienākuma no būtiskas līdzdalības ārvalstu sabiedrībā aplikšana ar nodokli un dažas citas būtiskas normas

1. janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (turpmāk – IIN likums). IIN likumā ir veikti vairāki būtiski grozījumi, tai skaitā papildinot un precizējot gan gada apliekamā ienākuma avotus (IIN likuma 8. pants), gan neapliekamos ienākumus (IIN likuma 9. pants), kā arī papildinot likumu ar divām konceptuāli jaunām normām (jauni panti). Līdzās vairākiem būtiskiem grozījumiem konceptuāli likums ir papildināts ar šādām normām:

1) regulējums attiecībā uz akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākumu aplikšanu ar nodokli – uzņēmuma akcijas vai akciju opcijas kā atalgojums.

Šai sakarā likums papildināts ar 11.11 pantu «Darba devēja vai ar darba devēju saistīta uzņēmuma piešķirto akciju pirkuma tiesību īstenošanas un atsavināšanas ienākuma noteikšana un šā ienākuma noteikšanas informatīvais nodrošinājums»;

2) regulējums attiecībā uz ienākumu no būtiskas līdzdalības ārvalstu sabiedrībā, IIN likums papildināts ar 17.pantu «Ienākums no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā». BDO Tax Vecākā nodokļu menedžere, sertificēta nodokļu konsultante DIĀNA KĻUŠKINA rakstā BILANCEI īpaši skaidro šos divus konceptuālos grozījumus un īsumā vēlreiz aplūko arī par pārējos grozījumus, kuri var skart daudz plašāku nodokļu maksātāju loku nekā šie divi IIN likuma papildinājumi.

 

GRĀMATVEDĪBA

Spēkā stājušās izmaiņas skaidras naudas darījumu deklarēšanā

Jauni darījumu sliekšņi, jauni pienākumi un sods  – par nedeklarēšanu

2013. gada 1. janvārī stājās spēkā vairākas izmaiņas attiecībā uz skaidras naudas ierobežojumiem, ko nosaka likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30. pants. Tās ir nozīmīgas izmaiņas, kas jāņem vērā! Par to BILANCĒ raksta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora  vietniece  DACE PELĒKĀ. Nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās) līdzšinējo 10 000 latu vietā. Savukārt, lai ierobežotu nelegālās naudas plūsmu, kas iegūta no nereģistrētās nodarbinātības un ēnu ekonomikas, likums paredz jaunu pienākumu nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, deklarēt darījumus arī ar fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējām, ja skaidrā naudā veiktais darījums vienā operācijā pārsniedz 2000 latu.

 

NODOKĻI

Dilemma – mazināt nodokļus visiem vai tikai daļai

Par patieso nodokļu slogu Latvijā un par tā samazināšanas reālajām iespējām

Patīk vai nepatīk, bet ikvienam jāmaksā nodokļi, un vairākums no mums uztver nodokļus kā neizbēgamu un nepieciešamu ļaunumu. Ja nodokļu likmes ir samērīgas un nodokļu politikā tiek ievērots taisnīguma princips, tad motivācija maksāt nodokļus ir lielāka, nodrošinot lielākus ieņēmumus arī budžetam. Darbaspēka nodokļi Latvijā veido aptuveni pusi no budžeta nodokļa ieņēmumiem, un optimālās nodokļu likmes noteikšana un tās piemērošana dažādām iedzīvotāju grupām ir svarīga gan no budžeta ieņēmumu nodrošināšanas, gan ienākumu nevienlīdzības mazināšanas aspekta. BILANCE piedāvā SEB bankas sociālekonomikas eksperta EDMUNDA RUDZĪŠA rakstu. Autors ar faktiem pierāda, ka  Latvijā ir augsts darbaspēka nodokļu slogs, savukārt nodokļu plaisas un efektīvās nodokļu likmes darbaspēkam būtiskā atšķirība norāda uz ēnu ekonomikas un „aplokšņu algas” izplatību un liecina par iespējām izvairīties no augstajiem darbaspēka nodokļiem, kā arī valsts nespēju pilnībā iekasēt visus tai pienākošos nodokļus. Latvijā ir visaugstākais neuzrādīto darbinieku un neuzrādīto algu īpatsvars Baltijas valstīs. 2011. gadā Latvijā neuzrādīto darbinieku skaits sasniedza 11,6% no faktisko darbinieku skaita, bet neuzrādītajās jeb „aplokšņu” algās izmaksāts 29,1% no faktisko algu apjoma. Plānotās darbaspēka nodokļu izmaiņas, kur lielāks akcents tiek likts uz IIN samazināšanu, visvairāk atbalsta tos, kuri saņem salīdzinoši lielas algas un kuriem apgādībā nav bērnu. Te nāk prātā Oskara Vailda savulaik teiktais: „Bagāti vecpuiši jāapliek ar daudz lieliem nodokļiem. Tas nav godīgi, ka kāds var būt laimīgāks nekā citi.”
Numurā:

Pielikums visiem BILANCES abonementiem  – INA SPRIDZĀNE „Jaunā PVN likuma piemērošanas līkloči”.
 

 

 

  • Ērtības un neērtības elektronisko dokumentu pasaulē. Par praktiskajām iespējām atteikties no papīra dokumentiem. Zvērinātas advokātes, nodokļu konsultantes ELĪNAS GIRNES raksts.
  • Man patīk, ka ir daudz darba. Nejūtos, ka būtu ko īpašu izdarījusi,” saka Jelgavas novada domes galvenās grāmatvedes vietniece Lolita Krūmiņa, brīnīdamās par to, ka ieguvusi vienu no augstākajiem novērtējumiem žurnāla Bilance jau par labu tradīciju kļuvušajā ikgadējā konkursā Gada grāmatvedis 2012. Šī pieticība neskan liekuļoti. Sarunas laikā Krūmiņa atstāj vienkārša,  patīkama cilvēka un čaklas, apzinīgas profesionāles iespaidu. Jelgavas novada domes galvenās grāmatvedes vietniece LOLITA KRŪMIŅA intervijā žurnāla Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis portāla www.plz.lv redaktoram IKARAM KUBLIŅAM
  • TOMS BRICIS: Globālās sasilšanas teorija ir pilnībā izgāzusies. Ikdienu varam iedomāties bez daudz kā, piemēram, lielās politikas, tikai ne bez laika ziņām. Tautā iemīļots jau kļuvis jaunais profesionālis Toms Bricis, kura teiktajam Latvijas televīzijā un Latvijas radio uzticamies. Tāpēc, lai arī mūsu lasītājiem tiktu ticamas prognozes par laikapstākļiem, Bilances galvenais redaktors GUNTIS ROZENBERGS intervē LTV laika ziņu redaktoru TOMU BRICI. Cita starpā lietpratējs paziņo, ka globālās sasilšanas teorija bijusi ļoti vienkārša: „Mēs laižam gaisā dūmus, tāpēc viss kļūst siltāk un trakāk… Bija ārkārtīgi viegli cept šādus stāstus. Un, ka tas ir bizness,  par to arī nav nekādu šaubu! Turpmākajos gados Zeme saņems mazāk siltumenerģijas. Laika apstākļi no globālās sasilšanas griezīsies uz otru pusi. Jādomā, ka ziemas turpmāk var kļūt bargākas.”

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
GRĀMATVEDĪBA Parādnieki virs 100 latiem būs kā uz delnas No 1. aprīļa sāks darboties nodokļu parādnieku datubāze No 2013. gada 1. aprīļa publiski, tas ir, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā internetā www.vid.gov.lv, sadaļā „VID publiskojamo datu bāze”, būs pieejama informācija par nodokļu (nodevu) parādniekiem, kuriem ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latu. Kas par jauno datubāzi jāzina gan tiem, kas tajā tiks ievietoti, gan tiem, kas tajā atradīs savus sadarbības partnerus – to Bilancē skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas metodikas un uzraudzības daļas  vadītāja vietniece MARIKA VALDMANE. Līdz ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes ieviešanu Valsts ieņēmumu dienests nenodrošinās izziņu par nodokļu nomaksu izsniegšanu. Līdz ar to, ja nodokļu maksātājs, par kura nodokļu parādiem informācija ir publicēta VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, parādu samaksās un dosies uz VID, lai saņemtu izziņu par nodokļa nomaksu, vai lūgs VID izdarīt izmaiņas publiskotajos datos, nodokļu maksātāja lūgums tiks noraidīts, jo izziņas vairs netiks izsniegtas, savukārt informācija datubāzē tiks aktualizēta tikai likumā noteiktajos datumos. Šajā gadījumā, ja nepieciešams (piemēram, darījumu partneris pieprasa pierādīt, ka nodokļu parādi ir samaksāti), nodokļu maksātājam par nodokļu parādu nomaksas fakta pierādīšanu periodā līdz nākamajam VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes informācijas aktualizēšanas datumam būs jāvienojas ar savu darījumu partneri   NODOKĻI Reversā PVN piemērošanas paplašināšana būvniecībai no 2013. gada 1. janvāra Latvijā reversā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtība (darījumi, kuros par pievienotās vērtības nodokļa samaksu valsts budžetā ir atbildīgs preču un pakalpojumu saņēmējs) tika ieviesta jau 1999. gada vidū, šo kārtību attiecinot uz darījumiem ar kokmateriāliem. Laika gaitā šīs kārtības piemērošana tika paplašināta un attiecināta arī uz pakalpojumiem, kas saistīti ar kokmateriālu piegādēm. 2011. gada nogalē šī kārtība tika ieviesta arī darījumos ar metāllūžņiem un ar to piegādēm saistītajiem pakalpojumiem, 2012. gadā minēto kārtību sāka piemērot arī  būvniecības pakalpojumiem. Ar ko 2013. gads ir būtisks reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtībā – konkrēti būvniecības pakalpojumu jomā? Par to Bilancē raksta Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore SOLVITA ĀMARE-PILKA. Tām valsts vai pašvaldību iestādēm vai pašvaldībām, kuras līdz šim nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, pirms būvniecības pakalpojumu saņemšanas (ieteicams pat pirms būvniecības līguma slēgšanas) ir jāreģistrējas iepriekšminētajā reģistrā. kad valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība ir reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, tikai lai pildītu saistības attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samaksu, saņemot būvniecības pakalpojumus. Šādā gadījumā minētajai personai taksācijas periods ir puse no kalendāra gada.   NODOKĻI Vēlreiz par nozīmīgajiem grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Akciju pirkuma tiesību īstenošanas un ienākuma no būtiskas līdzdalības ārvalstu sabiedrībā aplikšana ar nodokli un dažas citas būtiskas normas 1. janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (turpmāk - IIN likums). IIN likumā ir veikti vairāki būtiski grozījumi, tai skaitā papildinot un precizējot gan gada apliekamā ienākuma avotus (IIN likuma 8. pants), gan neapliekamos ienākumus (IIN likuma 9. pants), kā arī papildinot likumu ar divām konceptuāli jaunām normām (jauni panti). Līdzās vairākiem būtiskiem grozījumiem konceptuāli likums ir papildināts ar šādām normām: 1) regulējums attiecībā uz akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākumu aplikšanu ar nodokli - uzņēmuma akcijas vai akciju opcijas kā atalgojums. Šai sakarā likums papildināts ar 11.11 pantu «Darba devēja vai ar darba devēju saistīta uzņēmuma piešķirto akciju pirkuma tiesību īstenošanas un atsavināšanas ienākuma noteikšana un šā ienākuma noteikšanas informatīvais nodrošinājums»; 2) regulējums attiecībā uz ienākumu no būtiskas līdzdalības ārvalstu sabiedrībā, IIN likums papildināts ar 17.pantu «Ienākums no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā». BDO Tax Vecākā nodokļu menedžere, sertificēta nodokļu konsultante DIĀNA KĻUŠKINA rakstā BILANCEI īpaši skaidro šos divus konceptuālos grozījumus un īsumā vēlreiz aplūko arī par pārējos grozījumus, kuri var skart daudz plašāku nodokļu maksātāju loku nekā šie divi IIN likuma papildinājumi.   GRĀMATVEDĪBA Spēkā stājušās izmaiņas skaidras naudas darījumu deklarēšanā Jauni darījumu sliekšņi, jauni pienākumi un sods  - par nedeklarēšanu 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā vairākas izmaiņas attiecībā uz skaidras naudas ierobežojumiem, ko nosaka likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30. pants. Tās ir nozīmīgas izmaiņas, kas jāņem vērā! Par to BILANCĒ raksta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora  vietniece  DACE PELĒKĀ. Nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās) līdzšinējo 10 000 latu vietā. Savukārt, lai ierobežotu nelegālās naudas plūsmu, kas iegūta no nereģistrētās nodarbinātības un ēnu ekonomikas, likums paredz jaunu pienākumu nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, deklarēt darījumus arī ar fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējām, ja skaidrā naudā veiktais darījums vienā operācijā pārsniedz 2000 latu.   NODOKĻI Dilemma – mazināt nodokļus visiem vai tikai daļai Par patieso nodokļu slogu Latvijā un par tā samazināšanas reālajām iespējām Patīk vai nepatīk, bet ikvienam jāmaksā nodokļi, un vairākums no mums uztver nodokļus kā neizbēgamu un nepieciešamu ļaunumu. Ja nodokļu likmes ir samērīgas un nodokļu politikā tiek ievērots taisnīguma princips, tad motivācija maksāt nodokļus ir lielāka, nodrošinot lielākus ieņēmumus arī budžetam. Darbaspēka nodokļi Latvijā veido aptuveni pusi no budžeta nodokļa ieņēmumiem, un optimālās nodokļu likmes noteikšana un tās piemērošana dažādām iedzīvotāju grupām ir svarīga gan no budžeta ieņēmumu nodrošināšanas, gan ienākumu nevienlīdzības mazināšanas aspekta. BILANCE piedāvā SEB bankas sociālekonomikas eksperta EDMUNDA RUDZĪŠA rakstu. Autors ar faktiem pierāda, ka  Latvijā ir augsts darbaspēka nodokļu slogs, savukārt nodokļu plaisas un efektīvās nodokļu likmes darbaspēkam būtiskā atšķirība norāda uz ēnu ekonomikas un „aplokšņu algas” izplatību un liecina par iespējām izvairīties no augstajiem darbaspēka nodokļiem, kā arī valsts nespēju pilnībā iekasēt visus tai pienākošos nodokļus. Latvijā ir visaugstākais neuzrādīto darbinieku un neuzrādīto algu īpatsvars Baltijas valstīs. 2011. gadā Latvijā neuzrādīto darbinieku skaits sasniedza 11,6% no faktisko darbinieku skaita, bet neuzrādītajās jeb „aplokšņu” algās izmaksāts 29,1% no faktisko algu apjoma. Plānotās darbaspēka nodokļu izmaiņas, kur lielāks akcents tiek likts uz IIN samazināšanu, visvairāk atbalsta tos, kuri saņem salīdzinoši lielas algas un kuriem apgādībā nav bērnu. Te nāk prātā Oskara Vailda savulaik teiktais: „Bagāti vecpuiši jāapliek ar daudz lieliem nodokļiem. Tas nav godīgi, ka kāds var būt laimīgāks nekā citi.” Numurā:
Pielikums visiem BILANCES abonementiem  - INA SPRIDZĀNE „Jaunā PVN likuma piemērošanas līkloči”.      
  • Ērtības un neērtības elektronisko dokumentu pasaulē. Par praktiskajām iespējām atteikties no papīra dokumentiem. Zvērinātas advokātes, nodokļu konsultantes ELĪNAS GIRNES raksts.
  • Man patīk, ka ir daudz darba. "Nejūtos, ka būtu ko īpašu izdarījusi," saka Jelgavas novada domes galvenās grāmatvedes vietniece Lolita Krūmiņa, brīnīdamās par to, ka ieguvusi vienu no augstākajiem novērtējumiem žurnāla Bilance jau par labu tradīciju kļuvušajā ikgadējā konkursā Gada grāmatvedis 2012. Šī pieticība neskan liekuļoti. Sarunas laikā Krūmiņa atstāj vienkārša,  patīkama cilvēka un čaklas, apzinīgas profesionāles iespaidu. Jelgavas novada domes galvenās grāmatvedes vietniece LOLITA KRŪMIŅA intervijā žurnāla Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis portāla www.plz.lv redaktoram IKARAM KUBLIŅAM
  • TOMS BRICIS: Globālās sasilšanas teorija ir pilnībā izgāzusies. Ikdienu varam iedomāties bez daudz kā, piemēram, lielās politikas, tikai ne bez laika ziņām. Tautā iemīļots jau kļuvis jaunais profesionālis Toms Bricis, kura teiktajam Latvijas televīzijā un Latvijas radio uzticamies. Tāpēc, lai arī mūsu lasītājiem tiktu ticamas prognozes par laikapstākļiem, Bilances galvenais redaktors GUNTIS ROZENBERGS intervē LTV laika ziņu redaktoru TOMU BRICI. Cita starpā lietpratējs paziņo, ka globālās sasilšanas teorija bijusi ļoti vienkārša: „Mēs laižam gaisā dūmus, tāpēc viss kļūst siltāk un trakāk… Bija ārkārtīgi viegli cept šādus stāstus. Un, ka tas ir bizness,  par to arī nav nekādu šaubu! Turpmākajos gados Zeme saņems mazāk siltumenerģijas. Laika apstākļi no globālās sasilšanas griezīsies uz otru pusi. Jādomā, ka ziemas turpmāk var kļūt bargākas.”

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: