0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIValsts ieņēmumu dienesta aktualizētā informācija par valsts nodevām

Valsts ieņēmumu dienesta aktualizētā informācija par valsts nodevām

Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotā informācija par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.pantā noteiktajiem valsts nodevas objektiem, normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts nodevas likmi, iestādēm, komersantiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbildīgi par valsts nodevas uzlikšanu un valsts budžeta ieņēmumu kontiem, kuros ieskaita attiecīgās valsts nodevas. Šī informācija aktualizēta 2012.gada 23.martā. 1.Valsts nodevas objekts: Izložu un azartspēļu nodeva Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”. Institūcija, iestāde, komersants: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV11TREL1060000934000 2. Valsts nodevas objekts:     Nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs Normatīvais akts, kas nosaka…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts ieņēmumu dienestsValsts ieņēmumu dienesta sagatavotā informācija par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.pantā noteiktajiem valsts nodevas objektiem, normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts nodevas likmi, iestādēm, komersantiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbildīgi par valsts nodevas uzlikšanu un valsts budžeta ieņēmumu kontiem, kuros ieskaita attiecīgās valsts nodevas. Šī informācija aktualizēta 2012.gada 23.martā. 1.Valsts nodevas objekts: Izložu un azartspēļu nodeva Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”. Institūcija, iestāde, komersants: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV11TREL1060000934000 2. Valsts nodevas objekts:     Nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Civilprocesa likums; Administratīvā procesa likums. Institūcija, iestāde, komersants: Rajonu (pilsētu) tiesa; apgabaltiesa; Augstākā tiesa; zvērināti tiesu izpildītāji; Administratīvā rajona tiesa; administratīvā apgabaltiesa. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Kancelejas nodeva tiesu iestādē – LV39TREL1060190911100, par darbību veikšanu tiesu iestādēs – LV55TREL1060190911200, par izpildu dokumentu iesniegšanu – LV71TREL1060190911300, LV87TREL1060190911400 3. Valsts nodevas objekts: Nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums. Institūcija, iestāde, komersants: Pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Pašvaldības budžetā 4. Valsts nodevas objekts: Nodeva par zemes rezervēšanu lauku apvidos Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”. Institūcija, iestāde, komersants: Pagasta pašvaldība. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Pašvaldības budžetā. 5. Valsts nodevas objekts: Nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Bāriņtiesu likums. Institūcija, iestāde, komersants: Bāriņtiesa. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Pašvaldības budžetā 6. Valsts nodevas objekts: Preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodeva Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Preču un pakalpojumu loteriju likums. Institūcija, iestāde, komersants: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV88TREL1060130926000 7. Valsts nodevas objekts: Autoceļu lietošanas nodeva (stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Autoceļu lietošanas nodevas likums. Institūcija, iestāde, komersants: Autotransporta inspekcija 8. Valsts nodevas objekts: Finanšu stabilitātes nodeva Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Finanšu stabilitātes nodevas likums Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes (izņemot elektroniskās naudas institūcijas) un to filiāles dalībvalstīs un ārvalstīs, kā arī dalībvalstīs un ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijas Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV51TREL1060000939100 9. Valsts nodevas objekts: Par notariālo darbību izpildi Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi”; Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 16.punkts. Institūcija, iestāde, komersants: Zvērināts notārs; Valsts budžeta ieņēmumu konts: Par notariālās darbības izpildi, izņemot mantojumus un dāvinājumus – LV15TREL1060000912200, Par mantojumiem un dāvinājumiem –  LV96TREL1060000912100. Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumi Nr.444 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs”; Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.260 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000912200 10. Valsts nodevas objekts:     Par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.457 “Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību”; Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.260 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā”. Institūcija, iestāde, komersants: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments; pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa; Civillikuma 51.pantā noteikto konfesiju garīdznieks; Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 Institūcija, iestāde, komersants: Civillikuma 51.pantā noteikto konfesiju garīdznieks; Valsts budžeta ieņēmumu konts: Pašvaldības budžetā 11. Valsts nodevas objekts:     Par reģistrācijas darbībām un parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumi Nr.1088 “Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu”; Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumi Nr.140 “Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu”; Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.596 “Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā”; Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumi Nr.308 “Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā”; Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.849 “Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem”; Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.13 “Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu”; Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1231 „Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu”; Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.205 „Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā”; Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr.77 „Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā”; Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.1001 „Noteikumi par valsts nodevu par paraksta apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV84TREL1060190913200 12. Valsts nodevas objekts:     Par informācijas sniegšanu no LR Uzņēmumu reģistra reģistriem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1128 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV84TREL1060190913200 13. Valsts nodevas objekts:     Par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.844 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”. Institūcija, iestāde, komersants: Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV05TREL1060140918300 14. Valsts nodevas objekts:     Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.307 “Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV84TREL1060190913200 15. Valsts nodevas objekts: Par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.293 “Kārtība, kādā trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu”; Institūcija, iestāde, komersants: Valsts ieņēmumu dienests; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta2006.gada 9.maija noteikumi Nr.372 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai”; Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Banka; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumi Nr.152 „Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai” Institūcija, iestāde, komersants: Satiksmes ministrija; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV70TREL1060170929900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2012.gada 6.marta noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par valsts nodevu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu”; Institūcija, iestāde, komersants: Satiksmes ministrija; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV70TREL1060170929900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumi Nr.458 “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”; Institūcija, iestāde, komersants: Nodarbinātības valsts aģentūra; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.556 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu”; Institūcija, iestāde, komersants: Autotransporta direkcija; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”; Institūcija, iestāde, komersants: Valsts zivsaimniecības pārvalde, pašvaldības dome (padome); Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900; pašvaldības budžetā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”; Institūcija, iestāde, komersants: Valsts ieņēmumu dienests; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV32TREL1060000921400 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumi Nr. 597 „Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu”; Institūcija, iestāde, komersants: Ekonomikas ministrija; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumi Nr.716 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai”; Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV48TREL1060000921500 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Ekonomikas ministrijas izveidota Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr. 376 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts dzelzceļa administrācija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 16. Valsts nodevas objekts:     Par operācijām ar vekseļiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.558 “Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem” Institūcija, iestāde, komersants: Banka, kas izdara uz vekseļa veidlapas attiecīgu atzīmi par valsts nodevas samaksu. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 17. Valsts nodevas objekts:     Par operācijām ar sertifikātiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumi Nr.712 „Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi”. Institūcija, iestāde, komersants: Kredītiestāde, kurā ir atvērts privatizācijas sertifikātu konts. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV12TREL1060000914000 18. Valsts nodevas objekts:     Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā un par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.571 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”; Institūcija, iestāde, komersants: Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; Latvijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība un konsulārā iestāde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060140918500 19. Valsts nodevas objekts:     Par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.571 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”; Institūcija, iestāde, komersants: Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060140918500 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.260 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība un konsulārā iestāde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV81TREL1060110919100 20. Valsts nodevas objekts:     Par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1258 “Noteikumi par valsts nodevu par pasu izsniegšanu” Institūcija, iestāde, komersants: Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rajona nodaļa; Latvijas pārstāvniecība. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Par pasu izsniegšanu - LV70TREL1060140918100; par personas apliecību izsniegšanu – LV86TREL1060140918200 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumi Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu”. (Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.) Institūcija, iestāde, komersants: Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rajona nodaļa; Latvijas pārstāvniecība. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Par pasu izsniegšanu - LV70TREL1060140918100; par personas apliecību izsniegšanu – LV86TREL1060140918200 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1421 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV86TREL1060140918200 21. Valsts nodevas objekts:     Par selekcionāra tiesību piešķiršanu un pagarināšanu, par selekcionāra tiesību aizsardzību un par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.173 „Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL106016(0)0919900 22. Valsts nodevas objekts:     Par rūpnieciskā īpašuma (izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un cita rūpnieciskā īpašuma) aizsardzību Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.824 “Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību”; Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.472 “Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību”; Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.225 „Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību”; Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.339 „Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību”. Institūcija, iestāde, komersants: Patentu valde Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV90TREL1060190919300 23. Valsts nodevas objekts:     Par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumi Nr.234 “Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai” Institūcija, iestāde, komersants: Naturalizācijas pārvaldes reģionālā nodaļa. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV19TREL1060140919600 24. Valsts nodevas objekts:     Par muitas iestāžu pakalpojumiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.774 “Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV68TREL1060000919200 25. Valsts nodevas objekts:     Par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”. Institūcija, iestāde, komersants: Apgabaltiesas zemesgrāmatu nodaļa. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Nodeva, kas iekasēta: no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus  - LV93TREL1060190917500; no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus – LV12TREL1060190917600; attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu – LV77TREL1060190917400 26. Valsts nodevas objekts:     Par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. Institūcija, iestāde, komersants: Sertificēšanas institūcija, kura uzrādīta Ekonomikas ministrijas sarakstā, kurš ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV33TREL1060120929200 27. Valsts nodevas objekts:     Par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.137 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā”. Institūcija, iestāde, komersants: Ekonomikas ministrija Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV33TREL1060120929200 28. Valsts nodevas objekts:     Par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1623 “Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kontā LV09TREL2120640005000 29. Valsts nodevas objekts:     Par ogļūdeņražu ieguvi Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.942 „Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Komersanti (komercsabiedrības), kas saņēmuši licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei un iegūst ogļūdeņražus Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai Latvijas teritorijā valsts īpašumā esošajās zemēs. 30. Valsts nodevas objekts: Par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu (šīs atļaujas izsniedz Valsts policijas iestādes) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000 „Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība; Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.939 „Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”; Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumi Nr.907 „Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts policijas izveidota licencēšanas komisija Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV46TREL1060140913100 31. Valsts nodevas objekts:     Par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumi.Nr.1072 “Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 32. Valsts nodevas objekts:     Par gaisa kuģu, Jūras kodeksa 8.panta otrajā daļā noteikto reģistrējamo kuģu un kuģošanas līdzekļu, kā arī par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamu transportlīdzekļu reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumi Nr.105 “Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)”; Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.669 „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”; Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;  Latvijas kuģu reģistrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 33. Valsts nodevas objekts:     Par dzelzceļa infrastruktūras reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme Institūcija, iestāde, komersants: Satiksmes ministrija. 34. Valsts nodevas objekts:     Par pasažieru izlidošanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme 35. Valsts nodevas objekts:     Par filmu producētāju (ražotāju) reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.585 “Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Nacionālais kino centrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV55TREL1060220913300 36. Valsts nodevas objekts:     Par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.561 “Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts zemes dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV09TREL1060190919400 37. Valsts nodevas objekts:     Par dokumentu īstuma apliecināšanu (legalizāciju) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.187 „Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju”. (Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.) Institūcija, iestāde, komersants: Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments; Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV81TREL1060110919100 38. Valsts nodevas objekts:     Par speciālas atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.176 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Radiācijas drošības centrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV27TREL1060210929400 39. Valsts nodevas objekts: Par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai un par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.289 “Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai”; Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.733   “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV63TREL1060150923000 40. Valsts nodevas objekts:     Par atteikšanās no Latvijas pilsonības dokumentēšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumi Nr.410 “Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu”. Institūcija, iestāde, komersants: Naturalizācijas pārvaldes reģionālā nodaļa Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV35TREL1060140919700 41. Valsts nodevas objekts: Par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumi Nr.410 “Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu”. Institūcija, iestāde, komersants: Naturalizācijas pārvaldes reģionālā nodaļa. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV35TREL1060140919700 42. Valsts nodevas objekts: Par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju. Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumi Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 43. Valsts nodevas objekts: Par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.323 “Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra”. Institūcija, iestāde, komersants: Sodu reģistrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV51TREL1060140919800 44. Valsts nodevas objekts: Par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem un citiem likumā paredzētiem speciāliem mērķiem (uzņēmējdarbības riska valsts nodeva) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 28.decembrī noteikumi Nr.1212 „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2011.gadā”. Ministru kabineta.2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.901 „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2012.gadā” (spēkā no 2011.gada 1.janvāra). Institūcija, iestāde, komersants: Darba devējs, kuram saskaņā ar likumu var pasludināt juridiskas personas maksātnespēju Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV80TREL1060190935000 45. Valsts nodevas objekts: Par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.131  “Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts būvinspekcija; pašvaldības būvvalde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV92TREL1060210929200 Institūcija, iestāde, komersants: Sabiedrības veselības aģentūra. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV36TREL1060290919900 46. Valsts nodevas objekts: Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.594 ”Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” Institūcija, iestāde, komersants: Iekšlietu ministrijas izveidota Apsardzes darbības kvalifikācijas komisija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060140922000 47. Valsts nodevas objekts: Par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas Republikā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas Republikas, par mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.109 “Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību”; Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumi Nr.975 „Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts meža dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV77TREL1060160925000 48. Valsts nodevas objekts: Par personas datu apstrādes reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumus Nr.813 “Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Datu valsts inspekcija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV51TREL1060190913600 49. Valsts nodevas objekts: Par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu (šo akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu veic Datu valsts inspekcija) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.371 „Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Datu valsts inspekcija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV13TREL1060000913400 50. Valsts nodevas objekts: Par Elektronisko sakaru likumā noteiktajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām (ikgadējā nodeva) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme Institūcija, iestāde, komersants: Elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. 51. Valsts nodevas objekts: Par Elektronisko sakaru likumā noteiktajām numerācijas resursu lietošanas tiesībām (ikgadējā nodeva) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.892 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants: Elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas vai piešķirtas un pagarinātas īso kodu lietošanas tiesības. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV79TREL1060210937000 52. Valsts nodevas objekts: Par Ģerboņu likumā noteikto ģerboņu reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumi Nr.193 “Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Kultūras ministrija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 53. Valsts nodevas objekts: Par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts vides dienests; Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV11TREL1060210929300; Institūcija, iestāde, komersants: vietējā pašvaldība – savā administratīvajā teritorijā. Valsts budžeta ieņēmumu konts: pašvaldības budžetā 54. Valsts nodevas objekts: Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”. Institūcija, iestāde, komersants: Ekonomikas ministrija; vietējā pašvaldība – savā administratīvajā teritorijā. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV11TREL1060210929300; pašvaldības budžetā 55. Valsts nodevas objekts: Par derīgo izrakteņu atradnes pases izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts vides dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV11TREL1060210929300 56. Valsts nodevas objekts: Par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas (CITES atļauja) izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1019 “Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV86TREL106021099(0)1000 57. Valsts nodevas objekts: Par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktā sertifikāta (CITES sertifikāts) izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1019 “Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV86TREL106021099(0)1000 58. Valsts nodevas objekts: Par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. Institūcija, iestāde, komersants: Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV86TREL106021099(0)1000 59. Valsts nodevas objekts: Par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, par iesnieguma izskatīšanu personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā, par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumi Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 60. Valsts nodevas objekts: Par personas reģistrāciju un izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1351 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 61. Valsts nodevas objekts: Par šķirnes iekļaušanu, šķirnes uzturēšanu un uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1351 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 62. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu tāda veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1351 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 63. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumi Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļ areģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 64. Valsts nodevas objekts: Par sertifikātu izsniegšanu fiziskajām personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, kā arī ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlijā noteikumi Nr.546 „Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu” Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.648 „Noteikumi par valsts nodevu par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanu” Institūcija, iestāde, komersants: Valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” 65. Valsts nodevas objekts: Par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr.588 “Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam”. Institūcija, iestāde, komersants:    Zemkopības ministrija Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 66. Valsts nodevas objekts: Par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1191 “Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā”. Institūcija, iestāde, komersants:    Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 67. Valsts nodevas objekts: Par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1108 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu”. Institūcija, iestāde, komersants:    Pārtikas un veterinārais dienests Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 68. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumi Nr.742 “Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai”. Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 69. Valsts nodevas objekts: Par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.757 “Noteikumi par valsts nodevu par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai”. Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 70. Valsts nodevas objekts: Par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.859 “Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu”. Institūcija, iestāde, komersants:    Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 71. Valsts nodevas objekts: Par Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskajām darbībām Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.46 “Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”. Institūcija, iestāde, komersants:    Valsts meža dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV77TREL1060160925000 72. Valsts nodevas objekts: Par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības un tās dublikāta izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumus Nr.950 “Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu”. Institūcija, iestāde, komersants:    Sociālo pakalpojumu pārvalde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV07TREL1060180919900 73. Valsts nodevas objekts: Par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr.689 “Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts vides dienests; reģionālā vides pārvalde. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV76TREL1060210929100 74. Valsts nodevas objekts: Par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu. Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumi Nr.656 “Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu”; Institūcija, iestāde, komersants:    Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV93TREL1060110921600 Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr. 974 „Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu, valsts nodevas apmēru un tās maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Drošības policijas priekšnieka izveidota sertificēšanas komisija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV93TREL1060110921600 75. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1351 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 76. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1351 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 77. Valsts nodevas objekts: Par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.482 „Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju”. Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 78. Valsts nodevas objekts: Par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumi Nr.453 „Noteikumi par valsts nodevu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu”. Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests; Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 79. Valsts nodevas objekts: Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.600 „Kremācijas noteikumi”. Institūcija, iestāde, komersants: Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Pašvaldības budžetā 80. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu tādu pārtikas sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 251 „Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests; Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 81. Valsts nodevas objekts: Par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 251 „Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts augu aizsardzības dienests; Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 82. Valsts nodevas objekts: Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”. Institūcija, iestāde, komersants: Pašvaldības un to iestādes. Valsts budžeta ieņēmumu konts: Pašvaldības budžetā 83. Valsts nodevas objekts: Par atzinuma par aizsargjoslas saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietām sagatavošanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1635 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 84. Valsts nodevas objekts: Par atzinuma par veselīguma norādi uz pārtikas produktiem sagatavošanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1589 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu veselīguma norādei uz pārtikas produktiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas infektoloģijas centrs. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 85. Valsts nodevas objekts: Par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem (stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. Institūcija, iestāde, komersants:    Valsts vides dienests. 86. Valsts nodevas objekts: Par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju, kurš sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1238 „Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma”. Institūcija, iestāde, komersants: Nacionālā radio un televīzijas padome. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV87TREL1060470921300 87. Valsts nodevas objekts: Par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, par iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.101 „Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību” (noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.). Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 88. Valsts nodevas objekts: Par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 89. Valsts nodevas objekts: Par uztura bagātinātāju reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 90. Valsts nodevas objekts: Par diētiskās pārtikas un zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju”. Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 91. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai tirgū Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 92. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.411 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060160919900 93. Valsts nodevas objekts: Par speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai izsniegšanu un pārreģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 94. Valsts nodevas objekts: Par atzinuma par ūdens apgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem sagatavošanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.833 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Veselības inspekcija. Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV83TREL1060000919900 95. Valsts nodevas objekts: Par Enerģētikas likumā noteikto drošības rezervju uzturēšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnja noteikumi Nr.450 „Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants:    Enerģētikas likuma 72.3 pantā minētie komersanti Valsts budžeta ieņēmumu konts: Par 1.kategorijas benzīna un aviācijas degvielas (tonnas) uzturēšanu – LV02TREL1060120938100, 2. kategorijas – LV18TREL1060120938200, 3.kategorijas – LV34TREL1060120938300, 4. kategorijas – LV50TREL1060120938400 96. Valsts nodevas objekts: Par pirotehniķa sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 97. Valsts nodevas objekts: Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un tās pārreģistrāciju (stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 21.pantā, kas paredz prasības attiecībā uz minimālo apmaksājamo pamatkapitāla lielumu kapitālsabiedrībām, kura sniedz patērētāja kreditēšanas pakalpojumus) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumi Nr. 245 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”. Institūcija, iestāde, komersants: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV15TREL1060000921900 98. Valsts nodevas objekts: Par Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētu, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 99. Valsts nodevas objekts: Par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1228 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”. 100. Valsts nodevas objekts: Par licences izsniegšanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā un par licences izsniegšanu melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”. 101. Valsts nodevas objekts: Par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts vides dienests Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV56TREL1060210921700 102. Valsts nodevas objekts: Par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, izņemot ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, kā arī ģeoloģisko izpēti, kas saistīta ar būvju būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā un kas notiek saskaņā ar jūras vides aizsardzības un pārvaldības normatīvajiem aktiem Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 103. Valsts nodevas objekts: Par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.469 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu”. Institūcija, iestāde, komersants: Valsts vides dienests Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV73TREL1060210921200 104. Valsts nodevas objekts: Par piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu un tās pārskatīšanu (stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā „Par piesārņojumu”) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.666 „Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem”; Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.667 „Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Reģionālā vides pārvalde Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV72TREL1060210921800 105. Valsts nodevas objekts: Par komercķīlas nodibināšanas, pārjaunojuma un dzēšanas reģistrāciju, par tiesībām iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, par rakstveida informācijas saņemšanu no komercķīlu reģistra, par komercķīlas ņēmēja maiņu reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā, kā arī par komercķīlas noteikumu grozīšanu un nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrāciju Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Nav noteikta valsts nodevas likme. 106. Valsts nodevas objekts: Par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu (stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Imigrācijas likumā) Normatīvais akts, kas nosaka valsts nodevas likmi: Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”. Institūcija, iestāde, komersants: Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecība 107. Valsts nodevas objekts: Par atļaujas izsniegšanu šķirnes pārbaudes veikšanai

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: