0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAĀrpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas aprises kļūst skaidrākas - priekšlikumi likuma grozījumu otrajam lasījumam

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas aprises kļūst skaidrākas – priekšlikumi likuma grozījumu otrajam lasījumam

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

(5)
Foto: Timothy Valentine on Visual Hunt / CC BY-NC-SA

Saeimā izskatīšanā joprojām atrodas grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. 16. jūnijā grozījumi atbalstīti pirmajā lasījumā un iesniegti priekšlikumi otrajam lasījumam. Tie vairākos punktos paredz jau konkrētākas prasības ārpakalpojumu grāmatvedim un nosaka precīzāku licencēšanas kārtību nekā likumprojekta sākotnējā variantā.

Kā zināms, galvenās plānotās izmaiņas nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatveža darbība būs atļauta tikai tad, ja tam ir spēkā esoša licence, ko izsniegs Valsts ieņēmumu dienests uz pieciem gadiem, un licences izsniegšana vai pārreģistrācija maksās valsts nodevu 100 eiro apmērā. Šeit otrajam lasījumam iesniegts un atbalstīts papildinājums, kas nosaka, ka licences atteikšanas gadījumā iemaksātā valsts nodeva netiks atgriezta: “Ja pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests konstatē neatbilstību licencēšanas prasībām un tā netiek novērsta, valsts nodevu neatmaksā.”

Otrajam lasījumam atbalstītajā redakcijā precizētas pieredzes prasības, nosakot, ka ārpakalpojumu grāmatvedim jābūt vismaz triju gadu pieredzei grāmatvedības jomā (kā arī vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība).

Likumprojekta redakcijā otrajam lasījumam detalizēti uzskaitīti dokumenti un nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai pretendētu uz licences saņemšanu:

 • (ja iesniedz komersants) — atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža vārdu, uzvārdu, personas kodu, komersanta nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;
 • (ja iesniedz pašnodarbinātā persona) – vārdu, uzvārdu, personas kodu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • 1)civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
 • 2)iekšējās kontroles sistēmas kopiju;
 • 3)profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
 • 4)apliecinājumu par profesionālo pieredzi.

Kad VID varēs apturēt vai anulēt licences darbību?

Tāpat likumprojekta otrā lasījuma redakcijā konkrēti definētas situācijas, kurās VID varēs apturēt vai anulēt ārpakalpojumu grāmatveža licences darbību.

Apturēt licenci varēs:

 • 1) uz atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža iesnieguma pamata;
 • 2) ja nav spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
 • 3) ja apturēta saimnieciskā darbība;
 • 4) ja komersanta vienīgais atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir miris;
 • 5) ja grāmatvedības kārtošanai tiek izmantota grāmatvedības programma bez licences;
 • 6) ja nav iesniegtas likuma 15.7 panta trešajā daļā minētās ziņas (komersanta vai fiziskas personas identifikatori, licences numurs, ziņas par apdrošināšanu, u.c.).

Anulēt licenci varēs:

1) ja ārpakalpojuma grāmatvedis neatbilst likuma 3.2, 3.3 un 15.4 panta prasībām; (3.2 pants paredz, ka ārpakalpojumu grāmatvedim jāievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanas likuma prasības, savukārt 3.3. pants nosaka, ka par ārpakalpojuma grāmatvedi nevar strādāt persona, kas sodīta (nav reabilitēta un sodāmība nav dzēsta) par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā, kā arī persona, kurai “pēdējā gada laikā ir anulēta ārpakalpojuma grāmatveža licence par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem. Šāda fiziskā persona nedrīkst ieņemt vadošus amatus vai būt par patieso labuma guvēju ārpakalpojuma grāmatvedim.”)

2) ja ārpakalpojuma grāmatvedis sistemātiski nesadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu un nesniedz pieprasīto informāciju;

3) ja atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir iekļauts riska personu sarakstā;

4) ja ārpakalpojuma grāmatveža komersanta juridiskā vai struktūrvienības adrese vai pašnodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst riska adresei likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 30. punkta izpratnē;

5) ja atkārtoti gada laikā konstatēts, ka nav ziņots VID par aizdomīgiem darījumiem, kuri atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 panta trešajā daļā norādītajām pazīmēm;

6) ja grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs, veicot saimniecisko darbību, neievēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus, izvairās no nodokļu nomaksas, vai ir konstatēti apstākļi, kas apliecina, ka attiecīgais grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs ir iesaistīts tādu darbību veikšanā, kas vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

7) ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir izslēgts no komercreģistra vai nodokļu maksātāju reģistra;

8) ja fiziskā persona ir mirusi (ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir pašnodarbinātais);

9) uz ārpakalpojuma grāmatveža iesnieguma pamata;

10) ja gada laikā kopš licences apturēšanas tās darbība nav atjaunota.

Pārejas periods varētu būt par gadu ilgāks

Otrajam lasījumam atbalstītie priekšlikumi paredz pagarināt pārejas periodu par vienu gadu – ja iepriekš bija noteikts, ka bez licences varēs strādāt līdz 2022. gada 1. februārim, tad tagad plānots, ka “ārpakalpojuma grāmatveži ir tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. februārim. Ja ārpakalpojuma grāmatvedim nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, bet ir atbilstoša pieredze, līdz 2025. gada 1. februārim viņa profesionālā kvalifikācija var tikt atzīta par atbilstošu ārpakalpojuma grāmatveža kvalifikācijai, ja viņš ir uzsācis vai turpina šā likuma 3. panta trešās daļas 2. punktā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstošas studijas un katru gadu līdz 15. oktobrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu par studiju sekmīgu turpināšanu. Ja ārpakalpojuma grāmatvedim tiesības uz vecuma pensiju vai līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk un viņam ir atbilstoša pieredze grāmatvedības jomā, tad viņš ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. februārim var saņemt ārpakalpojuma grāmatveža licenci arī bez atbilstošas profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.”

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(5)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Timothy Valentine on Visual Hunt / CC BY-NC-SA

Saeimā izskatīšanā joprojām atrodas grozījumi likumā "Par grāmatvedību", kas paredz ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. 16. jūnijā grozījumi atbalstīti pirmajā lasījumā un iesniegti priekšlikumi otrajam lasījumam. Tie vairākos punktos paredz jau konkrētākas prasības ārpakalpojumu grāmatvedim un nosaka precīzāku licencēšanas kārtību nekā likumprojekta sākotnējā variantā.

Kā zināms, galvenās plānotās izmaiņas nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatveža darbība būs atļauta tikai tad, ja tam ir spēkā esoša licence, ko izsniegs Valsts ieņēmumu dienests uz pieciem gadiem, un licences izsniegšana vai pārreģistrācija maksās valsts nodevu 100 eiro apmērā. Šeit otrajam lasījumam iesniegts un atbalstīts papildinājums, kas nosaka, ka licences atteikšanas gadījumā iemaksātā valsts nodeva netiks atgriezta: "Ja pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests konstatē neatbilstību licencēšanas prasībām un tā netiek novērsta, valsts nodevu neatmaksā."

Otrajam lasījumam atbalstītajā redakcijā precizētas pieredzes prasības, nosakot, ka ārpakalpojumu grāmatvedim jābūt vismaz triju gadu pieredzei grāmatvedības jomā (kā arī vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība).

Likumprojekta redakcijā otrajam lasījumam detalizēti uzskaitīti dokumenti un nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai pretendētu uz licences saņemšanu:

 • (ja iesniedz komersants) — atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža vārdu, uzvārdu, personas kodu, komersanta nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;
 • (ja iesniedz pašnodarbinātā persona) - vārdu, uzvārdu, personas kodu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • 1)civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
 • 2)iekšējās kontroles sistēmas kopiju;
 • 3)profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
 • 4)apliecinājumu par profesionālo pieredzi.

Kad VID varēs apturēt vai anulēt licences darbību?

Tāpat likumprojekta otrā lasījuma redakcijā konkrēti definētas situācijas, kurās VID varēs apturēt vai anulēt ārpakalpojumu grāmatveža licences darbību.

Apturēt licenci varēs:

 • 1) uz atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža iesnieguma pamata;
 • 2) ja nav spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
 • 3) ja apturēta saimnieciskā darbība;
 • 4) ja komersanta vienīgais atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir miris;
 • 5) ja grāmatvedības kārtošanai tiek izmantota grāmatvedības programma bez licences;
 • 6) ja nav iesniegtas likuma 15.7 panta trešajā daļā minētās ziņas (komersanta vai fiziskas personas identifikatori, licences numurs, ziņas par apdrošināšanu, u.c.).

Anulēt licenci varēs:

1) ja ārpakalpojuma grāmatvedis neatbilst likuma 3.2, 3.3 un 15.4 panta prasībām; (3.2 pants paredz, ka ārpakalpojumu grāmatvedim jāievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanas likuma prasības, savukārt 3.3. pants nosaka, ka par ārpakalpojuma grāmatvedi nevar strādāt persona, kas sodīta (nav reabilitēta un sodāmība nav dzēsta) par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā, kā arī persona, kurai "pēdējā gada laikā ir anulēta ārpakalpojuma grāmatveža licence par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem. Šāda fiziskā persona nedrīkst ieņemt vadošus amatus vai būt par patieso labuma guvēju ārpakalpojuma grāmatvedim.”)

2) ja ārpakalpojuma grāmatvedis sistemātiski nesadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu un nesniedz pieprasīto informāciju;

3) ja atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir iekļauts riska personu sarakstā;

4) ja ārpakalpojuma grāmatveža komersanta juridiskā vai struktūrvienības adrese vai pašnodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst riska adresei likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 30. punkta izpratnē;

5) ja atkārtoti gada laikā konstatēts, ka nav ziņots VID par aizdomīgiem darījumiem, kuri atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 panta trešajā daļā norādītajām pazīmēm;

6) ja grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs, veicot saimniecisko darbību, neievēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus, izvairās no nodokļu nomaksas, vai ir konstatēti apstākļi, kas apliecina, ka attiecīgais grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs ir iesaistīts tādu darbību veikšanā, kas vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

7) ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir izslēgts no komercreģistra vai nodokļu maksātāju reģistra;

8) ja fiziskā persona ir mirusi (ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir pašnodarbinātais);

9) uz ārpakalpojuma grāmatveža iesnieguma pamata;

10) ja gada laikā kopš licences apturēšanas tās darbība nav atjaunota.

Pārejas periods varētu būt par gadu ilgāks

Otrajam lasījumam atbalstītie priekšlikumi paredz pagarināt pārejas periodu par vienu gadu - ja iepriekš bija noteikts, ka bez licences varēs strādāt līdz 2022. gada 1. februārim, tad tagad plānots, ka "ārpakalpojuma grāmatveži ir tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. februārim. Ja ārpakalpojuma grāmatvedim nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, bet ir atbilstoša pieredze, līdz 2025. gada 1. februārim viņa profesionālā kvalifikācija var tikt atzīta par atbilstošu ārpakalpojuma grāmatveža kvalifikācijai, ja viņš ir uzsācis vai turpina šā likuma 3. panta trešās daļas 2. punktā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstošas studijas un katru gadu līdz 15. oktobrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu par studiju sekmīgu turpināšanu. Ja ārpakalpojuma grāmatvedim tiesības uz vecuma pensiju vai līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk un viņam ir atbilstoša pieredze grāmatvedības jomā, tad viņš ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. februārim var saņemt ārpakalpojuma grāmatveža licenci arī bez atbilstošas profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.”

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: